Aneks do umowy najmu wzór [PDF/DOC]

Aneks do umowy powinien mieć formę pisemną.

Umowa najmu to dokument, na którym wynajmujący i najemca spisują postanowienia dotyczące wynajmu lokalu. Strony umowy określają w formie pisemnej m.in. czas trwania stosunku najmu, wysokość opłat oraz aspekty związane z użytkowaniem lokalu. Gdy te informacje ulegają zmianie, spisuje się aneks do umowy. Pozwala on na aktualizację danych bez konieczności tworzenia nowej umowy. Jakie informacje […]

Czytaj dalej…

O czym należy pamiętać, tworząc aneks do umowy z pracownikiem?

Mężczyzna trzyma w ręce umowę, podaje długopis drugiej osobie.

W świetle stale zmieniających się uwarunkowań gospodarczych, prawnych oraz technologicznych zmianom muszą podlegać także zawarte z pracownikami umowy o pracę. Ze względu na długotrwały charakter tych umów przewidziano możliwość tworzenia aneksów do nich – tak, by nie było konieczne zrywanie umowy i podpisywanie nowej za każdym razem, gdy planuje się wprowadzenie do niej zmian. Chcąc […]

Czytaj dalej…

Zainteresowaliśmy Cię?
Wpisz swój adres e-mail i wypróbuj Kadromierz