POLITYKA PRYWATNOŚCI

KADROMIERZ SP. Z O.O. (“Polityka”)

Szanujemy Twoją prywatność i jesteśmy świadomi, że powierzając nam informacje o sobie oraz Twojej organizacji obdarzasz nas zaufaniem. W tej Polityce opisujemy w jaki sposób i kiedy zbieramy Twoje dane osobowe, do czego je wykorzystujemy, komu je przekazujemy, jak długo je przechowujemy oraz jakie prawa przysługują Ci w tym kontekście.

 

1. KIM JESTEŚMY I CZYJE DANE PRZETWARZAMY

Administratorem danych:

 1. osób odwiedzających i korzystających ze strony internetowej https://kadromierz.pl/ (“Strona Internetowa”);
 2. osób korzystających z aplikacji na urządzenia mobilne – Kadromierz (“Aplikacja”);
 3. Klientów, którzy założyli Konto Klienta;
 4. osób, które kontaktują się z nami za pośrednictwem poczty e-mail, telefonu, formularza kontaktowego na naszej Stronie Internetowej lub innych dostępnych kanałów komunikacji;
 5. kandydatów do pracy / współpracy;
 6. naszych partnerów biznesowych (partnerów, doradców lub konsultantów, wykonawców i dostawców usług, osób zainteresowanych naszymi usługami, produktami);
 7. osób, które śledzą nasz profil na portalach: Facebook, LinkedIn, YouTube oraz wchodzą z nimi w interakcje. jest Kadromierz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (53-233), przy ul. Parafialnej 34, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000612634, posiadająca NIP: 8992784752, REGON: 363744630, kapitał zakładowy: 189 550,00 PLN (dalej jako “my”, “nasze”, “nas”). W sprawach związanych z ochroną swojej prywatności możesz się z nami skontaktować wysyłając email na adres iod@kadromierz.pl.

2. KIEDY I W JAKI SPOSÓB POZYSKUJEMY TWOJE DANE

Pozyskujemy Twoje dane osobowe bezpośrednio od Ciebie, gdy:

3. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH

Przetwarzamy dane osobowe w następujących celach:

1. osoby odwiedzające i korzystające z naszej Strony Internetowej lub Aplikacji:

Podanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do korzystania z naszej Strony Internetowej lub Aplikacji.

2. Klienci, którzy założyli Konto Klienta:

Podanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do umożliwienia Tobie korzystania z Konta Klienta oraz dostępnych za jego pośrednictwem usług.

3. osoby, które kontaktują się z nami za pośrednictwem poczty e-mail, telefonu, formularza kontaktowego na naszej Stronie Internetowej lub innych dostępnych kanałów komunikacji:

Podanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytania.

4. osoby, które udzieliły zgody na otrzymywanie treści marketingowych oraz sprzedażowych:

Podanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do otrzymania zamówionych przez Ciebie treści edukacyjnych, marketingowych.

5. kandydaci na pracowników, współpracowników:

W zakresie określonym w przepisach Kodeksu pracy (art. 221 ) podanie przez Ciebie danych osobowych jest niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne i nie jest warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji. Jeżeli nie chcesz abyśmy przetwarzali Twoje dane osobowe w zakresie szerszym niż określony w przepisach Kodeksu Pracy to po prostu nie umieszczaj ich w swojej aplikacji.

6. nasi partnerzy biznesowi (partnerzy, doradcy lub konsultanci, wykonawcy i dostawcy usług, osoby zainteresowane naszymi usługami, produktami):

Podanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do nawiązania i funkcjonowania współpracy biznesowej.

7. osoby, które śledzą nasz profil na portalach: Facebook, LinkedIn, YouTube oraz wchodzą z nimi w interakcje:

Podanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do obserwowania naszych profili na portalach Facebook, LinkedIn, YouTube i udzielania odpowiedzi na Twoje zapytania i komentarze za pośrednictwem tego profilu.

W przypadku:

4. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Poniżej dowiesz się, jak długo przechowujemy pozyskane dane osobowe, zależnie od podmiotów i kategorii przetwarzanych danych:

