O czym należy pamiętać, tworząc aneks do umowy z pracownikiem?

Mężczyzna trzyma w ręce umowę, podaje długopis drugiej osobie.

W świetle stale zmieniających się uwarunkowań gospodarczych, prawnych oraz technologicznych zmianom muszą podlegać także zawarte z pracownikami umowy o pracę. Ze względu na długotrwały charakter tych umów przewidziano możliwość tworzenia aneksów do nich – tak, by nie było konieczne zrywanie umowy i podpisywanie nowej za każdym razem, gdy planuje się wprowadzenie do niej zmian. Chcąc […]

Czytaj dalej…

Zainteresowaliśmy Cię?
Wpisz swój adres e-mail i wypróbuj Kadromierz