Likwidacja stanowiska pracy – ile wynosi odprawa?

Likwidacja stanowiska pracy - odprawa

Rozwiązanie stosunku pracy zawartego na czas nieokreślony niesie za sobą obowiązek podania przyczyny wypowiedzenia umowy. Jedną z możliwości jest m.in. likwidacja stanowiska pracy bądź firmy. Zobacz, jakie prawa przysługują pracownikowi z powodu likwidacji. Likwidacja stanowiska pracy – prawa pracownika Zasady dotyczące likwidacji stanowiska pracy są szczegółowo opisane w Ustawie o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Określa ona, że w przypadku likwidacji stanowiska pracy pracownik ma prawie […]

Czytaj dalej…

Jak napisać biznesplan?

Nie mniej ważnym od pomysłu na biznes jest plan na biznes. Brak wizji tego, jak ma wyglądać Twoja firma, świadomości potencjalnych zagrożeń czy analizy finansowej jest najprostszą drogą do osiągnięcia przedsiębiorczej porażki, a przecież chodzi tu o sukces. Z poniższego artykułu dowiesz się m.in., jak napisać biznesplan, o czym pamiętać przy tworzeniu planu finansowego oraz co powinna uwzględniać strategia marketingowa. Czym jest biznesplan? Najważniejszym zadaniem biznesplanu jest dostarczenie przedsiębiorcy informacji niezbędnych do podjęcia […]

Czytaj dalej…

Promesa zatrudnienia – kiedy ją podpisać?

Dwie osoby podają sobie dłoń na znak zawartej umowy.

Od decyzji o przyjęciu pracownika do czasu, gdy zatrudniony podejmie pracę u nowego pracodawcy, mija zazwyczaj trochę czasu. Taki odstęp spowodowany jest np. okresem wypowiedzenia w poprzednim miejscu pracy. Co w przypadku, gdy umowa o pracę nie jest jeszcze podpisana, a pracownik potrzebuje zapewnienia o zatrudnieniu na piśmie? W takim przypadku pracodawca powinien wystawić promesę zatrudnienia. Czym jest i do czego służy? Czym jest promesa zatrudnienia? Promesa zatrudnienia to po prostu umowa przedwstępna. Jest […]

Czytaj dalej…

Odszkodowanie za zwolnienie pracownika w okresie ochronnym

Pracodawca wręcza pracownikowi odszkodowanie

Pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę są chronieni przed zwolnieniem w kilku szczególnych sytuacjach regulowanych przez Kodeks pracy. Okres ochronny obejmuje m.in. pracowników w wieku przedemerytalnym, działaczy związkowych, kobiety w ciąży, czas przebywania na zwolnieniu lekarskim czy urlopie, a także likwidację lub upadłość pracodawcy. Zobacz, ile trwają poszczególne okresy ochronne i czym się charakteryzują. Wypowiedzenie umowy a zwolnienie lekarskie Rozwiązanie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony lub określony jest niemożliwe, […]

Czytaj dalej…

Porzucenie pracy przez pracownika

Porzucenie pracy przez pracownika

Są tylko dwa przypadki, w których pracownik może legalnie ze skutkiem natychmiastowym wypowiedzieć umowę o pracę. Co do zasady obowiązuje określony okres wypowiedzenia. Nieuzasadnione porzucenie pracy z dnia dzień wiąże się z konsekwencjami formalnymi, takimi jak zwolnienie dyscyplinarne wpisane do świadectwa pracy, lub finansowymi – jeśli pracodawca będzie domagał się odszkodowania. Jakie jeszcze konsekwencje grożą z powodu porzucenia pracy? Czym jest porzucenie pracy przez pracownika? Pracownik ma obowiązek świadczenia pracy w miejscu i czasie […]

Czytaj dalej…

Czym są środki ochrony indywidualnej?

robotnik na dachu z młotkiem w ręce przybija gwoździe

Środki ochrony indywidualnej to niezbędny element wyposażenia każdego pracownika, którego wykonywana praca wiąże się z zagrożeniem życia lub zdrowia. Mają one za zadanie chronić przed wszelkimi zagrożeniami, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo. Zapewnienie ich to obowiązek każdego pracodawcy. W tym artykule dowiesz się, czym są środki ochrony indywidualnej oraz jakie są ich rodzaje, a także poznasz aktualne informacje na ich temat zgodne z Kodeksem pracy.   Środki ochrony indywidualnej definicja […]

Czytaj dalej…

Świadectwo pracy – wzór wypełniony

Świadectwo pracy – wzór

Wydanie świadectwa pracy po rozwiązaniu umowy lub wygaśnięciu stosunku pracy jest obowiązkiem pracodawcy. Nie należy mylić go jednak z referencjami. Świadectwo pracy stanowi osobny dokument i zawiera m.in. informacje niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych i ubezpieczenia społecznego. Zobacz, do kiedy należy wystawić świadectwo pracy, co powinno zawierać i pobierz darmowy wzór. Co powinno zawierać świadectwo pracy? Świadectwo pracy powinno zawierać informacje, które dotyczą: okresu i rodzaju wykonywanej pracy, zajmowanych stanowisk, […]

Czytaj dalej…

Refakturowanie – co to jest refaktura?

Kobieta wypełnia refakturę liczy na kalkulatorze

Refaktura to odsprzedaż usług. Jest to przeniesienie kosztów na osobę, która jest faktycznym odbiorcą usługi lub towaru. Nie znajdziemy nigdzie prawnej definicji tego zjawiska, bo przepisy podatkowe nie znają takiego pojęcia. Wyjaśniamy, co należy wiedzieć i na czym w praktyce polega refakturowanie. Refakturowanie usług Przepisy podatkowe nie regulują wprost czym jest refakturowanie. Jednak mechanizm działania wyjaśnia art. 8 ust. 2a ustawy o VAT.  W przypadku gdy podatnik, działając we własnym imieniu, […]

Czytaj dalej…

Nota korygująca – darmowy wzór DOCX / PDF

Grafika wyróżniająca o nocie korygującej

Otrzymałeś fakturę zawierającą błędy? Źle wpisany adres, numer NIP lub data sprzedaży? Możesz wystawić notę korygującą – dokument, który wystawia nabywca towaru lub usługi. Przeczytaj, co musisz o niej wiedzieć i jak powinien wyglądać wzór. Kiedy wystawia się notę korygującą? Zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług nota korygująca to dokument wystawiany przez nabywcę usług i towarów w sytuacji, gdy sprzedawca wystawił fakturę VAT zawierającą […]

Czytaj dalej…

Rodzaje spółek w Polsce

CEO idący korytarzem firmy.

Spółki handlowe w Polsce dzielą się na dwa rodzaje spółek: spółki osobowe i kapitałowe. Jedyną, która wyłamuje się z tej klasyfikacji, jest spółka cywilna. Poszczególne rodzaje działalności gospodarczej wyróżniają się na tle innych takimi kwestiami jak: odpowiedzialność wspólników, koszta związane z jej utworzeniem i prowadzeniem księgowości, posiadanie osobowości prawnej czy wartość kapitału zakładowego. Myślisz nad założeniem spółki? Sprawdź, jaka forma będzie dla Ciebie najodpowiedniejsza! Spółka cywilna – s.c. Spółka […]

Czytaj dalej…

Zainteresowaliśmy Cię?
Wpisz swój adres e-mail i wypróbuj Kadromierz

14-dniowy darmowy okres próbny. Testujesz plan Premium. Nie wymagamy karty.