Czy lista obecności pracownika jest obowiązkowa?

Mężczyzna trzyma w rękach stos segregatorów.

Kodeks pracy nakłada na pracodawców szereg obowiązków – jednym z nich jest ewidencjonowanie czasu pracy. Jedynie w ten sposób możliwe jest ustalenie godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy, zgromadzenie informacji o godzinach nadliczbowych, dniach spędzonych na urlopie bądź zwolnieniu lekarskim, co następnie pracodawca wykorzystuje do celów prawidłowego ustalenia należnego wynagrodzenia. Lista obecności pracownika nie jest jednak […]

Czytaj dalej…

Zainteresowaliśmy Cię?
Wpisz swój adres e-mail i wypróbuj Kadromierz