Temperatura w pracy a Kodeks pracy

Temperatura w pracy a Kodeks pracy

Autor: Patrycja Kamińska

wpis dodany: 29/06/2023

Przeczytaj w: 2 minuty

ostatnia aktualizacja: 23/04/2024

Miesiące letnie wiążą się z wysokimi temperaturami powietrza. Należy jednak pamiętać, że przegrzanie organizmu może być tragiczne w skutkach. Przepisy BHP nie regulują wprost, jaka jest najwyższa dozwolona temperatura w miejscu pracy. Prawo pracy nakłada na pracodawcę szereg obowiązków w związku z pracą w upalne dni. Sprawdź, jakie zasady obowiązują w pracy podczas wysokich temperatur!

Grafika informacyjna dotycząca maksymalnej temperatury w pracy

Ile wynosi maksymalna temperatura w miejscu pracy?

Maksymalna temperatura w miejscu pracy nie została wprost określona przez przepisy BHP. Brak jasnych wytycznych nie oznacza jednak, że pracodawcy powinni dopuszczać, aby w ich zakładzie pracy panowały niekorzystne warunki. Praca w wysokich temperaturach wpływa na znacznie obniżenie wydajności pracowników, a także może doprowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych – np. udaru.

Określona została natomiast dopuszczalna temperatura w przypadku pracy osób młodocianych i kobiet w ciąży – wynosi 30 stopni w pomieszczeniach biurowych.

Według specjalistów BHP temperatura w miejscu pracy nie powinna jednak przekraczać:

 • 30°C – w pomieszczeniach biurowych,
 • 28°C – podczas ciężkiej pracy fizycznej,
 • 26°C – podczas pracy w warunkach szczególnych.

Należy jednak pamiętać, że są to jedynie zalecenia, a nie obowiązujące prawnie wytyczne.

Minimalna temperatura w miejscu pracy – jaki zakres?

Minimalna temperatura w miejscu pracy, w odróżnieniu od wartości maksymalnej, została określona w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Zgodnie z § 30 temperatura w pomieszczeniach pracy powinna odpowiadać rodzajowi wykonywanej pracy i być nie niższa niż:

 • 18°C – w przypadku lekkich prac fizycznych bądź pracy biurowej,
 • 14°C – w pozostałych przypadkach.

Grafika informacyjna dotycząca minimalnej temperatury w pracy.

Optymalna temperatura w miejscu pracy – jak o nią zadbać?

W przypadku pracy w zamkniętych pomieszczeniach najczęściej mamy do czynienia z klimatyzacją, która pozwala na ustawienie optymalnej temperatury. Należy jednak uważać, aby przy ochładzaniu pomieszczenia nie przesadzić w drugą stronę.

Według specjalistów z Instytutu Medycyny Pracy optymalna temperatura w miejscu pracy wynosi:

 • 20–22,8°C – zimą podczas pracy lekkiej lub siedzącej,
 • 23,9–26,7°C – latem podczas pracy lekkiej lub siedzącej,
 • 18,3°C – podczas średnio ciężkiej pracy fizycznej,
 • 15,5°C – podczas bardzo ciężkiej pracy fizycznej.

Grafika informacyjna dotycząca optymalnej temperatury w pracy

Przy jakiej temperaturze skraca się czas pracy?

Pracodawca może skrócić czas pracy, jeśli temperatura w miejscu pracy okaże się za wysoka. Jednak jest to jedynie wykaz dobrej woli, a nie obowiązek. Przepisy nie określają maksymalnej temperatury, przy której dzień pracy może zostać skrócony. Należy pamiętać, że mimo podjęcia decyzji o wcześniejszym wysłaniu pracowników do domu, przysługuje im pełne wynagrodzenie.

Obowiązek zapewnienia zimnych napojów

Jeśli temperatura w miejscu pracy przekracza 28°C w zamkniętych pomieszczeniach bądź 25°C na otwartej przestrzeni, pracodawca powinien zapewnić pracownikom bezpłatne napoje chłodzące. Takie wytyczne znalazły się w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów.

Rodzaj napojów chłodzących jest dowolny – nie został wprost wskazany w ustawie. Zatem mogą to być np. różnego rodzaju soki czy herbaty mrożone. Najczęściej jednak jest to woda.

Ilość napojów chłodzących powinna zaspokajać potrzeby pracowników. W związku z tym, że zapotrzebowanie poszczególnych zatrudnionych może się od siebie różnić, najlepszym rozwiązaniem będzie zapewnienie pracownikom nielimitowanego dostępu do napojów. W takiej sytuacji warto rozważyć zakup dzbanka filtrującego bądź dystrybutora z wodą.

Jeśli obowiązek zapewnienia zimnych napojów nie zostanie spełniony, pracodawca może być zagrożony karą grzywny w wysokości od 1 tys. zł do nawet 30 tys. zł. Organem decydującym w tym zakresie jest Państwowa Inspekcja Pracy.

Sprawdź, jak zmieniły się obowiązki pracodawcy w 2024 roku.

Wysokie temperatury a wykonywanie obowiązków zawodowych

Czy wysoka temperatura w miejscu pracy może być przyczyną odmowy obowiązków zawodowych? To zależy, czy pracownik jest w stanie wykonywać swoją pracę. Kodeks pracy określa, że zatrudniony ma prawo do powstrzymania się od pracy, jeśli:

 • warunki nie odpowiadają przepisom BHP,
 • warunki stwarzają zagrożenie dla zdrowia lub życia pracowników,
 • wykonywanie pracy grozi niebezpieczeństwem innym osobom.

W takich sytuacjach należy bezzwłocznie powiadomić przełożonego.

Dlatego, zgodnie z powyższym zapisem, jeśli panują wysokie temperatury i praca w takich warunkach mogłaby spowodować pogorszenie stanu zdrowia, np. doprowadzić do omdlenia, pracodawca nie może zmusić pracownika do pracy, ani zmniejszyć jego wynagrodzenia.

Nowoczesny grafik pracy to efektywniejszy zespół i mniejsze koszty. Planuj grafik, twórz ewidencję i rejestruj czas pracy w jednym systemie. Usprawnij planowanie czasu pracy w swojej firmie za pomocą automatycznego grafiku pracy.

5/5 - (2 opinie)
Zainteresowaliśmy Cię?
Wpisz swój adres e-mail i wypróbuj Kadromierz

14-dniowy darmowy okres próbny. Testujesz plan Premium. Nie wymagamy karty.