Outsourcing pracowniczy jako alternatywa dla umów tymczasowych

Autor: Kadromierz

wpis dodany: 06/06/2018

Przeczytaj w: 2 minuty

ostatnia aktualizacja: 06/06/2018

Outsourcing, czyli oddelegowanie pewnych działań poza firmę, jest popularną metodą na ograniczenie kosztów przedsiębiorstwa. Powierzenie pewnych zadań osobom lub podmiotom zewnętrznym jest bardzo opłacalne ze względu na brak konieczności utrzymywania wielu miejsc pracy, może przysłużyć się optymalizacji wydatków, usprawnić działalność, a nawet wzmocnić konkurencyjność na rynku.

Na czym polega outsourcing pracowniczy

W miarę rozwoju biznesu pojawia się coraz więcej elementów, nad którymi trzeba zapanować. Wiąże się to z wydatkami i koniecznością zatrudniania nowych osób do obsługi poszczególnych działów. Często dobrym pomysłem będzie powierzenie części tych obowiązków zewnętrznej firmie, specjalizującej się w danej dziedzinie. Jednocześnie nie może to być przypadek przejęcia pracowników w myśl art. 231 Kodeksu pracy.

Tego rodzaju rozwiązanie najczęściej jest stosowane w segmentach takich jak: księgowość, szkolenia, audyty, IT, administracja kadrowo-płacowa czy zaopatrzenie, ale dotyczy także innych sektorów, w których taki model zarządzania będzie korzystny; również wtedy, gdy tylko chwilowo potrzebujesz skorzystać z danej usługi. Zamiast zatrudniać nową osobę na umowę o dzieło lub zlecenie, możesz zgłosić się do firmy oferującej czasowe oddelegowanie własnego pracownika.

Należy przy tym pamiętać, że dobrze skonstruowana umowa nie powinna prowadzić do powstania stosunku pracy/zlecenia pomiędzy osobami zatrudnionymi u outsourcera a podmiotem zlecającym (insourcerem). Innymi słowy, fundamentem outsourcingu jest brak prawnego i faktycznego podporządkowania wykonawców w stosunku do przedsiębiorstwa, na którego rzecz świadczone są usługi. Podstawa prawna: ustawa z 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych.

Dlaczego to jest opłacalne

To przede wszystkim korzyść dla rozwijających się przedsiębiorstw, które dzięki takiemu modelowi działania mogą skupić się na realizacji głównych założeń. Bez konieczności zatrudniania specjalistów i tworzenia odrębnych miejsc pracy. Mając jednocześnie pewność, że zadania będą realizowane przez wysoko wykwalifikowany personel. Outsourcing to także redukcja kosztów, gdyż nie ma potrzeby zatrudniania i doszkalania kadr oraz inwestowania we własne zaplecze księgowe, IT czy zaopatrzeniowe. Zlecający może również określić jaki zakres współpracy go interesuje – pełny czy selektywny. W przypadku tego pierwszego powierza obsługę całego działu, natomiast model selektywny polega na scedowaniu tylko pewnych obszarów i części obowiązków na barki zewnętrznej firmy.

Outsourcing pracowniczy może stanowić dobrą alternatywę dla umów tymczasowych i przyczynić się do szybkiego rozwoju przedsiębiorstwa. Należy jednocześnie pamiętać o tym, by umowa była precyzyjnie i jasno skonstruowana, zwłaszcza jeśli w grę wchodzi udostępnienie własnej bazy danych czy list klientów. Dlatego przed wyborem konkretnej firmy warto sprawdzić, czy oferuje najwyższą jakość usług i jakie opinie mają o niej poprzedni klienci.

Zainteresowaliśmy Cię?
Wpisz swój adres e-mail i wypróbuj Kadromierz