Gdzie zamontować elektroniczny rejestrator czasu pracy?

Autor: Patrycja Kamińska

wpis dodany: 17/06/2024

Przeczytaj w: 3 minuty

ostatnia aktualizacja: 17/06/2024

Elektroniczne rejestratory czasu pracy to urządzenia służące do monitorowania czasu pracy pracowników. Pomagają w precyzyjnym śledzeniu godzin pracy, tym samym ułatwiając rozliczanie wynagrodzeń i zachowanie przepisów prawa pracy. W artykule omówimy przepisy prawne dotyczące mierzenia czasu pracy za pomocą elektronicznych rejestratorów, wskazówki dotyczące ich montażu oraz korzyści z elektronicznej ewidencji czasu pracy przy użyciu aplikacji mobilnych.

Gdzie zamontować elektroniczny rejestrator czasu pracy w firmie?

Po co rejestrować czas pracy za pomocą elektronicznego rejestratora?

Zgodnie z art. 149 Kodeksu pracy pracodawca prowadzi ewidencję czasu pracy pracownika do celów prawidłowego ustalenia jego wynagrodzenia i innych świadczeń wynikających z umowy o pracę. Elektroniczne rejestratory czasu pracy są jednym z narzędzi, które mogą ułatwić spełnianie tych obowiązków i pozwolą na monitorowanie czasu pracy zatrudnionych.

Prowadzenie ewidencji czasu pracy nie będzie jednak konieczne w przypadku pracowników:

  • objętych systemem zadaniowego czasu pracy,
  • zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy,
  • pracowników otrzymujących ryczałt za godziny nadliczbowe.

Elektroniczny rejestrator czasu – przepisy prawne

Przepisy prawa pracy nie precyzują zasad instalowania urządzeń do rejestracji czasu pracy. Oznacza to, że wprowadzenie i montaż takich narzędzi leży w gestii pracodawcy. Warto jednak zaznaczyć, że samo odnotowywanie godzin pracy pracownika nie spełnia obowiązku prowadzenia ewidencji czasu pracy, lecz ma charakter pomocniczy.

W Kodeksie pracy i innych aktach prawnych nie ma szczegółowych wymogów dotyczących lokalizacji ani sposobu instalacji rejestratorów. Pracodawca ma swobodę w wyborze rozwiązań, które najlepiej odpowiadają potrzebom jego firmy, pamiętając o konieczności zgodności z ogólnymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, czyli RODO. Dane zebrane przez urządzenia do rejestracji czasu pracy powinny być przetwarzane wyłącznie w celach związanych z ewidencjonowaniem czasu pracy, przechowywane w sposób zabezpieczony i nieudostępniane osobom nieupoważnionym.

Gdzie zamontować elektroniczny rejestrator czasu pracy?

Elektroniczne rejestratory czasu pracy zazwyczaj zamieszcza się przy wejściach do budynku lub przy stanowisku pracy. Każda z tych lokalizacji ma swoje korzyści i wady.

Montowanie rejestratorów przy wejściach do budynku jest powszechnie stosowanym rozwiązaniem, ponieważ pozwala na natychmiastową rejestrację czasu pracy w momencie, gdy pracownik pojawi się w miejscu pracy. Dzięki temu rozliczanie czasu pracy jest proste i zautomatyzowane, a cały proces intuicyjny – pracownicy po prostu przechodzą przez główne wejście, gdzie znajduje system rejestracji czasu pracy, i potwierdzają swoją obecność. Zamieszczenie rejestratora czasu pracy przy głównym wejściu minimalizuje ryzyko zapomnienia o zarejestrowaniu się, co jest szczególnie ważne w dużych organizacjach, gdzie manualne rejestrowanie mogłoby prowadzić do chaosu i błędów. Warto pamiętać, że taka lokalizacja ma także swoje wady. W godzinach szczytu może tworzyć się tłok, gdy wielu pracowników próbuje jednocześnie zarejestrować swoje wejście do budynku. W dużych zakładach pracy może to prowadzić do opóźnień i frustracji, a w skrajnych przypadkach nawet do zamieszania.

Z kolei instalowanie rejestratorów bezpośrednio przy stanowiskach pracy umożliwia precyzyjne naliczanie czasu pracy. Wówczas rejestracja czasu w zakładzie pracy obejmuje jedynie czas, w którym pracownicy wykonują pracę. Takie podejście eliminuje czas przeznaczony na czynności przygotowawcze, takie jak przebieranie się czy przygotowanie stanowiska. Jednak instalacja rejestratorów w pobliżu stanowisk pracy również niesie ze sobą wyzwania. Wymaga większej liczby urządzeń, zwiększając koszty operacyjne.

Wybór odpowiedniej lokalizacji dla elektronicznych rejestratorów czasu pracy powinien więc uwzględniać specyfikę firmy, jej struktury organizacyjnej oraz logistyczne możliwości. Dobrze przemyślana decyzja może znacznie poprawić proces zarządzania czasem pracy, a także zwiększyć jego dokładność i efektywność.

Elektroniczna ewidencja czasu pracy online w aplikacji mobilnej

Wygodnym rozwiązaniem będzie rejestracja czasu pracy online za pomocą aplikacji mobilnej. Takie rozwiązanie eliminuje konieczność ręcznego wypełniania list obecności czy używania kart magnetycznych, co nie tylko oszczędza czas, ale również minimalizuje ryzyko błędów i nadużyć. Współczesne aplikacje do ewidencji czasu pracy oferują szereg funkcji, takich jak śledzenie rozpoczęcia i zakończenia pracy, przerw, nadgodzin, a nawet lokalizacji pracowników, co jest szczególnie przydatne w modelu pracy zdalnej lub hybrydowej.

Jednym z narzędzi w tej kategorii jest Kadromierz. To innowacyjna aplikacja mobilna, która umożliwia kompleksową rejestrację czasu pracy. Kadromierz pozwala pracownikom na szybkie i intuicyjne logowanie swoich godzin pracy za pomocą dowolnego urządzenia z dostępem do internetu, a także na zarządzanie przerwami oraz zgłaszanie urlopów. Aplikacja automatyzuje proces tworzenia raportów i analiz, ułatwiając tym samym kontrolę nad czasem pracy pracowników oraz planowanie zasobów ludzkich. Integracja z systemami kadrowo-płacowymi upraszcza proces naliczania wynagrodzeń, uwzględniając wszystkie przepracowane godziny, nadgodziny oraz dodatki za pracę w weekendy czy święta. Dodatkowo aplikacja umożliwia szybkie wprowadzanie i komunikowanie zmian w grafikach pracy, pozwalając na elastyczne reagowanie na potrzeby operacyjne firmy.

Wypróbuj Kadromierz i dowiedz się, jak efektywnie zarządzać czasem pracy w Twojej firmie.

grafik pracy online

5/5 - (1 opinie)
Zainteresowaliśmy Cię?
Wpisz swój adres e-mail i wypróbuj Kadromierz

14-dniowy darmowy okres próbny. Testujesz plan Premium. Nie wymagamy karty.