Dochód a przychód – różnice

Autor: Kadromierz

wpis dodany: 14/12/2018

Przeczytaj w: 2 minuty

ostatnia aktualizacja: 17/10/2023

Wśród anegdotek powtarzanych w rozmowach między przedsiębiorcami niezmiennie wysokie miejsce zajmuje ta mówiąca, że „niejeden biznes upadł, bo właściciel sobie przychód z dochodem pomylił”. Dlatego też dziś pochylimy się nad tymi zagadnieniami oraz wskażemy różnice między nimi.

Czym jest przychód?

Do przychodów zalicza się wszystkie wpływy – zarówno te realnie uzyskane, jak i należne. Może to być wynagrodzenie za pracę na etacie, zapłata dla osoby wykonującej działalność gospodarczą czy przelew otrzymany przy sprzedaży mieszkania. W przypadku przedsiębiorców najczęściej przychodem jest suma wartości uzyskanej za wykonane usługi, sprzedane produkty itp. w danym okresie rozliczeniowym. Dodatkowo trzeba pamiętać, że w myśl Ustawy o rachunkowości do przychodu zalicza się także wzrost wartości posiadanych aktywów oraz spadek wartości zaciągniętych zobowiązań. Nie dotyczy to jednak sytuacji, gdy właściciel lub udziałowcy samodzielnie wnoszą środki, by zwiększyć kapitał.

Co to jest dochód?

W kontekście systemu podatkowego dochód to różnica pomiędzy osiągniętym przychodem a poniesionymi kosztami jego uzyskania. Można tę definicję przedstawić w skrótowej formie – poprzez równanie:

DOCHÓD = PRZYCHÓD – KOSZTY UZYSKANIA

Czym się różni przychód od dochodu?

Jak nietrudno wywnioskować, różnica między obiema wartościami może być nieduża lub wręcz przeciwnie – gigantyczna. Wpływa na to wiele czynników, a jednym z podstawowych będzie branża, którą się reprezentuje. Istnieją takie dziedziny gospodarki, do działania, w których potrzebny jest komputer, drukarka oraz podstawowe, łatwo dostępne i tanie oprogramowanie. W innych natomiast nie można w ogóle wystartować, jeżeli nie zakupi się kosztownych maszyn, nie zatrudni personelu oraz nie wyda mnóstwa pieniędzy na materiały. Reprezentanci obu tych branż w rozmowie pt. „przychody a dochody” będą mieli całkowicie sprzeczne ze sobą stanowiska. Jednym z często podawanych przykładów działalności, w których osiągane są miliardowe przychody, ale sam dochód stanowi niewielką ich część, są sieci prowadzące dyskonty. Często ich marże nie należą do wysokich, a oczekiwane rezultaty uzyskują one poprzez tzw. efekt skali.

Przychód, dochód i koszty w działalności gospodarczej

Podstawowym czynnikiem, kształtującym relację „dochód a przychód” w działalności gospodarczej, są wydatki ponoszone w związku z jej prowadzeniem. Mogą to być koszty wynajmu lokalu, prowadzenia strony internetowej czy użytkowania firmowego samochodu. Z punktu widzenia ekonomicznego najbardziej interesujące dla przedsiębiorcy jest to, że poniesione koszty zmniejszają wysokość dochodu, a więc jednocześnie mogą wpłynąć na obniżenie należnej zaliczki na podatek dochodowy oraz – przy rozliczeniu rocznym – wysokości podatku do zapłaty. Niejednokrotnie zdarza się też, że ponosząc wysokie koszty w ostatnich miesiącach roku, przy jednoczesnych pokaźnych dochodach we wcześniejszych miesiącach, podatnik może otrzymać zwrot podatku.

Zainteresowaliśmy Cię?
Wpisz swój adres e-mail i wypróbuj Kadromierz

14-dniowy darmowy okres próbny. Testujesz plan Premium. Nie wymagamy karty.