Delegacja krajowa i zagraniczna – wszystko, co należy wiedzieć

Pracodawcy niejednokrotnie wysyłają pracowników do miejsc, które nie są określone w łączącej obie strony umowie o pracę. Mogą to być delegacje krajowe i zagraniczne, a w związku z pozostawaniem poza miejscem zatrudnienia, pracownikowi przysługuje m.in. dieta. Delegacja krajowa pracownika – jaka dieta przysługuje? Obecnie dieta krajowa wynosi 30 zł. Jej wysokość wynika z rozporządzenia Ministra […]

Czytaj dalej…

Umowa zlecenie – jak zerwać?

Wypowiedzenie umowy zlecenia

Stosunkowo często stosowaną formą współpracy jest umowa zlecenie. Z umową cywilnoprawną wiąże się wiele zasad, które warto znać. Zdecydowanie za mało uwagi poświęca się kwestiom związanym z tym, jak rozwiązać umowę zlecenie. Wypełnienie formularza związanego z zerwaniem umowy jest stosunkowo łatwe, warto jednak znać tło prawne, które nie doprowadzi do ewentualnych niezgodnych z prawdą oskarżeń. […]

Czytaj dalej…

Czynny żal – co to takiego i kiedy należy z niego skorzystać

Wielu podatników uskarża się na szereg ciążących na ich barkach obowiązków biurokratycznych. Za ich niedopełnienie lub opóźnienie grożą konkretne kary. By ich uniknąć, podatnicy wyrażają tzw. czynny żal. Urząd Skarbowy może wówczas odstąpić od wymierzenia kary. Czynny żal do Urzędu Skarbowego – kiedy na pewno nie będzie skuteczny? Na samym początku rozważań nt. tego, czym […]

Czytaj dalej…

Czy lista obecności pracownika jest obowiązkowa?

Mężczyzna trzyma w rękach stos segregatorów.

Kodeks pracy nakłada na pracodawców szereg obowiązków – jednym z nich jest ewidencjonowanie czasu pracy. Jedynie w ten sposób możliwe jest ustalenie godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy, zgromadzenie informacji o godzinach nadliczbowych, dniach spędzonych na urlopie bądź zwolnieniu lekarskim, co następnie pracodawca wykorzystuje do celów prawidłowego ustalenia należnego wynagrodzenia. Lista obecności pracownika nie jest jednak […]

Czytaj dalej…

Grafik pracy a RODO – wszystko, co należy wiedzieć!

Wprowadzenie ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych – RODO (ang. GDPR – General Data Protection Regulation) wywołało niemały zamęt zarówno wśród przedsiębiorców i kadr kierowniczych dużych korporacji, jak i pośród ich klientów. To jednak nie wszystkie grupy objęte nowymi przepisami. Nie powinniśmy zapominać również i o szeregowych pracownikach, których dane są przecież przetwarzane przez pracodawców […]

Czytaj dalej…

Umowa o pracę vs umowa zlecenie – porównanie

Obowiązujące w Polsce przepisy prawa przewidują kilka form zatrudnienia, które są regulowane przez Kodeks pracy oraz Kodeks cywilny. Do najczęściej stosowanych nalezą: umowa o pracę, umowa zlecenie oraz umowa o dzieło. Każda z tych form ma swoją odrębną specyfikę, widoczną m.in. w takich kwestiach, jak koszt pracodawcy czy obowiązki pracownika. Umowa o pracę jest zdecydowanie […]

Czytaj dalej…

Zainteresowaliśmy Cię?
Wpisz swój adres e-mail i wypróbuj Kadromierz