Na jakich zasadach może pracować pracownik młodociany?

Grafika wyróżniająca na bloga o pracownikach młodocianych

Pracownika młodocianego można zatrudnić w celu przygotowania zawodowego lub przy wykonywaniu lekkich prac. Zanim jednak zatrudnisz pracownika młodocianego, musisz poznać zasady, na jakich może on pracować. Kim jest pracownik młodociany? Pracownik młodociany według Kodeksu pracy to osoba między 15 a 18 rokiem życia. Pracownika młodocianego można zatrudnić z kilku powodów. Zalicza się do nich: przyuczenie do wykonywania określonej pracy, nauka zawodu, lekkie prace. Zatrudnianie młodocianych […]

Czytaj dalej…

Długość przerwy w pracy – ile przysługuje?

Grafika wyróżniająca na bloga

Każdemu pracownikowi w Polsce przysługuje przerwa, jeśli spędza w pracy powyżej 6 godzin w ciągu dnia. Istnieją również grupy zawodowe, których sytuacja życiowa czy zawodowa uprawnia ich do dodatkowych przerw od pracy. Sprawdź, jakie przerwy w pracy Ci przysługują i co mówi o tym Kodeks pracy. Długość płatnej przerwy w pracy a Kodeks pracy Kodeks pracy gwarantuje 15-minutową przerwę każdemu pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę. Jest to tak zwana przerwa śniadaniowa, […]

Czytaj dalej…

Kary porządkowe dla pracownika – Kodeks Pracy

Kodeks Pracy precyzyjnie określa przesłanki uprawniające pracodawcę do nałożenia środków dyscyplinujących na zatrudnionego naruszającego zasady w miejscu pracy. Kara porządkowa dla pracownika nie może jednak zostać przyznana za każde przewinienie. Sprawdź, jakie rodzaje naruszenia obowiązków pracowniczych upoważniają do nałożenia kar porządkowych. Kary porządkowe – Kodeks pracy Kary porządkowe zostały opisane w Kodeksie pracy (art. 108–112). Pracodawcy mogą dyscyplinować pracowników na różne sposoby opisane […]

Czytaj dalej…

Umowa o pracę a umowa zlecenie – zobacz, czym się różnią!

Grafika wyróżniająca na bloga.

Do wykonywania pracy należy podpisać umowę. W zależności od jej rodzaju masz różne prawa i obowiązki. Dowiedz się więcej o różnicach w umowie zlecenie i umowie o pracę. Umowa zlecenia a umowa o pracę – różnice Umowa o pracę i umowa zlecenia to dwa różne rodzaje umów. Charakteryzują się one odmiennymi obowiązkami. Różnią je także przywileje pracownicze. Jedną z największych różnic między tymi dwiema umowami jest to, że umowa o pracę jest regulowana na podstawie […]

Czytaj dalej…

Jak zaplanować efektywny grafik pracy w hotelu?

Efektywny grafik pracy w hotelu

Planowanie czasu pracy pracowników zatrudnionych w hotelu nie należy do najłatwiejszych zadań. Pod uwagę należy wziąć pracę wielu różnych działów – od recepcji, która powinna działać nieprzerwanie, do ekip sprzątających. Jednak z pomocą kilku wskazówek i odpowiednich narzędzi układanie grafiku pracy przestanie być żmudnym zadaniem. Sprawdź, jak zaplanować harmonogram pracy w hotelarstwie. Co wziąć pod uwagę przy planowaniu grafiku pracy? Układając harmonogram pracy w hotelu, musisz wziąć pod uwagę kilka […]

Czytaj dalej…

Urlop dla poratowania zdrowia nauczyciela – kiedy przysługuje?

Urlop dla poratowania zdrowia nauczyciela

Urlop dla poratowania zdrowia może zostać wykorzystany przez każdego nauczyciela z odpowiednim stażem pracy. O potrzebie udzielenia nauczycielowi takiego urlopu decyduje orzeczenie od lekarza medycyny pracy. W tym artykule omówimy, jakie warunki determinują udzielenie urlopu zdrowotnego dla nauczycieli oraz jak złożyć wniosek. Co to jest urlop dla poratowania zdrowia? Urlop dla poratowania zdrowia jest formą przerwy od pracy przysługującą nauczycielom, kiedy ich zdrowie nie pozwala na kontynuowanie pracy. Umożliwia […]

Czytaj dalej…

Grafik pracy wychowawcy w domu dziecka

Grafika wyróżniająca

Wychowawcy pracujący w domu dziecka zatrudniani są w systemach dopasowanych do możliwości kadrowych. Praca opiekuńczo-wychowawcza wymaga od pracowników doświadczenia oraz ciągłego rozwijania swoich umiejętności. Dowiedz się, jak wygląda grafik pracy wychowawcy w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Jak pracuje wychowawca w domu dziecka? Praca na rzecz dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wygląda inaczej w każdym ośrodku. Jest to zależne od liczby pracowników oraz podopiecznych. Opiekę nad dziećmi sprawuje sztab osób, które mają wykształcenie pozwalające na pracę z młodzieżą. Wychowawcy […]

Czytaj dalej…

Temperatura w pracy a Kodeks pracy

Temperatura w pracy a Kodeks pracy

Miesiące letnie wiążą się z wysokimi temperaturami powietrza. Należy jednak pamiętać, że przegrzanie organizmu może być tragiczne w skutkach. Przepisy BHP nie regulują wprost, jaka jest najwyższa dozwolona temperatura w miejscu pracy. Prawo pracy nakłada na pracodawcę szereg obowiązków w związku z pracą w upalne dni. Sprawdź, jakie zasady obowiązują w pracy podczas wysokich temperatur! Ile wynosi maksymalna temperatura w miejscu pracy? Maksymalna temperatura w miejscu pracy nie została […]

Czytaj dalej…

Trzymiesięczny okres rozliczeniowy

Trzymiesięczny okres rozliczeniowy

W trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym istnieje możliwość bardziej optymalnego zaplanowania harmonogramu pracy niż w przypadku jednego miesiąca. Stosując taki okres pracy, pracodawca nie jest związany wymiarami czasu pracy w poszczególnych miesiącach, lecz wymiarem obowiązującym w całym tym okresie. Czym jest okres rozliczeniowy? Okres rozliczeniowy jest to określony przedział czasowy, na podstawie którego pracodawcy planują oraz rozliczają czas pracy pracowników. Jest on ściśle powiązany z wymiarem oraz systemem czasu pracy. Dzięki […]

Czytaj dalej…

Kontrola trzeźwości pracowników – co się zmieniło?

Kontrola trzeźwości pracowników

Nowelizacja przepisów o badaniu trzeźwości pracowników jest istotną zmianą w Kodeksie pracy, a przepisy weszły w życie 21 lutego 2023. Pracodawca zyskał szereg narzędzi, które pozwalają na samodzielne sprawdzenie stanu trzeźwości swoich pracowników oraz zastosowanie względem nich nowych kar porządkowych. Dowiedz się, jak wygląda kontrola trzeźwości w pracy. Badanie trzeźwości pracownika – nowe przepisy prawne Zmiany przepisów pozwalają pracodawcom samodzielnie sprawdzać pracowników na obecność alkoholu […]

Czytaj dalej…

Zainteresowaliśmy Cię?
Wpisz swój adres e-mail i wypróbuj Kadromierz

14-dniowy darmowy okres próbny. Testujesz plan Premium. Nie wymagamy karty.