 1. osoby odwiedzające i korzystające z naszej Strony Internetowej lub Aplikacji:
  • informacje o Twoim adresie IP, inne dane zebrane przez pliki cookies przechowujemy przez okres wskazany w tabeli dot. plików cookies.
 2. Klientów, którzy założyli Konto Klienta:
  • dane osobowe przechowujemy przez czas korzystania z Konta Klienta, a następnie przez okres przedawnienia roszczeń oraz okres przechowywania dokumentacji podatkowej i księgowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. osoby, które kontaktują się z nami za pośrednictwem poczty e-mail, telefonu, formularza kontaktowego na naszej Stronie Internetowej lub i innych dostępnych kanałów komunikacji:
  • dane niezbędne do udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytania przechowujemy tak długo, jak jest to konieczne dla rozwiązania Twojej sprawy;
  • dodatkowo, dane osobowe potrzebne nam do obrony lub dochodzenia roszczeń przechowujemy tak długo, jak wymagają tego określone w przepisach prawa okresy przedawnienia roszczeń.
 4. osoby, które udzieliły zgody na otrzymywanie treści marketingowych oraz sprzedażowych:
  • dane osobowe przechowujemy do czasu wycofania przez Ciebie zgody na otrzymywanie treści marketingowych.
 5. kandydaci na pracowników/współpracowników:
  • jeżeli nie wyrazisz zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych dla celów przyszłych rekrutacji, dane te usuwamy niezwłocznie po zakończeniu rekrutacji na stanowisko, o które się ubiegasz;
  • jeżeli wyrazisz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych dla celów przyszłych rekrutacji, dane te przechowujemy do momentu wycofania Twojej zgody, jednak nie dłużej niż przez 1 rok po zakończeniu rekrutacji.
 6. nasi partnerzy biznesowi (partnerzy, doradcy lub konsultanci, wykonawcy i dostawcy usług, osoby zainteresowane naszymi usługami, produktami):
  • dane osobowe, które pozyskujemy poprzez kontakt z pracownikami naszych partnerów biznesowych będących osobami prawnymi oraz przez kontakt z naszymi partnerami biznesowymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą, przechowujemy tak długo, jak wymagają tego przepisy prawa podatkowego, ustawy o rachunkowości;
  • dodatkowo, dane potrzebne nam do obrony lub dochodzenia roszczeń wynikających z umów zawartych z naszymi partnerami biznesowymi, przechowujemy tak długo, jak wymagają tego określone w przepisach prawa okresy przedawnienia roszczeń.
 7. osoby, które śledzą nasze profile na portalach Facebook, LinkedIn oraz YouTube oraz wchodzą z nim w interakcje:
  • dane niezbędne do obserwowania naszych profili na portalach Facebook, LinkedIn oraz YouTube i udzielania odpowiedzi na Twoje zapytania za pośrednictwem tego profilu przechowujemy tak długo, jak pozostajesz obserwatorem naszych profili lub wchodzisz z nim w interakcje, przy czym Twoje interakcje takie jak komentarze lub polubienia zostaną widoczne nawet po tym gdy przestaniesz obserwować nasze profile, tak długo, jak ich nie cofniesz lub nie usuniesz.

5. KOMU MOŻEMY UJAWNIĆ TWOJE DANE OSOBOWE

Poniżej przedstawiamy listę podmiotów, którym możemy ujawnić Twoje dane osobowe:

 1. osoby odwiedzające i korzystające z naszej Strony Internetowej lub Aplikacji, w tym osoby, które założyły Konto Klienta:
  • dostawcy usług i systemów IT, w tym usług i narzędzi analitycznych, które wykorzystujemy do prowadzenia naszej Strony Internetowej i Aplikacji oraz analizowania statystyk jej użytkowania;
  • doradcy prawni i konsultanci w stopniu, w jakim ujawnienie danych jest niezbędne do korzystania z ich usług.
 2. osoby, które kontaktują się z nami za pośrednictwem poczty e-mail, telefonu, formularza kontaktowego na naszej Stronie Internetowej lub i innych dostępnych kanałów komunikacji:
  • operatorzy poczty elektronicznej;
  • operatorzy pocztowi i kurierzy;
  • dostawcy usług i systemów IT, które wykorzystujemy do korzystania z poczty elektronicznej i naszej Strony Internetowej i Aplikacji;
  • doradcy prawni i konsultanci w stopniu, w jakim ujawnienie danych jest niezbędne do korzystania z ich usług.
 3. kandydaci na pracowników / współpracowników:
  • dostawcy usług i systemów IT, które wykorzystujemy do zarządzania procesami rekrutacyjnymi;
  • doradcy prawni i konsultanci w stopniu, w jakim ujawnienie danych jest niezbędne do korzystania z ich usług;
  • podmioty świadczące usługi księgowe oraz usługi kadrowo-płacowe.
 4. osoby, które udzieliły zgody na otrzymywanie treści marketingowych oraz sprzedażowych:
  • dostawcy usług i systemów IT;
  • doradcy prawni i konsultanci w stopniu, w jakim ujawnienie danych jest niezbędne do korzystania z ich usług.
 5. nasi partnerzy biznesowi (partnerzy, doradcy lub konsultanci, wykonawcy i dostawcy usług, osoby zainteresowane naszymi usługami, produktami):
  • podmioty świadczące usługi księgowe i rachunkowe; 
  • dostawcy usług i systemów IT, które wykorzystujemy do zarządzania w ramach struktury organizacyjnej;
  • doradcy prawni i konsultanci w stopniu, w jakim ujawnienie danych jest niezbędne do korzystania z ich usług.
 6. osoby, które śledzą nasz profil na portalach Facebook, LinkedIn, Youtube oraz wchodzą z nim w interakcje:
  • Facebook, LinkedIn, YouTube;
  • podmioty, którym zlecamy prowadzenie naszego profilu na portalach Facebook, LinkedIn oraz YouTube;
  • dostawcy usług i systemów IT, które wykorzystujemy do prowadzenia profili na portalach Facebook, LinkedIn oraz YouTube;
  • doradcy prawni i konsultanci w stopniu, w jakim ujawnienie danych jest niezbędne do korzystania z ich usług.

