Grafika wyróżniająca

Grafik pracy wychowawcy w domu dziecka

Autor: Oktawia Przęczka

wpis dodany: 23/08/2023

Przeczytaj w: 2 minuty

ostatnia aktualizacja: 23/04/2024

Wychowawcy pracujący w domu dziecka zatrudniani są w systemach dopasowanych do możliwości kadrowych. Praca opiekuńczo-wychowawcza wymaga od pracowników doświadczenia oraz ciągłego rozwijania swoich umiejętności. Dowiedz się, jak wygląda grafik pracy wychowawcy w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Grafika blogowa dotycząca pracy wychowawcy w domu dziecka

Jak pracuje wychowawca w domu dziecka?

Praca na rzecz dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wygląda inaczej w każdym ośrodku. Jest to zależne od liczby pracowników oraz podopiecznych. Opiekę nad dziećmi sprawuje sztab osób, które mają wykształcenie pozwalające na pracę z młodzieżą. Wychowawcy zajmują się szeroko pojętym wychowaniem – wypełniają dokumenty, przeprowadzają wywiady pozwalające rozpisać plan pomocy, chodzą z wychowankami do lekarzy. Dbanie o zdrowie dzieci, wspieranie ich w różnego rodzaju sytuacjach i sprawowanie bezpośredniej opieki jest na porządku dziennym.

Oprócz tego ich praca polega na sprawowaniu opieki, zapewnianiu odpowiedniego rozwoju, edukacji młodzieży oraz dbaniu o to, aby mogli odpowiednio funkcjonować w społeczeństwie. Przygotowują podopiecznych do samodzielnego życia po ukończeniu pełnoletności. Pracują oni od poniedziałku do niedzieli, przez cały rok niezależnie od okoliczności. Pracownicy socjalni uczęszczają na wywiadówki w szkołach, odpowiadają za składanie najważniejszych dokumentów oraz odpowiadają za każdego ze swoich wychowanków. Pomagają dzieciom w odrabianiu lekcji, wykonywaniu dodatkowych zadań czy podstawowych czynności. Innymi słowy – osoby na stanowisku wychowawcy pełnią funkcję rodziców i opiekunów.

Czas pracy wychowawcy w domu dziecka

Pracownik socjalny pełniący funkcję wychowawcy w domu dziecka pracuje w systemie ciągłym. Niekiedy zdarza się, że jest on zatrudniony w systemie równoważnym. Oba z nich reguluje Kodeks pracy.

Pierwszy z nich oznacza, że praca wykonywana przez pracownika nie może zostać przerwana ze względu na konieczność zaspokajania potrzeb ludności. Innymi słowy – wychowawcy pracują zmianowo tak, aby przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu byli dostępni dla wychowanków. W takiej sytuacji Kodeks pracy precyzuje, że jeden pracownik może wykonywać pracę w tym systemie nie dłużej niż przez 43 godziny tygodniowo. Taka sytuacja może mieć miejsce tylko, jeśli okres rozliczeniowy nie przekracza 4 tygodni.

Równoważny system pracy zakłada, że jako wychowawca możesz pracować dłużej niż 8 godzin w ciągu dnia. Czas nie może jednak przekraczać 12 godzin i powinien zostać odjęty od innych dni pracy. Inaczej wygląda też wykorzystywanie urlopu przez każdego z pracowników. Nie zapominaj o tym, że przepracowane godziny nie mogą przekraczać tych przysługujących na dany okres rozliczeniowy.

Kto może zostać wychowawcą?

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wychowawcą może być osoba, która ukończyła uczelnię wyższą na jednym z kilku określonych kierunków. Są to:

 • pedagogika,
 • pedagogika specjalna,
 • psychologia,
 • socjologia,
 • praca socjalna,
 • nauki o rodzinie,
 • inny kierunek związany z resocjalizacją i pracą socjalną.

Ile godzin pracuje wychowawca w domu dziecka?

