Regon – co to takiego?

Autor: Kadromierz

wpis dodany: 21/02/2019

Przeczytaj w: 2 minuty

ostatnia aktualizacja: 14/11/2022

Rejestr numerów REGON obejmuje wszystkie podmioty gospodarki narodowej, pomagając je identyfikować w różnych sytuacjach. Ułatwia on tworzenie m.in. baz statystycznych. Dawniej numer REGON można było uzyskać, składając wniosek RG-1. Obecnie używa się w tym celu druków RG-OP oraz RG-OF.

REGON – czy jest obowiązkowy?

Uzyskanie indywidualnego numeru, składając uprzednio wniosek o REGON, jest obowiązkowe. Ustawa z dn. 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej mówi bowiem, że każdy podmiot gospodarki narodowej ma obowiązek rejestracji w krajowym rejestrze urzędowym. Co ważne, każda z czynności – zarówno związana z samym wpisem, jak i jego modyfikacją lub wykreśleniem – jest bezpłatna. Można więc zignorować korespondencję, którą otrzymują nowo zakładane podmioty, a w której to obiecane jest „dokończenie wpisu do rejestru przedsiębiorców” w zamian za wykonanie przelewu na podane konto bankowe.

Druk RG-1 w nowej wersji – dla kogo jaki wariant?

Używane aktualnie druki – RG-OP oraz RG-OF wybiera się w zależności od tego, kto będzie je składał. Druk RG-OP (osoba prawna) przeznaczony jest dla osób prawnych, organizacji niemających osobowości prawnej lub ich lokalnych jednostek. Na druku RG-OF (osoba fizyczna) swoje dane wpisują natomiast osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub ich jednostki lokalne, niepodlegające obowiązkowi wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Wniosek o REGON – załączniki

Do formularzy dotyczących numerów REGON przygotowane zostały załączniki. Jeden z nich, RG-SC, dotyczy informacji o wspólnikach spółki cywilnej. Podaje się w nich dane spółki, a także informacje o jej wspólnikach. Inny z załączników – RG-RD dotyczy wykonywanej działalności i wypełnia się go zarówno razem z drukiem RG-OP, jak i RG-OF.

Automatyczny wniosek o REGON – kogo dotyczy?

Obecnie numer REGON jest nadawany automatycznie w przypadku:

– rejestracji przedsiębiorstwa prowadzonego przez osobę fizyczną (jednoosobowa działalność),

– rejestracji podmiotu w KRS.

W pierwszym przypadku REGON jest nadawany na podstawie dokumentów złożonych przez osobę otwierającą działalność do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W drugim natomiast użyte zostają dane zgłoszone do Krajowego Rejestru Sądowego.

Kto składa wniosek o REGON samodzielnie?

Powyższe uregulowania nie mają zastosowania w przypadku wielu innych podmiotów. Zaliczają się do nich m.in.: rolnicy, wspólnoty mieszkaniowe, kluby sportowe czy podmioty prowadzące działalność leczniczą. Ich przedstawiciele muszą złożyć wypełniony druk RG-OP bądź RG-OF w ciągu 14 dni od rozpoczęcia funkcjonowania podmiotu. Od pewnego czasu można to zrobić elektronicznie, posługując się w tym celu kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub Profilem Zaufanym (dostępnym m.in. za pośrednictwem bankowości elektronicznej, gdzie Bank staje się tzw. zewnętrznym dostawcą tożsamości).

Oceń ten wpis
Zainteresowaliśmy Cię?
Wpisz swój adres e-mail i wypróbuj Kadromierz

14-dniowy darmowy okres próbny. Testujesz plan Premium. Nie wymagamy karty.