Grafika wyróżniająca na bloga o pracownikach młodocianych

Na jakich zasadach może pracować pracownik młodociany? Sprawdź!

Autor: Oktawia Przęczka

wpis dodany: 04/04/2023

Przeczytaj w: 2 minuty

ostatnia aktualizacja: 04/04/2023

Pracownika młodocianego można zatrudnić w celu przygotowania zawodowego lub do lekkich prac. Zanim jednak zatrudnisz pracownika młodocianego, musisz poznać zasady, na jakich może on pracować.

Grafika blogowa przedstawiająca informacje o pracownikach młodocianych

Kim jest pracownik młodociany?

Pracownik młodociany to osoba między 15 a 18 rokiem życia. Aby kwalifikować się do tej grupy, należy spełnić warunek ukończenia 8-letniej szkoły podstawowej oraz okazać świadectwo lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w danym zakładzie.

Pracownik młodociany – jaką umowę sporządzić?

Pracownika młodocianego można zatrudnić z kilku powodów. Zalicza się do nich:

 • przyuczenie do wykonywania określonej pracy,
 • nauka zawodu,
 • lekkie prace.

Pośród umów, które można podpisać z młodocianym, znajdują się również umowy cywilnoprawne, np. umowa zlecenia. Warto jednak pamiętać, że zgodę na zawarcie takiej umowy musi wyrazić opiekun prawny.

Zatrudnienie na umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego

Pracownika młodocianego można zatrudnić w celu przygotowania zawodowego lub do lekkich prac na podstawie umowy o pracę. Umowa ta powinna zostać sporządzona na czas nieokreślony, chyba że zatrudniasz większą liczbę pracowników młodocianych.

Umowa z pracownikiem młodocianym powinna zawierać:

 • rodzaj przygotowania zawodowego (przyuczenie do wykonywania określonej pracy czy nauka zawodu),
 • czas trwania przygotowania zawodowego,
 • miejsce odbywania przygotowania zawodowego,
 • sposób dokształcania teoretycznego,
 • wynagrodzenie.
Grafika blogowa dotycząca umowy z pracownikiem młodocianym

Nauka zawodu a przyuczenie do wykonywania określonej pracy

Te dwa terminy, choć często używane zamiennie, znacznie się od siebie różnią. Oba jednak zaliczają się do przygotowania zawodowego.

Przyuczenie do wykonywania określonej pracy jest skierowane do pracownika młodocianego, który nie posiada kwalifikacji zawodowych. W trakcie zatrudnienia jest on przygotowywany do wykonywania określonych prac związanych z zawodem, w którym się szkoli. Co więcej, na koniec przyuczenia do wykonywania określonej pracy pracownik młodociany zdaje egzamin.

Nauka zawodu przygotowuje młodą osobę do pracy jako wykwalifikowany pracownik lub czeladnik. Obejmuje ona praktyczną naukę zawodu oraz dokształcenie teoretyczne. Czas trwania nauki zawodu nie może przekroczyć 36 miesięcy, chyba że uczeń nie otrzyma promocji do kolejnej klasy w zasadniczej szkole zawodowej. W takiej sytuacji umowa może zostać przedłużona o 12 miesięcy. Po zakończeniu nauki zawodu pracownik młodociany powinien zdać egzamin potwierdzający umiejętności.

Czas pracy pracownika młodocianego

Zgodnie z Kodeksem pracy młodociany w dni z zajęciami szkolnymi może pracować maksymalnie 2 godziny. Pracownik młodociany nie może zaniedbywać obowiązkowego programu zajęć szkolnych ze względu na pracę. Tygodniowy wymiar czasu pracy młodocianego nie może przekroczyć 12 godzin. Sytuacja wygląda inaczej w okresie ferii szkolnych – wówczas dzienny wymiar czasu pracy nie może przekroczyć 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Pamiętaj jednak, że jeśli młodociany ma poniżej 16 lat nie może pracować dłużej niż 6 godzin na dobę.

Do czasu pracy młodocianego wlicza się czas nauki wynikający z obowiązku szkolnego. Co więcej, pracownik, który odbywa przygotowanie zawodowe lub wykonuje lekkie prace, nie może pracować w godzinach nadliczbowych i porze nocnej.

Pracownik młodociany a urlop

Pracownik młodociany ma prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze wynikającym z okresu zatrudnienia. Po przepracowaniu 6 miesięcy w danym zakładzie pracy młodociany uzyskuje prawo do urlopu w wymiarze nieprzekraczającym łącznie 12 dni.

Po roku pracy pracownik nabywa prawo do 26 dni urlopu wypoczynkowego, jednak w roku kalendarzowym, w którym ukończy 18 lat, nabywa prawo do 20 dni urlopu. Warto też mieć na uwadze fakt, że młodociany, który wciąż uczęszcza do szkoły, powinien otrzymać urlop na okres ferii zimowych. Jeśli nie nabył jeszcze do niego prawa, pracodawca może go udzielić zaliczkowo. Urlop wykorzystany w trakcie ferii może być zarówno wypoczynkowy, jak i bezpłatny. Łącznie nie powinny jednak przekraczać 2 miesięcy.

Pracownik młodociany – jaki wymiar przerw mu przysługuje?

Pracownicy młodociani mają zupełnie inny wymiar przerw niż inni. W sytuacji kiedy dobowy wymiar czasu pracy młodocianego wynosi więcej niż 4,5 godziny, pracodawca ma obowiązek udzielenia mu płatnej przerwy trwającej nieprzerwanie 30 minut.

Wynagrodzenie pracownika młodocianego

Pracownicy młodociani zatrudnieni w celu przygotowania zawodowego mają określone stawki wynagrodzenia za miesiąc pracy. Przedstawiane są one w procentach zależnych od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale:

 • nie mniej niż 5% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, jeśli jest to 1 rok nauki zawodu,
 • nie mniej niż 6% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, jeśli jest to 2 rok nauki zawodu,
 • nie mniej niż 7% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, jeśli jest to 3 rok nauki zawodu.
Grafika przedstawiająca tablet i laptopa.
Oceń ten wpis
Zainteresowaliśmy Cię?
Wpisz swój adres e-mail i wypróbuj Kadromierz

14-dniowy darmowy okres próbny. Testujesz plan Premium. Nie wymagamy karty.