ZUS RMUA – co to takiego?

Autor: Kadromierz

wpis dodany: 22/02/2019

Przeczytaj w: 2 minuty

ostatnia aktualizacja: 18/10/2022

Dokument ZUS RMUA zawiera informacje na temat składek przekazywanych przez płatnika do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Stanowi on potwierdzenie, że dana osoba jest objęta ubezpieczeniami, a więc dostarcza wiedzy na temat tego, jakie świadczenia będą przysługiwać ubezpieczonemu.

RMUA – płatnik a ubezpieczony

Informację nt. odprowadzanych składek otrzymują zarówno pracownicy od pracodawców, jak i zleceniobiorcy od zleceniodawców czy zarejestrowani bezrobotni od właściwego Urzędu Pracy. Płatnik ma obowiązek wystawić druk RMUA za każdy miesiąc odrębnie, a także co najmniej raz w roku przekazać ubezpieczonemu cały komplet tych zestawień. Informacje roczna RMUA powinna trafić do ubezpieczonego najpóźniej do ostatniego dnia lutego kolejnego roku za rok poprzedni, a więc np. do końca lutego 2019 r. za rok 2018.

Ubezpieczony może też zażądać wystawiania druku co miesiąc (za miesiąc poprzedni) i płatnik musi wówczas takie żądanie spełnić. W tej sytuacji będzie on jednak zwolniony z wysyłania informacji rocznej, gdyż byłaby ona jedynie kopią informacji dostarczonych już wcześniej ubezpieczonemu.

ZUS RMUA – czy mogę przygotować własny druk?

Przepisy prawa pozwalają płatnikom dostarczać informacje o odprowadzonych składkach w dowolnej formie. Nie jest więc konieczne, by posługiwać się w tym celu tylko i wyłącznie ZUS-owskim wzorem RMUA. Druk można przygotować samodzielnie i może on wyglądać nieco inaczej. Obowiązkowe jest jednak to, by znalazły się na nim wszystkie dane wymagane przepisami prawa.

Druk RMUA ZUS w formie elektronicznej

Aktualne przepisy uwzględniają rozwój technologiczny i względy ekologiczne, stąd istnieje możliwość przesyłania informacji o odprowadzanych składkach w formie elektronicznej. Pracodawca czy zleceniodawca może użyć bezpiecznego podpisu elektronicznego i w ten sposób uwierzytelnić dokument, a następnie przesłać go do ubezpieczonego, co z pewnością wpłynie na obniżenie kosztów i pozwoli zaoszczędzić cenne zasoby przyrody.

RMUA – co to daje ubezpieczonemu?

Opierając się na informacjach podanych w omawianym druku, ubezpieczony może m.in. sprawdzić, jaki kapitał zgromadził dotychczas na przyszłą emeryturę. Porównując informacje z ZUS RMUA oraz treść listu dotyczącego stanu konta w OFE czy konta emerytalnego w ZUS, można też zweryfikować, czy w procesie transferu składek nie wystąpiły żadne nieprawidłowości. Jeżeli podane informacje są niezgodne ze stanem faktycznym, ubezpieczony może zawnioskować o poprawę danych przez płatnika. Taki wniosek może zostać złożony w terminie do 3 miesięcy od momentu otrzymania druku ZUS RMUA.

Ubezpieczenie zdrowotne a RMUA

Druk ten stanowi potwierdzenie objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym, a więc gwarantuje danej osobie dostęp do ochrony zdrowia bez dodatkowych opłat, na zasadach gwarantowanych przez konstytucję. Warto pamiętać, że ze świadczeń zdrowotnych można korzystać nie tylko w trakcie objęcia ubezpieczeniem, ale również i do 30 dni od wygaśnięcia bądź rozwiązania umowy o pracę czy umowy zlecenia.

Oceń ten wpis
Zainteresowaliśmy Cię?
Wpisz swój adres e-mail i wypróbuj Kadromierz

14-dniowy darmowy okres próbny. Testujesz plan Premium. Nie wymagamy karty.