Dochód a przychód – różnice

Wśród anegdotek powtarzanych w rozmowach między przedsiębiorcami niezmiennie wysokie miejsce zajmuje ta mówiąca, że „niejeden biznes upadł, bo właściciel sobie przychód z dochodem pomylił”. Dlatego też...

Ile będą wynosić diety krajowe w 2019 roku?

Wysokość diety krajowej, przysługującej pracownikowi za czas spędzony w delegacji, pozostała na poziomie z poprzednich lat, określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 2013...

Czy możliwe jest przerwanie urlopu rodzicielskiego?

Zmiana sytuacji materialnej, inny pomysł na podział obowiązków małżeńskich bądź nagłe pojawienie się oczekiwanego miejsca w żłobku, które wcześniej wydawało się nieosiągalne – te i podobne wydarzenia...

Umowa B2B – na czym polega?

Istnieje szereg branż, w których pracodawcy rekrutują kandydatów na dwa sposoby. Jednym z nich jest zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, a drugim – podpisanie umowy B2B....

Delegacja krajowa i zagraniczna – wszystko, co należy wiedzieć

Pracodawcy niejednokrotnie wysyłają pracowników do miejsc, które nie są określone w łączącej obie strony umowie o pracę. Mogą to być delegacje krajowe i zagraniczne, a w...

Umowa zlecenie - jak zerwać?

Stosunkowo często stosowaną formą współpracy jest umowa zlecenie – wzór dokumentu można znaleźć na wielu stronach w Internecie. Zdecydowanie mniej uwagi poświęca się kwestiom związanym z tym,...

Czynny żal – co to takiego i kiedy należy z niego skorzystać

Wielu podatników uskarża się na szereg ciążących na ich barkach obowiązków biurokratycznych. Za ich niedopełnienie lub opóźnienie grożą konkretne kary. By ich uniknąć, podatnicy wyrażają tzw....

Czy lista obecności w pracy jest obowiązkowa?

Przepisy kodeksu pracy nakładają na pracodawców szereg obowiązków, a jednym z nich jest ewidencjonowanie czasu pracy. Powód jest oczywisty – tylko mając dokładne dane na temat przepracowanych...