Leasing pracowniczy - wady i zalety

Korzystanie z alternatywnych form zatrudnienia cieszy się w Polsce coraz większą popularnością. Jest to wynikiem zmiennego zapotrzebowania pracodawców na pracę. Warto więc umieć rozróżnić poszczególne formy...

Systemy rejestracji czasu pracy - ich wady i zalety

Systemy RCP Systemy Rejestracji Czasu Pracy pozwalają na elektroniczną rejestrację wejść/wyjść pracowników. Zastępują papierowe listy, gdzie podpisem potwierdzali swoją obecność. Kojarzą się nam z czytnikiem...

8 kluczowych różnic między Generacją Z a Millenialsami.

Pokolenie Z składa się z osób urodzonych w 1995 roku lub później, co stanowi 25,9% populacji Stanów Zjednoczonych i wnosi 44 miliardy dolarów rocznie do...

Outsourcing pracowniczy jako alternatywa dla umów tymczasowych

Outsourcing, czyli oddelegowanie pewnych działań poza firmę, jest popularną metodą na ograniczenie kosztów przedsiębiorstwa. Powierzenie pewnych zadań osobom lub podmiotom zewnętrznym jest bardzo opłacalne ze względu...

O czym należy pamiętać układając harmonogram czasu pracy?

Ułożenie grafiku pracy to nie lada wyzwanie, zwłaszcza gdy pracowników jest wielu lub wręcz przeciwnie – idealnie tylu, by pokrywać godziny. W przypadku zdarzeń losowych zastąpienie nieobecnego...

Cztery porady, które pozwolą Ci uzyskać większą ilość czasu w pracy.

Zapewne borykasz się z problemem XXI wieku, którym jest chroniczny brak czasu. Rozpędzony kapitalizm nie pozwala Ci się zatrzymać choćby na krok, a czas staje się...

Prowadzenie karty ewidencji czasu pracy

Ewidencjonowanie czasu pracy nie jest jedynie czynnością, mającą ułatwić zapanowanie nad ilością przepracowanych godzin. To obowiązek, spoczywający na każdym pracodawcy i nie jest tożsamy z grafikiem...

Lista obecności

Lista obecności - podstawowe informacje. Pracodawca zatrudniający powyżej 50 pracowników lub w przypadku gdy zakładowa organizacja związkowa zgłosi odpowiedni wniosek, ma obowiązek ustalenia w regulaminie, w...