Glosariusz

 • Otwarte zmiany – to inaczej zmiany, do których nie został przypisany żaden pracownik. W określonych przez menadżera godzinach pracownicy upoważnieni do pracy na danym stanowisku mogą przypisać się do takich zmian.

 • Automatyczny grafik pracy – Kadromierz oferuje możliwość automatycznego stworzenia grafiku pracy. System stworzy odpowiedni harmonogram na podstawie prognoz sprzedaży, zapotrzebowania personelu na poszczególnych stanowiskach oraz dyspozycyjności pracowników i planu urlopów.

 • Weryfikacja z Kodeksem pracy – jedną z funkcji Kadromierza jest sprawdzenie zgodności przygotowanego grafiku z Kodeksem pracy. Funkcja może zostać uruchomiona przy każdym pracowniku zatrudnionym na podstawie umowy o pracę.
  System sprawdzi m.in., czy zostało zachowane prawo do 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku tygodniowego, czy co 4. niedziela jest wolna oraz inne ważne aspekty wynikające z Kodeksu pracy.

 • Obliczanie nadgodzin – aby obliczyć nadgodziny w Kadromierzu, kliknij funkcję Oblicz nadgodziny. Ukażą Ci się nadgodziny z danego okresu rozliczeniowego.

 • Urządzenie z RCP – urządzeniem z RCP może być tablet zawieszony na ścianie. Nasza aplikacja posiada system, który umożliwia logowanie się za pomocą kodu PIN lub kodu QR.

 • Warunki zatrudnienia – funkcja warunków zatrudnienia daje znać programowi, na jakich zasadach pracownicy są zatrudniani w Twojej firmie. Pozwoli to na odpowiednią pracę takich funkcji jak np. zgodność z Kodeksem pracy.

 • Fotorejestracja – forma ewidencji pracy. Podczas logowania się do systemu, urządzenie automatycznie robi zdjęcie osobie, która zeskanowała kod lub podała PIN. Fotorejestracja zapobiega fałszywym odbiciom.

 • Wniosek urlopowy – pracownik za pomocą aplikacji może złożyć wniosek o urlop. Pozwoli to załatwić sprawę jednym kliknięciem. Dzięki będziesz mógł/mogła stworzyć odpowiedni grafik pracy.

 • Odbiór nadgodzin – zanim pracownik będzie mógł odebrać nadgodziny, musisz je zatwierdzić. Następnie wybierz Grafik pracy → Dodaj urlop → Odbiór nadgodzin. Urlop związany z odbieraniem nadgodzin pojawi się w grafiku pracy.

 • Ewidencja godzin pracy – na podstawie zebranych przez Kadromierz obecności obowiązek prowadzenia ewidencji godzin pracy dla umowy zlecenia i umowy o pracę jest niezwykle łatwy i przyjemny. Wszystko, co powinno być zawarte w ewidencji godzin pracy pracowników, znajdziesz w jednym systemie.

 • Dobowy wymiar czasu pracy – liczba godzin, którą pracownik może przepracować w ciągu doby pracowniczej.

 • Ruchomy czas pracy – to inaczej elastyczny czas pracy. Pracodawca może stworzyć przedziały, w których pracownicy mogą rozpocząć pracę np. w firmie X od godz. 6:00 do 9:00.

 • Stanowisko pracy – daje możliwość przypisania kilku pracowników i ustalenia ich stawki godzinowej. Jest to przydatna opcja, jeśli w Twojej firmie jeden pracownik może pracować np. jako kelner i jako barman. Wtedy wystarczy, że przypiszesz go do dwóch stanowisk pracy i w grafiku ustalisz, kiedy pracuje na wybranym z nich.

 • Bilans godzin – pozwala monitorować na bieżąco liczbę godzin pracownika podczas przygotowywania harmonogramu pracy.

 • Rejestracja przerw w pracy – rejestracji przerw w pracy można dokonywać za pomocą aplikacji Kadromierz RCP, klikając Rozpocznij przerwę. Przerwa może być też edytowana przez menadżera.

 • Nieprzerwany odpoczynek tygodniowy – zgodnie z Kodeksem pracy pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę powinien mieć co najmniej 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku w ciągu tygodnia. Odpoczynek ten powinien obejmować niedzielę.
  Jest kilka sytuacji, w których odpoczynek tygodniowy może zostać skrócony do 24 godzin:

  • jeśli pracownik zarządza zakładem pracy w imieniu pracodawcy,
  • jeśli wymagane jest przeprowadzenie akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia, środowiska lub usunięcia awarii,
  • jeśli pracownik zmienia porę wykonywania pracy i przechodzi na inną zmianę.

 • Nieprzerwany odpoczynek dobowy – Kodeks pracy jasno określa, że pracownik powinien mieć co najmniej 11 godzin odpoczynku dobowego. Oznacza to, że łącznie z godzinami nadliczbowymi nie może pracować dłużej niż 13 godzin w ciągu doby pracowniczej.
  Odpoczynek dobowy może zostać przerwany, jeśli:

  • pracownik zarządza zakładem pracy w imieniu kierownika,
  • wystąpi konieczność przeprowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia, środowiska lub usunięcia awarii.
  W takiej sytuacji pracownik ma prawo do równoważnego okresu odpoczynku niezależnie od systemu czasu pracy.

 • Budżetowanie kosztów pracy – włączenie tej opcji pozwala na pokazanie maksymalnej liczby godzin do rozdysponowania oraz kosztów na dany miesiąc.

 • Tolerancja przerw – ta funkcja pozwala ustawić, jaki czas spędzony na przerwie jest wliczany do przepracowanych w ciągu dnia godzin.

Zainteresowaliśmy Cię?
Wpisz swój adres e-mail i wypróbuj Kadromierz

14-dniowy darmowy okres próbny. Testujesz plan Premium. Nie wymagamy karty.