Jeden wychowawca może przepracować do 12 godzin dziennie w zależności od tego, na jakich warunkach jest zatrudniony. Zwykle jednak wszystko zależy od grafiku ułożonego przez pracodawcę i możliwości kadrowych. Warto też wspomnieć o tym, że nie każdy pracownik domu dziecka pracuje w jednym z dwóch wymienionych powyżej systemów. Specjaliści nie są wymagani w placówce przez 24 godziny na dobę, a są to:

 • psychologowie,
 • pedagodzy,
 • fizjoterapeuci,
 • terapeuci,
 • lekarze i pielęgniarki,
 • inni specjaliści wymagani do wsparcia wychowanków w odpowiednim rozwoju.

Osoby z powyższej listy wykonują swoje obowiązki najczęściej kilka razy w tygodniu w mniejszym wymiarze godzin niż wychowawcy. Co ciekawe, w systemie pracy ciągłej zwykle pracują także osoby zajmujące się przygotowywaniem posiłków.

Jak już wiadomo, pracownicy placówek opiekuńczo-wychowawczych pracują w systemie zmianowym. Oznacza to, że jeden wychowawca spędza w pracy co najmniej 8 godzin dziennie. Zdarzają się też wyjątkowe sytuacje, kiedy czas pracy musi się wydłużyć. Zwykle jednak zmiany wyglądają w następujący sposób:

 • 6:00-14:00,
 • 14:00-22:00,
 • 22:00-6:00.

Początek pracy w godzinach wczesnoporannych wiąże się z przygotowaniem dzieci do szkoły, przeprowadzeniem zajęć z samego rana lub innych szczególnie istotnych działań. Grafik pracy w ośrodku opiekuńczo-wychowawczym zaplanowany jest tak, aby nie było dnia ani godziny bez osoby odpowiedzialnej za dobro dzieci i młodzieży.

Jak wyglądają urlopy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych?

Tak jak w przypadku innych osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, wychowawcy domu dziecka mają możliwość wykorzystania urlopu wypoczynkowego. Zgodnie z Kodeksem pracy, wychowawca pracujący w trybie ciągłym ma prawo do urlopu w wymiarze 20 lub 26 dni w zależności od stażu. Z uwagi na charakter zatrudnienia, jeśli pierwszy dzień w pracy po przerwie przypada na sobotę lub niedzielę, pracownik ma obowiązek się stawić. Jeśli mowa o pracy w systemie równoważnym, to urlop może zostać udzielony tylko na dni, które według harmonogramu są dniami pracy. Nie można również zapominać, że wychowawcy według prawa są pracownikami samorządowymi zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Jak ułożyć grafik pracy dla wychowawców w domu dziecka?

Podczas układania grafiku dla wychowawców ośrodków opiekuńczo-wychowawczych nie może się wkraść najmniejszy błąd. Opieka powinna zostać zapewniona podopiecznym przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. Zarządzanie zespołem specjalistów będzie znacznie łatwiejsze z wykorzystaniem dedykowanego programu.

Kadromierz pozwoli na szybkie i bezbłędne ułożenie grafiku pracy wychowawców w domu dziecka. W konsekwencji prowadzi to do zaoszczędzenia czasu i pieniędzy. Funkcja grafik pracy online posiada opcję sprawdzenia harmonogramu czasu pracy z wytycznymi Kodeksu pracy – tak, aby czas pracy wychowawców był zawsze zgodny z obowiązującymi przepisami. Kadromierz to również aplikacja dla pracowników. Po zalogowaniu będą mogli oni wysłać swoją dyspozycyjność, jak również w każdym momencie sprawdzić grafik.

Załóż darmowe konto w Kadromierzu.

4/5 - (5 opinie)
Zainteresowaliśmy Cię?
Wpisz swój adres e-mail i wypróbuj Kadromierz

14-dniowy darmowy okres próbny. Testujesz plan Premium. Nie wymagamy karty.