Słowniczek managera – pojęcia, które powinieneś znać

Specjaliści z dziedziny zarządzania nieustannie tworzą coraz to nowsze pojęcia, definicje i koncepcje. Dlatego też niektóre z określeń używanych przez managerów „starszej daty” powoli wychodzą z użytku, natomiast te, którymi posługują się świeżo upieczeni zarządzający, dla wielu z nas brzmią jeszcze nieco obco, egzotycznie. Poniżej przedstawiamy krótką listę podstawowych pojęć, które powinien znać każdy manager. Wskaźnik rentowności Najczęściej jest to jeden z dwóch popularnie stosowanych ilorazów. […]

Czytaj dalej…

5 faktów, o których należy pamiętać, zawierając umowę zlecenie

Kobieta podaje dłoń na znak zawarcia umowy zlecenia.

Jedną z podstawowych form zatrudnienia, oprócz umowy o pracę, jest umowa zlecenia. Jest ona umową cywilnoprawną, co oznacza, że podlega pod przepisy Kodeksu cywilnego. Na jej podstawie zleceniobiorca zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej na rzecz zleceniodawcy. Jak poprawnie skonstruować umowę zlecenia? Zobacz 5 faktów, o których musisz pamiętać. Wynagrodzenie w formie minimalnej stawki godzinowej Wysokość wynagrodzenia dla zleceniobiorcy powinna być określona w taki sposób, by za każdą godzinę przysługiwała […]

Czytaj dalej…

Jak prawidłowo prowadzić akta osobowe pracownika?

Prowadzenie dokumentacji związanej z procesem rekrutacji, nawiązaniem stosunku pracy oraz jego ustaniem, to jeden z obowiązków pracodawcy. Akta osobowe pracownika powinny być przechowywane z zachowaniem porządku chronologicznego, co ułatwi dostęp do nich zarówno na użytek pracodawcy bądź pracownika, jak i podczas kontroli Państwowej Inspekcji Pracy. Zasadniczo akta osobowe pracownika dzielą się na 3 podgrupy: dokumenty dotyczące ubiegania się o zatrudnienie / procesu rekrutacji (A); dokumenty związane z nawiązaniem stosunku pracy […]

Czytaj dalej…

O czym należy pamiętać, tworząc aneks do umowy z pracownikiem?

Mężczyzna trzyma w ręce umowę, podaje długopis drugiej osobie.

W świetle stale zmieniających się uwarunkowań gospodarczych, prawnych oraz technologicznych zmianom muszą podlegać także zawarte z pracownikami umowy o pracę. Ze względu na długotrwały charakter tych umów przewidziano możliwość tworzenia aneksów do nich – tak, by nie było konieczne zrywanie umowy i podpisywanie nowej za każdym razem, gdy planuje się wprowadzenie do niej zmian. Chcąc przygotować aneks do umowy o pracę, trzeba wiedzieć, jakie zmiany można za jego pomocą wprowadzić w życie, a co w jego […]

Czytaj dalej…

Czym jest spis z natury?

Z jakich pozycji składa się spis z natury? Kto i kiedy ma obowiązek go sporządzić? W poniższym artykule znajdziesz podstawowe informacje na ten temat. Potocznie nazywany też remanentem, spis z natury pozwala określić stan faktyczny zasobów rzeczowych i pieniężnych w przedsiębiorstwie, a następnie skorygować stan odnotowany w ewidencji księgowej. Dzięki niemu można więc odkryć błędy oraz ewentualne nadużycia, których dopuścili się pracownicy. Kolejną dawką wiedzy, jakiej dostarcza spis z natury, są informacje na […]

Czytaj dalej…

5 wskazówek, jak lepiej zarządzać czasem

W obecnych realiach zarządzanie czasem staje się jedną z kluczowych kompetencji, jakich oczekują pracodawcy oraz kontrahenci. Coraz częściej pojawiają się bowiem zadania, które trzeba wykonać w możliwie najkrótszym terminie, a jego dotrzymanie jest jednym z głównych warunków umowy. Niezależnie, czy jesteś pracownikiem, czy managerem, łatwiej będzie Ci spełnić te cele, gdy zadbasz o odpowiedni grafik pracy. Właściwe umiejscowienie obowiązków w czasie to zadanie zarówno dla osoby zarządzającej zespołem, jak i dla każdego z pracowników z osobna. […]

Czytaj dalej…

Lista obecności pracowników – co powinieneś wiedzieć?

Prowadzenie listy obecności pracowników należy do podstawowych obowiązków pracodawcy. Stanowi ona podstawę do naliczenia wynagrodzenia oraz innych świadczeń należnych pracownikowi. Jej poprawność może zostać zakwestionowana przez przedstawiciela Państwowej Inspekcji Pracy podczas kontroli. Lista obecności godzinowa nie zastępuje karty ewidencji pracy Warto wiedzieć, że – wbrew obiegowym opiniom – sam dokument z podpisami pracownika przy każdym z dni miesiąca nie jest wystarczający. Na pracodawcy ciąży bowiem […]

Czytaj dalej…

Zainteresowaliśmy Cię?
Wpisz swój adres e-mail i wypróbuj Kadromierz

14-dniowy darmowy okres próbny. Testujesz plan Premium. Nie wymagamy karty.