Umowy śmieciowe – co to takiego?

Osoby czynne zawodowo zapewne niejednokrotnie spotkały się z określeniem „umowy śmieciowe”. Stwierdzenie to odnosi się do sytuacji, w której podejmowana jest współpraca na podstawie umowy-zlecenia czy umowy o dzieło. Czym charakteryzuje się ta forma zatrudnienia i co powinni wiedzieć na jej temat zarówno pracownicy, jak i pracodawcy? Poniżej przedstawiamy kluczowe informacje! Czym są umowy śmieciowe Określenie „śmieciówki” na dobre zadomowiło się nie tylko w języku polskim, ale i na krajowym rynku pracy. Obecnie bowiem nie każdy pracownik rozpoczynający swoją karierę zawodową może […]

Czytaj dalej…

ZUS RMUA – co to takiego?

Dokument ZUS RMUA zawiera informacje na temat składek przekazywanych przez płatnika do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Stanowi on potwierdzenie, że dana osoba jest objęta ubezpieczeniami, a więc dostarcza wiedzy na temat tego, jakie świadczenia będą przysługiwać ubezpieczonemu. RMUA – płatnik a ubezpieczony Informację nt. odprowadzanych składek otrzymują zarówno pracownicy od pracodawców, jak i zleceniobiorcy od zleceniodawców czy zarejestrowani bezrobotni od właściwego Urzędu Pracy. Płatnik ma obowiązek wystawić druk RMUA za każdy miesiąc odrębnie, a także […]

Czytaj dalej…

Regon – co to takiego?

Rejestr numerów REGON obejmuje wszystkie podmioty gospodarki narodowej, pomagając je identyfikować w różnych sytuacjach. Ułatwia on tworzenie m.in. baz statystycznych. Dawniej numer REGON można było uzyskać, składając wniosek RG-1. Obecnie używa się w tym celu druków RG-OP oraz RG-OF. REGON – czy jest obowiązkowy? Uzyskanie indywidualnego numeru, składając uprzednio wniosek o REGON, jest obowiązkowe. Ustawa z dn. 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej mówi bowiem, że każdy podmiot […]

Czytaj dalej…

Obowiązki pracodawcy przy wynagrodzeniu

Kodeks pracy precyzyjnie reguluje niemal wszystkie kwestie związane z zatrudnianiem pracowników, więc nie mogło w nim zabraknąć zapisów dotyczących wypłaty wynagrodzenia. Obowiązki pracodawcy w tym zakresie można znaleźć w rozdziale Ia, począwszy od art. 78. Podstawowe obowiązki pracodawcy przy wynagrodzeniu W myśl wskazanych przepisów, wynagrodzenie ma odpowiadać rodzajowi wykonywanej pracy oraz kwalifikacjom potrzebnym do jej podjęcia. Uwzględnić trzeba też ilość i jakość pracy. Obowiązki pracodawcy obejmują więc ustalenie […]

Czytaj dalej…

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop przysługuje pracownikowi w jednej szczególnej sytuacji – przy wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy o pracę, gdy obie strony nie mają w planach podpisywania kolejnej takiej umowy. Nie jest natomiast możliwe otrzymanie ekwiwalentu zamiast urlopu w trakcie trwania stosunku pracy. Jak obliczyć ekwiwalent za urlop? Żeby poznać przysługującą pracownikowi kwotę ekwiwalentu, należy posłużyć się specjalnym współczynnikiem, dostępnym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1997 r. W 2019 […]

Czytaj dalej…

Chorobowe pracownika, co należy wiedzieć?

Zasiłek chorobowy przysługuje osobom, które tymczasowo pozostają niezdolne do pracy, oraz które podlegają obowiązkowym bądź dobrowolnym ubezpieczeniom chorobowym lub wypadkowym. Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje na temat tego, jak obliczyć wynagrodzenie chorobowe. Jaka jest podstawa wynagrodzenia chorobowego? Podstawę do obliczeń stanowi przeciętne wynagrodzenie miesięczne pracownika, uzyskane w 12 miesiącach poprzedzających okres niezdolności do pracy. Jeżeli wystąpiły miesiące, w których osoba zatrudniona nie pracowała przez ponad połowę obowiązującego czasu pracy, […]

Czytaj dalej…

Najważniejsze zmiany w kodeksie pracy w 2019 r.

Każdy rok przynosi mniejsze bądź większe zmiany w przepisach dotyczących prawa pracy. Nie inaczej jest w obecnym – 2019 roku, a najważniejsze modyfikacje przedstawiamy poniżej. Dotyczą one m.in. sposobu gromadzenia i przechowywania danych osobowych czy formy wypłaty wynagrodzenia. Kodeks pracy 2019 – forma przechowywania dokumentów Nowa odsłona kodeksu pracy przewiduje dwie formy przechowywania dokumentów. Mogą one nadal mieć postać papierową lub pracodawca […]

Czytaj dalej…

Zainteresowaliśmy Cię?
Wpisz swój adres e-mail i wypróbuj Kadromierz

14-dniowy darmowy okres próbny. Testujesz plan Premium. Nie wymagamy karty.