Plan urlopów 2022

damska dłoń z długopisem w ręce wypełniająca kalendarz urlopów

Każdy pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę ma niezbywalne prawo do corocznego, nieprzerwanego i płatnego urlopu wypoczynkowego. Pracodawca niezależnie od liczby zatrudnianych pracowników ma obowiązek tworzenia planu urlopów. Dowiedz się, jakie obowiązują zasady. Plan urlopów – co to jest? Plan urlopów ma na celu zapewnienie odpoczynku pracownikom przy jednoczesnym zachowaniu ciągłości pracy w firmie. Nie […]

Czytaj dalej…

Wniosek o urlop bezpłatny 2022 – wzór i omówienie

Mężczyzna z walizką idzie ulicą.

Kodeks pracy przewiduje kilka rodzajów urlopów dla zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Jednym z nich jest urlop bezpłatny, który można wykorzystać np. w sytuacji, gdy pracownik wykorzystał cały przysługujący mu wymiar urlopu wypoczynkowego, zamierza podjąć pracę tymczasową u innego pracodawcy lub jest pracownikiem młodocianym. Wzięcie urlopu bezpłatnego wiąże się jednak z pewnymi konsekwencjami. Sprawdź, co […]

Czytaj dalej…

Czterobrygadowy system pracy

Pracownicy hali produkcyjnej w fartuchach i czepkach na głowie

Praca 4-brygadowa to system organizacji pracy w ruchu ciągłym. Polega na wzajemnym zastępowaniu się pracowników na tym samym stanowisku pracy. Dzięki temu o każdej porze dnia i nocy jest ono obsadzone, co sprawdza się wszędzie tam, gdzie ze względu na produkcję czy warunki technologiczne praca nie może być przerwana. W zakładzie pracy wykorzystującym taki system […]

Czytaj dalej…

Lekki stopień niepełnosprawności – przywileje w miejscu pracy

Zatrudnianie pracowników z orzeczonym lekkim stopniem niepełnosprawności wiąże się z szeregiem korzyści i przywilejów – zarówno dla pracodawcy, jak i dla pracownika. Zatrudniającemu przysługuje refundacja, a podwładnemu dodatkowe 10 dni urlopu. Dowiedz się, z jakich jeszcze ulg można skorzystać przy lekkim stopniu niepełnosprawności. Lekki stopień niepełnosprawności Zgodnie z przepisami Ustawy z 27 sierpnia 1997 roku […]

Czytaj dalej…

Równoważny czas pracy – wszystko, co musisz wiedzieć

Osoba trzyma klepsydrę w rękach.

Pracodawcy mają do wyboru kilka systemów pracy, na podstawie których mogą oprzeć funkcjonowanie swojego zakładu pracy. Jednym z najbardziej elastycznych jest równoważny czas pracy. Dzięki niemu pracownik jednego dnia może pracować dłużej, odrabiając dodatkowe godziny poprzez zmniejszenie liczby godzin dnia kolejnego lub zwiększenie liczby dni wolnych od pracy. Co musisz wiedzieć o równoważnym systemie czasu […]

Czytaj dalej…

Koszty pracy

Koszty pracy to ogół wydatków, jakie ponosi pracodawca w związku z zatrudnieniem i utrzymaniem pracownika. Do kosztów pozapłacowych zalicza się wszystkie składki oraz koszty pracy, jakie ponosi pracodawca.  Koszty płacowe to z kolei wynagrodzenia osobowe, dodatki, nagrody i premie. Dowiedz się, ile kosztuje zatrudnienie pracownika w zależności od formy zatrudnienia. Jakie koszty ponosi pracodawca Podstawowym kosztem […]

Czytaj dalej…

Zainteresowaliśmy Cię?
Wpisz swój adres e-mail i wypróbuj Kadromierz