Dwie kobiety rozmawiają na przerwie śniadaniowej.

Długość przerwy w pracy – ile przysługuje?

Autor: Patrycja Kamińska

wpis dodany: 22/12/2021

Przeczytaj w: 3 minuty

ostatnia aktualizacja: 14/11/2022

Każdemu pracownikowi w Polsce przysługuje przerwa, jeśli spędza w pracy powyżej 6 godzin w ciągu dnia. Istnieją również grupy zawodowe, których sytuacja życiowa czy zawodowa uprawnia ich do dodatkowych przerw od pracy. Sprawdź, jakie przerwy w pracy Ci przysługują!

Kobieta pije kawę, zerka na zegarek.

Długość płatnej przerwy w pracy a Kodeks pracy

Kodeks pracy gwarantuje 15-minutową przerwę każdemu pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę. Jest to tak zwana przerwa śniadaniowa, którą zazwyczaj przeznacza się na spożycie posiłku. Aby skorzystać z przerwy śniadaniowej, należy danego dnia mieć co najmniej 6-godzinną zmianę.

Czas przerwy śniadaniowej – ile trwa?

Czas przerwy śniadaniowej jest stały. Oznacza to, niezależnie czy przepracujemy danego dnia 6, czy 12 godzin, długość przerwy się nie zwiększa. Jest to co prawda długość minimalna, którą pracodawca może zwiększyć w swoim zakładzie pracy, jeśli zamieści stosowny zapis w regulaminie pracy, jednak w praktyce rzadko to występuje.

Przerwa śniadaniowa – czy jest wliczana do czasu pracy?

Przerwa śniadaniowa wlicza się do czasu pracy, a pracownik otrzymuje za nią normalne wynagrodzenie. Płatna przerwa musi jednak zostać wykorzystana w czasie pracy – nie możemy skorzystać z niej w ramach wcześniejszego powrotu do domu.

Co z odpoczynkiem pomiędzy dniami pracy? Sprawdź, ile powinna wynosić przerwa pomiędzy zmianami!

Elegancko ubrana kobieta stoi na chodniku.

Bezpłatna przerwa w pracy – kiedy przysługuje?

Niekiedy 15-minutowa przerwa może nie być wystarczająca na zjedzenie ciepłego posiłku czy załatwienie pilnej sprawy osobistej. Zgodnie z art. 141 Kodeksu pracy pracodawca może dodatkowo wprowadzić jedną, maksymalnie 60-minutową przerwę, która nie będzie wliczana do czasu pracy, a zatem pracownik nie otrzyma za nią wynagrodzenia.

Wykorzystanie bezpłatnej przerwy w pracy

Taka przerwa może być wykorzystana na spożycie posiłku czy załatwienie spraw osobistych – np. wizyty u lekarza czy w urzędzie. Ponadto bezpłatna przerwa w pracy może łączyć się z przerwą śniadaniową, a jej wprowadzenie musi zostać określone w układzie zbiorowym pracy, regulaminie pracy lub umowie o pracę.

Robienie przerw wpływa bardzo korzystnie na produktywność. Jeśli chcesz pracować lepiej i szybciej, sprawdź 4 sposoby na efektywność w pracy!

60-minutowa przerwa a czas pracy

Pracownik korzystający z dodatkowej przerwy powinien liczyć się z tym, że będzie musiał zostać w pracy odpowiednio dłużej. Jeśli zaczynasz pracę o 8:00, a Twój wymiar pracy wynosi 8 godzin dziennie i skorzystasz z 60 minut bezpłatnej przerwy, wówczas możesz opuścić zakład pracy dopiero o godzinie 17:00.

Dłonie piszące na klawiaturze.

Praca przy komputerze – czy należy się dodatkowa przerwa w pracy?

Nieustanny postęp technologiczny sprawia, że coraz więcej osób spędza znaczną część swojej pracy przed komputerem. Ze względu na szkodliwość takiego typu pracy, przepisy Bezpieczeństwa i Higieny Pracy określają wytyczne dotyczące pracy przy komputerze.

