Zaufać pracownikom, czy kontrolować wszystko co robią?

Zaufanie jest kluczem do dobrych relacji międzyludzkich—niezależnie czy chodzi o relację kobieta-mężczyzna, czy pracodawca-pracownik. Tylko czy zaufanie może iść w parze ze ścisłą kontrolą pracownika...

Przerwy w pracy – 3 powody dla których warto je robić

Przerwy w pracy są przywilejem pracownika wynikającym bezpośrednio z kodeksu pracy. Jest to okres, który w ramach czasu pracy pracownik może wykorzystać dowolnie. Najnowsze badania pokazują,...

Optymalizacja procesów nie tylko dla dużych przedsiębiorstw.

Dlaczego należy zbierać i analizować dane? Od pierwszego dnia prowadzenia przedsiębiorstwa zbierane są dane. Każdy dobry manager wie, że analiza ich jest podstawowym źródłem rzetelnych informacji...

Leasing pracowniczy - wady i zalety

Korzystanie z alternatywnych form zatrudnienia cieszy się w Polsce coraz większą popularnością. Jest to wynikiem zmiennego zapotrzebowania pracodawców na pracę. Warto więc umieć rozróżnić poszczególne formy...

Systemy rejestracji czasu pracy - ich wady i zalety

Systemy RCP Systemy Rejestracji Czasu Pracy pozwalają na elektroniczną rejestrację wejść/wyjść pracowników. Zastępują papierowe listy, gdzie podpisem potwierdzali swoją obecność. Kojarzą się nam z czytnikiem...

8 kluczowych różnic między Generacją Z a Millenialsami.

Pokolenie Z składa się z osób urodzonych w 1995 roku lub później, co stanowi 25,9% populacji Stanów Zjednoczonych i wnosi 44 miliardy dolarów rocznie do...

Outsourcing pracowniczy jako alternatywa dla umów tymczasowych

Outsourcing, czyli oddelegowanie pewnych działań poza firmę, jest popularną metodą na ograniczenie kosztów przedsiębiorstwa. Powierzenie pewnych zadań osobom lub podmiotom zewnętrznym jest bardzo opłacalne ze względu...

O czym należy pamiętać układając harmonogram czasu pracy?

Ułożenie grafiku pracy to nie lada wyzwanie, zwłaszcza gdy pracowników jest wielu lub wręcz przeciwnie – idealnie tylu, by pokrywać godziny. W przypadku zdarzeń losowych zastąpienie nieobecnego...