Grafika wyróżniająca do artykułu o outsourcingu pracowniczym

Outsourcing pracowniczy jako alternatywa dla umów tymczasowych

Autor: Kadromierz

wpis dodany: 06/03/2023

Przeczytaj w: 2 minuty

ostatnia aktualizacja: 10/05/2024

Usługi outsourcingowe, czyli oddelegowanie pewnych działań poza firmę, jest popularną metodą na ograniczenie kosztów przedsiębiorstwa. Powierzenie pewnych zadań osobom lub podmiotom zewnętrznym jest bardzo opłacalne ze względu na brak konieczności utrzymywania wielu miejsc pracy, może przysłużyć się optymalizacji wydatków, usprawnić działalność, a nawet wzmocnić konkurencyjność na rynku.

Grafika blogowa przedstawiająca segmenty używające outsourcingu

Na czym polega outsourcing pracowniczy

W miarę rozwoju biznesu pojawia się coraz więcej elementów, nad którymi trzeba zapanować. Wiąże się to z wydatkami i koniecznością zatrudniania nowych osób do obsługi poszczególnych działów. Dobrym pomysłem będzie przekazanie części tych obowiązków do firmy outsourcingowej, specjalizującej się w danej dziedzinie. Jednocześnie pamiętaj, że nie może to być przypadek przejęcia pracowników w myśl art. 231 Kodeksu pracy.

Termin outsourcing pracowniczy pochodzi z języka angielskiego i można rozumieć jako zarządzenie zasobami pracowniczymi z zewnątrz. Outsourcing pozwala na „wypożyczenie” pracowników w porozumieniu z firmą outsourcingową do wykonania określonych zadań. Jest kilka rodzajów outsourcingu m.in.:

  • outsourcing kapitałowy,
  • outsourcing zewnętrzny,
  • outsourcing selektywny.

Outsourcing pracowniczy najczęściej jest stosowany w segmentach takich jak: księgowość, szkolenia, audyty, IT, administracja kadrowo-płacowa czy zaopatrzenie, ale dotyczy także innych sektorów, w których taki model zarządzania będzie korzystny; również wtedy, gdy tylko chwilowo potrzebujesz skorzystać z danej usługi. Zamiast zatrudniać nową osobę na umowę o dzieło lub zlecenie, możesz zgłosić się do firmy oferującej czasowe oddelegowanie własnego pracownika do pracy w zakresie zleconych zadań.

Należy przy tym pamiętać, że dobrze skonstruowana umowa nie powinna prowadzić do powstania stosunku pracy/zlecenia w zakresie zleceniobiorcy – zleceniodawcy w ramach outsourcingu. Innymi słowy, fundamentem outsourcingu jest brak prawnego i faktycznego podporządkowania wykonawców w stosunku do przedsiębiorstwa, na którego rzecz świadczone są usługi. Podstawą prawną jest ustawa z 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych.

Dlaczego to jest opłacalne?

To przede wszystkim korzyść dla rozwijających się przedsiębiorstw, które dzięki takiemu modelowi działania mogą skupić się na realizacji głównych założeń bez konieczności zatrudniania specjalistów i tworzenia odrębnych miejsc pracy. Z zastosowaniem outsourcingu mają jednocześnie pewność, że zadania będą realizowane przez wysoko wykwalifikowany personel. Outsourcing to także obniżenie kosztów, gdyż nie ma potrzeby zatrudniania i doszkalania kadr oraz inwestowania we własne zaplecze księgowe, IT czy zaopatrzeniowe. Zlecający może również określić jaki zakres współpracy go interesuje – pełny czy selektywny. W przypadku tego pierwszego – powierza obsługę całego działu, natomiast model selektywny polega na scedowaniu tylko pewnych obszarów i części obowiązków na barki zewnętrznej firmy.

Leasing pracowniczy może stanowić dobrą alternatywę dla umów tymczasowych i przyczynić się do szybkiego rozwoju przedsiębiorstwa. Należy jednocześnie pamiętać o tym, by umowa była precyzyjnie i jasno skonstruowana, zwłaszcza jeśli w grę wchodzi udostępnienie własnej bazy danych czy list klientów. Dlatego przed wyborem konkretnej firmy warto sprawdzić, czy oferuje najwyższą jakość usług i jakie opinie mają o niej poprzedni klienci.

Proces wdrażania outsourcingu pracowników

Wdrażanie outsourcingu pracowniczego to proces, który wymaga starannej analizy i planowania. Na początku należy dokładnie przeanalizować potrzeby firmy i określić, które procesy można z powodzeniem przekazać do zewnętrznej firmy. Kolejnym krokiem jest wybór odpowiedniego dostawcy usług, który spełni oczekiwania i wymagania firmy. Należy również ustalić warunki współpracy, takie jak umowy, ceny, harmonogramy i standardy jakości. Wreszcie, kluczowym elementem jest monitorowanie procesu wdrażania outsourcingu i regularne ocenianie efektów, aby upewnić się, że outsourcing przynosi oczekiwane korzyści dla firmy.

Najczęściej spotykane problemy przy outsourcingu pracowniczym

Najczęściej spotykanymi problemami wiążącymi się z outsourcingiem pracowniczym są m.in. niewłaściwie określony zakres pracy tymczasowej czy brak jasno ustalonych usług outsourcingowych.

Kolejnym problemem jest zwiększona liczba pracowników tymczasowych, co może wpłynąć na jakość pracy i koordynację zespołu. Jeśli będzie ich za dużo, być może będziesz się musiał(-a) zastanowić nad redukcją personelu. Warto również zwrócić uwagę na możliwość wystąpienia ryzyka związanego z korzystaniem z zewnętrznych źródeł, które mogą wprowadzić niepożądane zmiany w kulturze pracy i sposobie zarządzania. Dlatego tak ważne jest, aby przed rozpoczęciem outsourcingu dokładnie przeanalizować swoje potrzeby i wybrać odpowiedniego partnera, z którym będzie się prowadzić długotrwałą i korzystną dla obu stron współpracę.

Grafika przedstawiająca tablet i laptopa.

Oceń ten wpis
Zainteresowaliśmy Cię?
Wpisz swój adres e-mail i wypróbuj Kadromierz

14-dniowy darmowy okres próbny. Testujesz plan Premium. Nie wymagamy karty.