Lista obecności – darmowe szablony do pobrania

Pobierz wzór listy obecności w formacie xls lub pdf. Pamiętaj, że dokument ten jest jedynie potwierdzeniem obecności pracownika, nie jest równoznaczny z ewidencją czasu pracy, której obowiązek prowadzenia wynika z art. 149 Kodeksu Pracy. Więcej na ten temat przeczytasz na naszym blogu. Zamieszczone tutaj przykładowe listy obecności do pobrania są sprawdzone i z powodzeniem stosowane w wielu przedsiębiorstwach.

Wersja dla 1 pracownika Lista obecności szablony, wzór w formacie pdf Lista PDF Lista obecności szablony, wzór w formacie xls Lista XLS
Wersja dla 6 pracowników Lista obecności szablony wzór w formacie pdf Lista PDF Lista obecności szablony wzór w formacie xls Lista XLS
lista obecności

Lista obecności – podstawowe informacje.

Pracodawca zatrudniający powyżej 50 pracowników lub w przypadku gdy zakładowa organizacja związkowa zgłosi odpowiedni wniosek, ma obowiązek ustalenia w regulaminie, w jaki sposób pracownicy będą rejestrować swoją obecność w pracy. Jeżeli firma zatrudnia mniej niż 50 pracowników, wystarczy taką informacje przekazać pracownikowi na piśmie w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę. Jako że przepisy nie określają formy w jakiej ma się to odbywać, to od pracodawcy zależy, w jaki sposób pracownicy będą potwierdzali swoją obecność. Powszechnie używanym dokumentem rejestrującym przybycie i wyjście pracownika jest właśnie lista obecności.

Lista obecności nie spełnia obowiązku prowadzania odrębnej dla każdego pracownika karty ewidencji czasu pracy nałożonego na pracodawcę zgodnie z art. 149 Kodeksu Pracy oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (z dnia 28 maja 1996 roku). W związku z tym jest jedynie podstawą do poprawnego prowadzania ewidencji czasu pracy.

Lista obecności – wzór do pobrania

Lista obecności to prosty dokument z podziałem na poszczególne dni robocze najczęściej w cyklu miesięcznym.
Powinna zawierać następujące rubryki:

W tym miejscu możesz pobrać przygotowane przez nas wzory list obecności:
www.kadromierz.pl/lista-obecnosci/

Lista obecności – przyszłość.

Prowadzenie listy obecności oraz ewidencji czasu pracy w formie papierowej generuje masę dokumentów. Ponadto jest bardzo czasochłonne, ciężkie do optymalizacji, a zgromadzone w ten sposób dane trudno dostępne. Na szczęście z pomocą przychodzi technologia.
Nowoczesne rozwiązania takie jak Kadromierz dokładnie rejestrują czas przyjścia i wyjścia z pracy. Karty ewidencji czasu pracy poszczególnego pracownika system generuje automatycznie, a wszystkie dane są dostępne w chmurze, z dowolnego urządzenia z Internetem.

Wypróbuj za darmo