Premie w pracy – co się na nie składa?

Autor: Kadromierz

wpis dodany: 25/02/2020

Przeczytaj w: 2 minuty

ostatnia aktualizacja: 17/10/2023

Wielu pracodawców oprócz wynagrodzenia zasadniczego stosuje także premie oraz nagrody, które mają bardziej zmotywować pracowników do pracy oraz służą docenieniu wyróżniających się osób. Tego typu dodatki dobrze sprawdzają się w wielu branżach, zwłaszcza w dzisiejszym otoczeniu biznesowym, gdzie produktywność pracownika jest ściśle związana z zyskami pracodawcy.

Różnica między nagrodą a premią

Warto na wstępie zwrócić uwagę na zasadniczą różnicę, jaka dzieli premię oraz nagrodę. Ta pierwsza jest regulaminowym składnikiem wynagrodzenia i dotyczy wszystkich pracowników. Druga z kolei ma charakter uznaniowy. Nagrodę pracodawca może przyznać, ale nie musi tego robić. W przypadku premii, jeżeli pracownik spełnił warunki do jej przyznania, staje się ona obligatoryjna.

Kiedy można liczyć na premię?

Zasady dotyczące przyznawania premii powinny być opisane w umowie o pracę bądź w przepisach wewnątrzzakładowych. Muszą one być jasne oraz nie mogą dyskryminować pracowników ze względu na rodzaj umowy. Często spotyka się tzw. premię frekwencyjną, przysługującą tym zatrudnionym, którzy mają wysoki procent obecności w pracy. Tracą ją natomiast ci, którzy często chorują. Wprowadzenie tej premii wynika z chęci zapobieżenia „naciąganym” zwolnieniom lekarskim. Popularna jest także premia za osiągnięty wynik, zwłaszcza w branży sprzedażowej. Jeśli pracownik wygenerował określony obrót, przysługują mu dodatkowe pieniądze.

Jaka jest wysokość premii?

Można ją określić na 3 sposoby. Pierwszy z nich to stała kwota, np. 200 zł, które przysługuje pracownikowi po spełnieniu określonych warunków. Drugi to wartość procentowa wynagrodzenia. Trzeci z kolei, to podanie przedziałów, tzw. widełek, w ramach których może zostać przyznana premia.

Czy premia wlicza się do chorobowego?

Podstawą wymiaru wynagrodzenia chorobowego jest przeciętne miesięczne wynagrodzenie, wypłacane pracownikowi przez 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym wystąpiła niezdolność do pracy. Zaliczają się do niego również premie i prowizje, pod warunkiem, że są one pomniejszane za okres niezdolności do pracy. Innym składnikiem równania będą wynagrodzenia urlopowe, a także kwoty wypłacane za nadgodziny bądź pracę w nocy.

Czy premia jest opodatkowana?

Premie dla pracowników, podobnie jak ich zasadnicze wynagrodzenie, podlegają opodatkowaniu. Podwyższają one także podstawę do naliczenia składek ZUS. Dzieje się tak, ponieważ wspomniane premie stanowią jeden ze składników wynagrodzenia za pracę. Przy ich wypłacaniu pracodawca musi więc zastosować się do obowiązujących przepisów i spełnić ustawowe wymagania dotyczące podatków i składek.

Co oprócz premii i nagrody?

Często spotykanym składnikiem wynagrodzenia jest dodatek funkcyjny, przysługujący np. managerom lub dyrektorom. Na zwiększenie płacy mogą też liczyć osoby pracujące w systemie zmianowym, obejmującym zmiany nocne. Jest to rodzaj rekompensaty za uciążliwy tryb pracy. Dodatki są przyznawane także tym, którzy pracują w warunkach szkodliwych. W tym przypadku większe wynagrodzenie związane jest z większym ryzykiem zapadnięcia na chorobę zawodową.

Oceń ten wpis
Zainteresowaliśmy Cię?
Wpisz swój adres e-mail i wypróbuj Kadromierz

14-dniowy darmowy okres próbny. Testujesz plan Premium. Nie wymagamy karty.