6. TWOJE PRAWA

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, przysługują Ci następujące prawa:

W każdym momencie masz prawo dostępu do informacji na Twój temat oraz do ich sprostowania, jeśli są nieprawidłowe.

Na Twoje żądanie, usuniemy dane zgromadzone na Twój temat po zrealizowaniu celu, w jakim dane zostały zebrane. Masz prawo w dowolnym momencie zażądać od nas usunięcia danych na Twój temat lub ograniczenia ich przetwarzania.

W zakresie w jakim dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), masz prawo otrzymać od nas dane osobowe Ciebie dotyczące w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, oraz masz prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód z naszej strony.

W zakresie w jakim dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust 1 lit f RODO). Jeżeli Twoje dane osobowe przetwarzamy na potrzeby marketingu bezpośredniego, masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania, w tym profilowania, a my bezwzględnie jesteśmy zobowiązani Twoje uprawnienie zrealizować.

Jeżeli sądzisz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych, masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.

Jeżeli przetwarzamy dane osobowe na podstawie Twojej zgody, masz prawo wycofać udzieloną zgodę w dowolnym momencie, co pozostaje bez wpływu na zgodność przetwarzania dokonanego na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.

Jeżeli chcesz skorzystać ze swoich praw prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej wskazany w pkt. 1 Polityki lub w formie pisemnej na nasz adres wskazany w pkt. 1 Polityki.

7. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH (POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY)

Ponieważ w środowisku internetowym korzystamy z usług podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (np. z USA), Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane poza EOG na podstawie standardowych klauzul umownych (art. 46 ust. 2 lit. c RODO) lub Twojej zgody.

8. PROFILOWANIE ORAZ ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI

Stosujemy profilowanie w celu prezentowania Tobie reklam dostosowanych do Twoich preferencji, w tym z wykorzystaniem technologii, które działają w sposób zautomatyzowany. Nasze działania nie wywołują wobec Ciebie skutków prawnych, ani nie wpływają istotnie na podejmowane przez Ciebie decyzje. Twoje preferencje poznajemy dzięki stosowanym przez nas plikom cookies lub podobnym technologiom, jeżeli wyrazisz zgodę na ich stosowanie.

9. MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

Przetwarzamy dane osobowe użytkowników, którzy śledzą nasze profile na portalach Facebook, LinkedIn, YouTube oraz wchodzą z nami w interakcje za pośrednictwem tych profili. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych przez portale: Facebook, LinkedIn oraz YouTube znajdziesz poniżej:

10. PLIKI COOKIES

Na Stronie Internetowej oraz w Aplikacji korzystamy z technologii plików cookies i podobnych (np. pixel tags). Pliki cookies to małe pakiety informacji zapisywane na urządzeniach końcowych, zwykle zawierające adres serwisu, datę umieszczenia, datę ważności, unikalny numer i dodatkowe informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku. Stosowane przez nas pliki cookies lub podobne technologie pozwalają nam m.i.n dostosować reklamy do Twoich preferencji lub poznać wyszukiwane przez Ciebie słowa klucze na naszej Stronie internetowej lub w Aplikacji, a także poznać po jakich słowach trafiłeś na naszą Stronę Internetową. Tabela, która opisuje szczegółowo stosowane przez nas pliki cookies znajduje się tutaj.

Ty decydujesz w jakim zakresie zapisujemy na Twoim urządzeniu końcowym pliki cookies poprzez udzielenie bądź odmowę udzielenia nam zgody na stosowanie poszczególnych rodzajów plików cookies.

Zapisywanie plików cookies możesz zawsze wyłączyć bezpośrednio na urządzeniu wykorzystywanym do połączenia z naszą Stroną Internetową lub Aplikacją, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki:

Ponadto ustawienia plików cookies możesz zmienić z poziomu naszej Strony Internetowej.

11. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Postanowienia Polityki mogą polegać udoskonaleniom i zmianom, a najnowsze jej wersje każdorazowo będą publikowane na naszej Stronie Internetowej i zostaną opatrzone datą ostatniej aktualizacji.

Polityka obowiązuje od dnia 22.05.2023 r.

Zainteresowaliśmy Cię?
Wpisz swój adres e-mail i wypróbuj Kadromierz

14-dniowy darmowy okres próbny. Testujesz plan Premium. Nie wymagamy karty.