Grafika wyróżniająca na bloga.

Umowa o pracę a umowa zlecenie – zobacz, czym się różnią!

Autor: Kadromierz

wpis dodany: 05/11/2018

Przeczytaj w: 2 minuty

ostatnia aktualizacja: 22/11/2023

Do wykonywania pracy należy podpisać umowę. W zależności od jej rodzaju masz różne prawa i obowiązki. Dowiedz się więcej o różnicach w umowie zlecenie i umowie o pracę.

Grafika blogowa dotycząca różnic między umową o pracę a umową zlecenia

Umowa zlecenia a umowa o pracę – różnice

Umowa o pracęumowa zlecenia to dwa różne rodzaje umów. Charakteryzują się one odmiennymi obowiązkami. Różnią je także przywileje pracownicze. Jedną z największych różnic między tymi dwiema umowami jest to, że umowa o pracę jest regulowana na podstawie Kodeksu pracy, a umowa zlecenia za pomocą Kodeksu cywilnego – ponieważ jest umową cywilnoprawną. Daje ona znacznie większą swobodę działań i umożliwia elastyczniejsze warunki zatrudnienia, jednak ma też liczne ograniczenia.

W przypadku umowy zlecenia nie masz prawa do płatnego urlopu wypoczynkowego, chyba że zapis o wolnym tego rodzaju znajduje się w umowie. Do rozwiązania umowy może dojść z dnia na dzień. Pamiętaj, że sytuacja wygląda inaczej, jeśli w dokumencie znajduje się zapis o okresie wypowiedzenia. Z umów cywilnoprawnych najczęściej korzystają studenci.

Podpisując umowę zlecenia, musisz pamiętać, że obowiązuje minimalna stawka godzinowa. Nie możesz zaproponować zleceniobiorcy niższej kwoty za godzinę niż:

 • 22,80 brutto (od 1 stycznia 2023),
 • 23,50 brutto (od 1 lipca 2023).

Wysokość wynagrodzenia zależy od liczby przepracowanych godzin lub wykonywanych zleceń.

W przypadku umowy o pracę częściej mowa o minimalnym wynagrodzeniu niż minimalnej stawce godzinowej. W 2023 roku będą dwie zmiany najniższego dopuszczalnego wynagrodzenia:

 • 3 490 brutto (od 1 stycznia 2023),
 • 3 600 brutto (od 1 lipca 2023).

Umowy o pracę nie można zastępować umową zlecenia, jeśli charakter pracy pozostaje taki sam. Umowa zlecenie w żadnym wypadku nie może spełniać kryteriów przeznaczonych dla stosunku pracy. Jeśli zleceniobiorca wykaże ich istnienie, może dokonać określonej czynności prawnej – ubiegać się o zatrudnienie pracownicze.

Rodzaje umów o pracę

W Kodeksie pracy określa się 3 rodzaje umów o pracę. Są to:

 • umowa o pracę na okres próbny,
 • umowa o pracę na czas nieokreślony,
 • umowa o pracę na czas określony.
Umowa o pracę na okres próbny może zostać podpisana maksymalnie na czas 3 miesięcy. Nie można jej zawrzeć po raz kolejny, chyba że:
 • pracownik będzie zatrudniony w tej samej firmie na innym stanowisku,
 • miną co najmniej 3 lata od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy o pracę.

Ustalenie stosunku pracy następuje w dniu określonym w umowie lub w dniu zawarcia nowej umowy.

Pracodawca może nawiązać stosunek pracy z pracownikiem na czas nieokreślony. Jest on bezterminowy i można go zakończyć za wypowiedzeniem z zachowaniem lub bez okresu wypowiedzenia.

Umowa zlecenia a ubezpieczenia społeczne

Zatrudniając osobę na podstawie umowy zlecenia, ponosisz takie same koszty ubezpieczenia, co w przypadku pracownika na umowę o pracę. Warto pamiętać, że od tej reguły są także wyjątki. Nie opłacasz składek z tytułu ubezpieczeń społecznych, jeśli zatrudniasz:

 • studenta do 26. roku życia,
 • ucznia szkoły ponadpodstawowej.
Pamiętaj, że brak obowiązku opłacania składek nie dotyczy uczestników studiów podyplomowych i doktoranckich.Do obowiązkowo opłacanych składek należą:
 • ubezpieczenie emerytalne,
 • składka rentowa,
 • ubezpieczenie wypadkowe.

Ubezpieczenie zdrowotne opłaca pracodawca tak, jak dobrowolne ubezpieczenie chorobowe.

Przy umowie cywilnoprawnej przyjmujący zlecenie musi się liczyć z faktem, że nie wlicza się ona do stażu pracy. Nie jest regulowana przez Kodeks pracy, a dodatkowo dwie osoby podpisując ją, nie nawiązują stosunku pracy.

Nowoczesny grafik pracy to efektywniejszy zespół i mniejsze koszty. Planuj grafik, twórz ewidencję i rejestruj czas pracy w jednym systemie. Usprawnij planowanie czasu pracy w swojej firmie za pomocą automatycznego grafiku pracy.
5/5 - (1 opinie)

Zainteresowaliśmy Cię?
Wpisz swój adres e-mail i wypróbuj Kadromierz

14-dniowy darmowy okres próbny. Testujesz plan Premium. Nie wymagamy karty.