Jak rozliczyć dobę pracowniczą?

Od godziny 00:00 do 24:00 – tak potocznie rozumiemy dobę, jednak regulacje dotyczące doby pracowniczej określają ją zupełnie inaczej. Jak należy ją liczyć oraz co...

7 sposobów na ochronę przed koronawirusem w gastronomii

W dniu 31 grudnia 2019 r. zgłoszono pierwsze przypadki choroby koronawirusowej (COVID-19) pochodzące z Wuhan w Chinach. Od tego czasu ogniska choroby są odnotowywane na całym...

Praca w niedziele i święto – sprawdź, jaka rekompensata Ci przysługuje

Niedziele oraz święta dla większości są czasem odpoczynku. Praca w te dni jest jednak dopuszczona w wyjątkowych sytuacjach, a także w branżach, które ze względu na...

Regulamin pracy – dlaczego jest tak istotny

W regulaminie pracy określone są zasady funkcjonowania danego zakładu pracy, w tym prawa i obowiązki obu stron – pracodawcy i pracowników. Ten akt normatywny musi być stworzony...

Pierwsza pomoc w pracy

Znajomość zasad udzielania pierwszej pomocy to cenna kompetencja, ponieważ w sytuacjach zagrożenia życia liczy się każda sekunda. Dodatkowo na każdym z nas spoczywa obowiązek udzielania pierwszej...

Zaliczka na poczet wynagrodzenia – czy masz do niej prawo?

W kodeksie pracy w żaden sposób nie opisano procesu wypłaty zaliczki na poczet wynagrodzenia, ale w dokumencie nie znajdziemy też ani jednego zapisu, który by zabraniał...

Czym jest staż pracy?

Staż pracy pracownika to łączna długość poszczególnych okresów, kiedy pozostawał on zatrudniony. Oprócz faktycznego świadczenia pracy, do stażu wliczają się także np. lata, w których dana...

Jak zarządzać czasem pracy pracowników?

Planowanie czasu pracy to zmora niejednego właściciela firmy lub kierownika działu. Proces ten wymaga poświęcenia uwagi, a także długich godzin za biurkiem, gdy próbuje się znaleźć...