Pracodawca ma do wyboru dwa wyjścia, może:

  • ustalić łączenie przemienne pracy związanej z obsługą monitora z innym rodzajem pracy nieobciążającym wzroku, jeśli pracownik spędza przy obsłudze komputera maksymalnie 1 godzinę bez przerwy;
  • zapewnić pracownikom co najmniej 5-minutową przerwę po każdej godzinie pracy spędzonej na obsłudze monitora ekranowego; taka przerwa jest wliczana do czasu pracy i nie może zostać połączona w jedną dużą przerwę.

Wyjątkiem są kobiety w ciąży, których minimalny czas przerwy od komputera powinien wynieść 10 minut po każdej przepracowanej godzinie pracy.

Kobieta pracuje przed komputerem, na kolanach trzyma płaczące dziecko.

Przerwa dla matek karmiących piersią

W Kodeksie pracy znajdziemy również informację na temat przerw na karmienie piersią. Taką przerwę również wlicza się do czasu pracy. Pracownica karmiąca dziecko piersią ma prawo do:

  • jednej półgodzinnej przerwy, jeśli jej dzienny wymiar pracy wynosi od 4 do 6 godzin dziennie,
  • dwóch półgodzinnych przerw w przypadku pracy co najmniej 6 godzin dziennie,
  • dwóch 45-minutowych przerw w przypadku karmienia więcej niż jednego dziecka.

Przerwy na karmienie mogą zostać połączone w jedną dłuższą przerwę na wniosek pracownicy.

Na podstawie powyższych wytycznych wynika, że karmiącej matce, która pracuje poniżej 4 godzin dziennie, nie przysługuje dodatkowa przerwa.

Nastolatka stoi obok biurka, patrzy na telefon.

Przerwa dla pracowników młodocianych

Z pracownikami młodocianymi mamy do czynienia, jeśli ich wiek wynosi od 15 do 18 lat. Taki pracownik nie może wykonywać prac wzbronionych, a jego dobowy wymiar pracy nie powinien być dłuższy niż 6 (pracownicy do 16 roku życia) lub 8 godzin (pracownicy powyżej 16 roku życia). Jeśli ich dzienny czas pracy przekracza 4,5 godziny, pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom dodatkową, 30-minutową przerwę, wliczaną do czasu pracy. Przerwy tej nie można rozbić na mniejsze odcinki – musi trwać nieprzerwanie. Przepisy dotyczące pracowników młodocianych reguluje Kodeks pracy (art. 202).

Kobieta i mężczyzna pracujący na budowie rozmawiają podczas przerwy z kubkami w rękach.

Przerwa ze względu na uciążliwe lub szkodliwe warunki pracy

Dodatkowa przerwa w pracy przysługuje również pracownikom osobie zatrudnionej w warunkach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia. Zgodnie z art. 129 Kodeksu pracy taką przerwę wlicza się do czasu pracy lub obniża dobowy wymiar czasu pracy. W przypadku pracy monotonnej lub takiej, której tempo jest z góry ustalone, także przysługują dodatkowe przerwy wliczane do czasu pracy.

Zobacz, czym jest praca w szczególnych warunkach i co oznacza ona dla pracownika.

Kobieta siedząca na wózku inwalidzkim pracuje przy komputerze.

Przerwy dla osób z niepełnosprawnością

Osoby z niepełnosprawnością także mogą uzyskać dodatkowy czas wolny w wysokości 15 minut dziennie. Ich łączna płatna przerwa w pracy może wynieść zatem 30 minut. Ustawa o rehabilitacji zdrowotnej i społecznej osób niepełnosprawnych z 2011 roku określa, że dodatkowa przerwa jest czasem przeznaczonym na gimnastykę lub wypoczynek.

Zainteresowaliśmy Cię?
Wpisz swój adres e-mail i wypróbuj Kadromierz