Pracownik na umowie zlecenie a zwolnienie lekarskie

W przypadku pracowników zatrudnionych na etacie zasady wynagrodzenia podczas zwolnienia lekarskiego są jasne – zazwyczaj otrzymują oni 80% wynagrodzenia, z wyjątkiem nieobecności spowodowanej wypadkiem przy pracy lub zwolnieniem ciążowym. Jak jednak wygląda sytuacja osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia? Z artykułu dowiesz się, czy obejmuje ich ubezpieczenie chorobowe i czy mają prawo do zasiłku chorobowego. […]

Czytaj dalej…

Prawo do wolnej niedzieli raz na 4 tygodnie – co mówi Kodeks pracy?

Prawo do wolnej niedzieli raz na 4 tygodnie

Kodeks pracy szczegółowo reguluje kwestie dotyczące czasu pracy, w tym także obowiązek zapewnienia pracownikom odpowiednich przerw na odpoczynek. Jednym z kluczowych przepisów jest prawo do co najmniej jednej niedzieli wolnej od pracy w okresie czterech tygodni. Sprawdź, co warto wiedzieć na temat prawa do wolnej niedzieli. […]

Czytaj dalej…

Wypowiedzenie umowy najmu – wzór [PDF/DOC]

Wypowiedzenie umowy najmu

Każda ze stron umowy najmu – zarówno wynajmujący, jak i najemca – ma prawo do jej wypowiedzenia. W pewnych okolicznościach możliwe jest nawet dokonanie tego bez zachowania okresu wypowiedzenia. Sprawdź, jak wygląda wypowiedzenie umowy najmu zawartej na czas określony bądź nieokreślony i pobierz darmowy wzór wypowiedzenia umowy najmu. […]

Czytaj dalej…

Oddelegowanie pracownika – o czym musisz pamiętać? 

Oddelegowanie pracownika

Oddelegowanie pracownika na polecenie pracodawcy jest coraz częściej spotykaną praktyką. Zmiana może dotyczyć działu w firmie albo miejsca wykonywania powierzonych zadań. Oddelegowanie pracownika wynika ze szczególnych potrzeb pracodawcy. Zasady dotyczące tego procesu są opisane w Kodeksie pracy. Dowiedz się, czym dokładnie jest oddelegowanie pracownika i jak prawidłowo to zrobić. […]

Czytaj dalej…

Świadczenie rehabilitacyjne – kiedy przysługuje?

Świadczenie rehabilitacyjne

Świadczenie rehabilitacyjne jest istotnym elementem zapewniającym wsparcie finansowe osobom, które ze względu na długotrwałą chorobę lub uraz nie mogą wykonywać swojej pracy, ale mają szansę na powrót do pełnej zdolności do pracy po odpowiednim okresie rehabilitacji. W poniższym artykule przyjrzymy się warunkom, które należy spełnić, aby otrzymać świadczenie rehabilitacyjne, oraz omówimy procedurę jego przyznawania. […]

Czytaj dalej…

Ewidencja środków trwałych – jak ją przeprowadzić?

Ewidencja środków trwałych

Niektórzy przedsiębiorcy mają obowiązek prowadzenia ewidencji środków trwałych, co obejmuje rejestrowanie zakupu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przez przedsiębiorstwo. Ewidencja ta jest istotnym elementem zarządzania majątkiem firmy, ponieważ umożliwia monitorowanie amortyzacji i zapewnia zgodność z przepisami podatkowymi. Niemniej jednak, nie każda firma jest zobowiązana do prowadzenia takiej ewidencji. W tym artykule wyjaśniamy, w jakich sytuacjach ewidencja środków trwałych jest obowiązkowa oraz jak prawidłowo ją prowadzić. […]

Czytaj dalej…

Gdzie zamontować elektroniczny rejestrator czasu pracy?

Elektroniczne rejestratory czasu pracy to urządzenia służące do monitorowania czasu pracy pracowników. Pomagają w precyzyjnym śledzeniu godzin pracy, tym samym ułatwiając rozliczanie wynagrodzeń i zachowanie przepisów prawa pracy. W artykule omówimy przepisy prawne dotyczące mierzenia czasu pracy za pomocą elektronicznych rejestratorów, wskazówki dotyczące ich montażu oraz korzyści z elektronicznej ewidencji czasu pracy przy użyciu aplikacji mobilnych. […]

Czytaj dalej…

Skróty w grafiku pracy i w ewidencji czasu pracy

Skróty w grafiku pracy i ewidencji czasu pracy to nieodłączny element zarządzania czasem pracy w każdej firmie. Ułatwiają one szybką identyfikację różnych typów nieobecności, rodzajów urlopów i innych ważnych informacji dotyczących pracowników. Wprowadzenie odpowiednich skrótów pozwala na efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi oraz na szybki przegląd sytuacji kadrowej. Sprawdź, jak stosować oznaczenia w grafiku pracy oraz w ewidencji czasu pracy. […]

Czytaj dalej…

Wynagrodzenie za urlop – jak obliczyć?

Wynagrodzenie za urlop – jak obliczyć?

Urlop wypoczynkowy to jedno z fundamentalnych praw pracowniczych, które zapewnia możliwość odpoczynku i regeneracji sił niezbędnych do efektywnego wykonywania obowiązków zawodowych. Obok samego prawa do urlopu, równie istotne jest prawo do wynagrodzenia za czas jego trwania. Sprawdź, jak w praktyce ustalać wynagrodzenie urlopowe, bazując na przepisach Kodeksu pracy oraz szczegółowych zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej. […]

Czytaj dalej…

Zainteresowaliśmy Cię?
Wpisz swój adres e-mail i wypróbuj Kadromierz

14-dniowy darmowy okres próbny. Testujesz plan Premium. Nie wymagamy karty.