Skróty w grafiku pracy

Autor: Marta Łuszczyńska

wpis dodany: 07/06/2022

Przeczytaj w: 2 minuty

ostatnia aktualizacja: 20/02/2023

Planując grafik pracy, pracodawcy często posługują się skrótami. Nie ma gotowych symboli, które należy stosować. Są takie ogólnie przyjęte i takie, które mogą być indywidualne dla danej firmy. Dowiedz się, jakie są najczęściej stosowane i co oznaczają.

kalendarz książkowy

Skróty wykorzystywane w grafiku pracy

 • Ch – choroba (wynagrodzenie chorobowe, które płaci pracodawca lub zasiłek chorobowy, który płaci ZUS).
 • D – dyżur, liczba godzin do wypracowania przez pracownika w danym dniu.
 • DM – liczba pełnych dyżurów pierwszo zmianowych (trwających całą pierwszą zmianę) przypadająca w wybranym miesiącu.
 • DU – opieka na dziecko. Zgodnie z art.188 KP pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy w wymiarze 16 godzin albo 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.
 • DUG – opieka na dziecko (liczba godzin).
 • N – liczba godzin nocnych do wypracowania lub wypracowanych przez pracowników wynikająca z już rozdzielonych w wybranym miesiącu dyżurów.
 • Nmpczas pracy pracownika w wybranym miesiącu. Liczony jest on jako: Nm – nadpracowanie lub niedopracowanie wybranego pracownika z poprzedniego miesiąca x wymiar etatu/100.
 • Nm – normatyw czasu pracy dla wybranego miesiąca. Liczony jako liczba dni pracujących w miesiącu (bez sobót, niedziel i świąt) pomnożona przez dzienny wymiar czasu pracy.
 • NP – nieobecność planowana. Wstawia się ją gdy pracownik przyszedł do pracy w dniu wolnym, a później odebrał te godziny.
 • NUN – nieobecność usprawiedliwiona niepłatna, np. wyjścia do sądu, które są usprawiedliwione, ale nie należy się za nie wynagrodzenie.
 • NUP – nieobecność usprawiedliwiona płatna, np. w celu honorowego oddania krwi.
 • OPopieka na dziecko do lat 14 lub innego członka rodziny.
 • PU – planowany urlop.
 • PK – wolne za krwiodawstwo.
 • R – dzień roboczy.
 • Rm – dopracowanie liczone jako: Nm – Dm x długość pierwszej zmiany.
 • S – liczba godzin świątecznych do wypracowania lub wypracowanych przez wybranego pracownika wynikająca z już rozdzielonych w wybranym miesiącu dyżurów.
 • SP – szkolenia lub kursy.
 • UM – urlop macierzyński.
 • UW – urlop wypoczynkowy (20 lub 26 dni w roku w zależności od stażu pracy).
 • urlop na żądanie, (4 dni w ciągu roku).
 • Urodzurlop rodzicielski.
 • Uojcurlop ojcowski.
 • Uwychurlop wychowawczy.
 • Uokurlop okolicznościowy, np. z powodu ślubu lub pogrzebu.
 • UBurlop bezpłatny.
 • W – dzień wolny.
 • WN – wolne z tytułu niedzieli.
 • – wolne z tytułu święta.
 • W5 – wolne z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy. Zgodnie z art. 129 KP wymiar czasu pracy dla zatrudnionych na umowie o pracę nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy.
 • YX – inny urlop niepłatny.
 • ZLzwolnienie lekarskie.

Kadromierzu możesz skorzystać z funkcji z elektronicznych wniosków urlopowych, a także zdefiniować własne skróty i typy urlopów.

Załóż darmowe konto w Kadromierzu.
4.7/5 - (3 opinie)
Zainteresowaliśmy Cię?
Wpisz swój adres e-mail i wypróbuj Kadromierz

14-dniowy darmowy okres próbny. Testujesz plan Premium. Nie wymagamy karty.