Rotacja pracowników – jak mierzyć i zapobiegać?

Rotacja pracowników

Rotacja pracowników stała się istotnym wyzwaniem dla wielu firm. Mierzenie i zrozumienie tego zjawiska staje się kluczowe nie tylko dla zachowania stabilności zespołu, ale także dla efektywnego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Sprawdź, jak mierzyć i zapobiegać rotacji pracowników. Co to jest rotacja pracowników? Rotacja pracowników odnosi się do częstotliwości, z jaką pracownicy odchodzą z organizacji bądź są z niej zwalniani. Wskaźnik rotacji zatrudnienia pozwala na zrozumienie stopnia stabilności kadry oraz skali fluktuacji zatrudnienia. Wysoki może […]

Czytaj dalej…

Dyskryminacja w miejscu pracy – czym jest i jak jej przeciwdziałać?

Dyskryminacja w pracy

Dyskryminacja w miejscu pracy stanowi poważne wyzwanie. Od nierównego traktowania ze względu na płeć, rasę, wiek czy niepełnosprawność, po molestowanie seksualne – różnorodne formy dyskryminacji mają istotny wpływ na atmosferę pracy, samopoczucie oraz efektywność zespołu. Sprawdź, czym przejawia się dyskryminacja w miejscu pracy oraz jak jej przeciwdziałać. Co to jest dyskryminacja w pracy? Dyskryminacja w miejscu pracy to sytuacja, w której pracownik lub grupa pracowników jest niesprawiedliwie traktowana ze względu na określone cechy osobiste, takie jak na płeć, […]

Czytaj dalej…

Czy pracodawca może odmówić pracy zdalnej?

Czy pracodawca może odmówić pracy zdalnej?

Wykonywanie pracy zdalnej stało się nieodłącznym elementem współczesnego środowiska zawodowego. Mimo coraz powszechniejszego stosowania tego modelu pracy pojawiają się wątpliwości dotyczące praw pracowników i możliwości odmowy przez pracodawcę pracy w formie zdalnej. Sprawdź, czy pracodawca może odmówić pracy zdalnej. Czym jest praca zdalna? Praca zdalna to praca wykonywana całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą, w tym pod adresem zamieszkania pracownika, w szczególności […]

Czytaj dalej…

Ponowne zatrudnienie pracownika – wszystko, co musisz o nim wiedzieć

Ponowne zatrudnienie pracownika

Ponowne zatrudnienie pracownika u tego samego pracodawcy budzi wiele wątpliwości m.in. w zakresie prowadzenia akt osobowych, zlecenia badań lekarskich czy regulacji dotyczących umów o pracę na czas określony. Zrozumienie tych kwestii jest istotne zarówno dla pracowników, którzy rozważają powrót do poprzedniego miejsca pracy, jak i dla pracodawców planujących ponownie zatrudnić byłego pracownika. Sprawdź, co warto wiedzieć na temat ponownego zatrudnienia. Ponowne zatrudnienie pracownika u tego samego pracodawcy a Kodeks […]

Czytaj dalej…

Szafki pracownicze – Kodeks pracy

Szafki ubraniowe są nie tylko miejscem przechowywania odzieży, ale także wpływają na bezpieczeństwo i higienę pracowników. Nie każdy pracodawca jest jednak zobowiązany do wydzielania szatni w miejscu pracy. Sprawdź, co przepisy BHP mówią na temat szafek w pracy oraz czy pracodawca może je kontrolować. Szatnie w miejscu pracy a wymagania BHP Zgodnie z Załącznikiem nr 3 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy szatnie powinny znajdować […]

Czytaj dalej…

Państwowa Inspekcja Handlowa – czym jest i co kontroluje?

Jednym z kluczowych organów nadzorujących prawidłowe działanie rynku jest Państwowa Inspekcja Handlowa. Jest to instytucja kontrolna, która pełni istotną funkcję w zapewnianiu rzetelności rynku, ochronie konsumentów i egzekwowaniu przestrzegania przepisów prawnych. Sprawdź, kto podlega kontroli Państwowej Inspekcji Pracy oraz jakie są jej zadania. Czym jest Państwowa Inspekcja Handlowa? Państwowa Inspekcja Handlowa to wyspecjalizowana instytucja nadzoru państwowego, której głównym celem jest zabezpieczenie interesów i praw konsumentów […]

Czytaj dalej…

Układ zbiorowy pracy – czym jest i co może zawierać?

Układ zbiorowy pracy

Układ zbiorowy pracy w firmie to kluczowy dokument, który reguluje stosunki między pracownikiem a pracodawcą. Jest to akt prawny o takiej samej mocy, jak Kodeks Pracy, jednak nie może naruszać jego podstawowych zasad. Definiuje on warunki pracy, wynagrodzenia oraz wzajemne obowiązki stron. W tym artykule dokładnie wyjaśnimy, czym jest układ zbiorowy, jak go zawrzeć oraz kogo obowiązuje. Układ zbiorowy pracy – co to jest? Układ zbiorowy pracy w firmie jest to porozumienie zawierane […]

Czytaj dalej…

Cofnięcie wypowiedzenia – czy jest możliwe?

Cofnięcie wypowiedzenia umowy o pracę

Choć złożenie wypowiedzenia umowy o pracę jest zazwyczaj przemyślaną decyzją, niekiedy zdarza się, że z upływem czasu wnioskodawca zaczyna żałować swojej decyzji. Wówczas warto pomyśleć o cofnięciu wypowiedzenia. Sprawdź, jak skutecznie zrezygnować z rozwiązania umowy o pracę. Jak rozwiązać umowę o pracę? Z inicjatywą rozwiązania umowy o pracę może wystąpić zarówno pracownik, jak i pracodawca. Istnieją trzy możliwe sposoby wypowiedzenia umowy o pracę zgodne z Kodeksem pracy: rozwiązanie umowy za porozumieniem […]

Czytaj dalej…

Okres przechowywania dokumentacji pracowniczej – kiedy 10, a kiedy 50 lat?

Okres przechowywania dokumentacji pracowniczej

Każdy pracodawca zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę ma obowiązek prowadzenia dokumentacji pracowniczej. Zagadnienie przechowywania akt osobowych i dokumentów związanych z zatrudnieniem pracowników budzi wiele pytań – kiedy należy przechowywać dokumenty przez 10 lat, a kiedy okres ten się wydłuża do 50 lat? Sprawdź, jak długo przechowuje się dokumentację pracowniczą. Czym jest dokumentacja pracownicza? Dokumentacja pracownicza, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 […]

Czytaj dalej…

Urlop z powodu siły wyższej – kiedy przysługuje?

Po nowelizacji Kodeksu pracy 26 kwietnia 2023 roku zaczęły obowiązywać nowe przepisy dotyczące urlopów. Od tego dnia pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę mają do dyspozycji dodatkowe wolne od pracy w przypadku wystąpienia sytuacji nieprzewidzianej i niezależnej od pracownika, tzw. siły wyższej. W tym artykule omówimy, co to jest urlop z powodu siły wyższej, kiedy przysługuje i jakie są zasady jego przyznawania. Czym jest urlop z powodu siły wyższej? Na samym […]

Czytaj dalej…

Zainteresowaliśmy Cię?
Wpisz swój adres e-mail i wypróbuj Kadromierz

14-dniowy darmowy okres próbny. Testujesz plan Premium. Nie wymagamy karty.