Grafik sprzątania w pracy powinien zawierać codzienne porządki przydzielone do konkretnych osób.

Grafik sprzątania w pracy – wzór [PDF/DOC]

Autor: Bartłomiej Golisz

wpis dodany: 19/09/2022

Przeczytaj w: 3 minuty

ostatnia aktualizacja: 11/01/2024

Siedziba firmy jest jak jej witryna internetowa. Pełni funkcję nie tylko użytkową, ale również reprezentacyjną. Regularne sprzątanie w miejscu pracy nie tylko poprawia jej komfort, ale również sprawia, że przedsiębiorstwo lepiej wypada w oczach osób, które je odwiedzają. Niemniej, dbanie o porządek jest często ostatnią rzeczą, o której myślimy, prowadząc własną działalność. Do utrzymania czystości nie zawsze jest potrzebna profesjonalna firma sprzątająca. Czy obowiązki w tym zakresie można powierzyć pracownikom? Jak powinien wyglądać harmonogram sprzątania?

Przy planowaniu sprzątania na dany dzień warto rozdzielić zadania w zależności od potrzeb firmy.

Odkurzanie i mycie okien – kto jest za to odpowiedzialny?

W niektórych firmach naturalne jest to, że pracownicy są odpowiedzialni za utrzymanie miejsca pracy w czystości. Taka sytuacja ma miejsce np. w gastronomii, gdzie kelnerzy po każdej zmianie dokładnie sprzątają lokal. Również regularne mycie luster, pranie firan, odkurzanie dywanów czy wykładzin należy do ich obowiązków. Natomiast nie w każdej firmie jest to tak oczywiste. Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, za utrzymanie miejsca pracy w czystości odpowiedzialny jest pracodawca. Może on robić to samodzielnie, zlecić sprzątanie zewnętrznej firmie albo powierzyć je pracownikom. Ci z założenia są odpowiedzialni jedynie za utrzymanie w czystości swojego stanowiska pracy. Jeśli pracodawca chce, żeby wykonywali prace porządkowe w firmie, powinien to uwzględnić w umowach lub w wewnętrznym regulaminie.

Czy pracodawca może wprowadzić obowiązek mycia naczyń?

Zgodnie z art. 211 pkt 3 pracownik powinien dbać o należyty stan maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu pracy. Zapis ten nie dotyczy jednak wykonywania prac porządkowych w przestrzeniach higieniczno–sanitarnych, takich jak kuchnia czy jadalnia. Również mycie naczyń nie jest wpisane w obowiązki pracownika, o ile nie pracuje on na stanowisku bezpośrednio związanym z wykonywaniem tej czynności. Sprzątanie po sobie powinno wynikać z dobrych manier, a pracodawca może jedynie zachęcać pracowników, żeby to robili. Skutecznym rozwiązaniem jest umieszczanie w widocznych miejscach przypomnień w postaci naklejek lub ogłoszeń na kartkach papieru, które aktywizują pracowników, by ci dbali o czystość również w przestrzeniach niezwiązanych z ich stanowiskiem pracy.

Odkładanie rzeczy na swoje miejsce – czy to obowiązek pracowników?

Pracodawca powinien zaznajomić pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków i sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach (art. 94 pkt 1 k.p.). Zgodnie z tym przepisem, pracodawca może poinformować o konieczności utrzymywania należytego porządku w przestrzeniach bezpośrednio związanych z danym stanowiskiem pracy. Pracownicy powinni przeprowadzać w tych miejscach codzienne porządki i pracodawca ma prawo tego od nich wymagać. Również odkładanie rzeczy na swoje miejsce można zinterpretować jako obowiązek pracowników. W szczególności wtedy, gdy niezrobienie tego może zagrażać bezpieczeństwu lub w inny sposób wpływać na funkcjonowanie przedsiębiorstwa.

Tworząc plan sprzątania nie należy zapomnieć o konieczności regularnego mycia okien.

Jak często sprzątać w firmie?

Często spotykanym rozwiązaniem jest podzielenie obowiązków związanych ze sprzątaniem na te, które powinny być wykonywane codziennie, raz w tygodniu i raz w miesiącu. Codziennie warto posprzątać pomieszczenia higieniczno – sanitarne. Zalicza się do tego sprzątanie kuchni (w tym również umycie naczyń czy uruchomienie zmywarki) oraz łazienki – należy pamiętać  m.in. o uzupełnieniu dozowników z mydłem, a także dołożeniu ręczników papierowych i papieru toaletowego.

Raz w tygodniu można zrobić poważniejsze porządki. Zwykle ma to miejsce w piątki po południu, po zakończeniu tygodnia roboczego. To dobry czas na dokładne odkurzenie i umycie podłóg, blatów i innych powierzchni płaskich, a także podlanie kwiatów, zrobienie prania, prasowanie oraz opróżnienie pojemników na śmieci.

Z kolei raz w miesiącu warto zrobić nieco większe porządki, takie jak mycie okien, czyszczenie parapetów i kratek wentylacyjnych oraz umycie podłogi i wytarcie kurzu w mniej dostępnych miejscach.

Wyżej wymienione czynności mogą być wykonywane samodzielnie przez pracodawcę lub przez pracowników (o ile sprzątanie jest częścią ich obowiązków albo wynika z zajmowanego przez nich stanowiska). Inną opcją jest skorzystanie z pomocy firmy sprzątającej.

Jak stworzyć harmonogram sprzątania?

Tworząc grafik czynności porządkowych, warto zastanowić się, jakie są potrzeby firmy. W niektórych przedsiębiorstwach, np. restauracjach czy sklepach, może okazać się konieczne mycie okien częściej niż raz w tygodniu, a utrzymanie toaletczystości będzie wymagało sprzątania nawet kilka razy w ciągu dnia. Dodatkowym aspektem, który należy wziąć pod uwagę, jest dostępność pracowników.

Żeby harmonogram sprzątania był przejrzysty i skuteczny, powinno się w nim umieścić takie elementy jak:

  • pomieszczenie/sprzęt/część lokalu, które należy posprzątać,
  • częstotliwość (np. codziennie, raz w miesiącu),
  • osoba odpowiedzialna za sprzątanie w danym miejscu,
  • data i godzina,
  • miejsce na podpis.

Jeśli masz wątpliwości, jak stworzyć harmonogram sprzątania w firmie, skorzystaj ze wzoru poniżej.

4.7/5 - (3 opinie)
Zainteresowaliśmy Cię?
Wpisz swój adres e-mail i wypróbuj Kadromierz

14-dniowy darmowy okres próbny. Testujesz plan Premium. Nie wymagamy karty.