Chorobowe pracownika, co należy wiedzieć?

Autor: Kadromierz

wpis dodany: 08/02/2019

Przeczytaj w: 2 minuty

ostatnia aktualizacja: 17/10/2023

Zasiłek chorobowy przysługuje osobom, które tymczasowo pozostają niezdolne do pracy, oraz które podlegają obowiązkowym bądź dobrowolnym ubezpieczeniom chorobowym lub wypadkowym. Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje na temat tego, jak obliczyć wynagrodzenie chorobowe.

Jaka jest podstawa wynagrodzenia chorobowego?

Podstawę do obliczeń stanowi przeciętne wynagrodzenie miesięczne pracownika, uzyskane w 12 miesiącach poprzedzających okres niezdolności do pracy. Jeżeli wystąpiły miesiące, w których osoba zatrudniona nie pracowała przez ponad połowę obowiązującego czasu pracy, pomija się je. Obliczanie wynagrodzenia chorobowego powinno odbywać się także z uwzględnieniem wynagrodzeń kwartalnych bądź rocznych (np. premii). Od uzyskanej kwoty odejmuje się następnie składki odprowadzone na ubezpieczenie społeczne.

Jak wyliczyć zasiłek chorobowy? Dalsze kroki

Po obliczeniu podstawy trzeba wykonać jeszcze jedno działanie – przemnożyć ją przez 80 proc. Jeżeli pracownik przebywał w szpitalu, to za dni pobytu należy mu się 70 proc. Istnieje też kilka wyjątkowych sytuacji, w których wynagrodzenie chorobowe wynosi 100 proc. podstawy wymiaru. Oto one:

 • przyczyną niezdolności do pracy jest wypadek przy pracy lub w drodze do/z pracy,
 • przyczyną niezdolności jest choroba zawodowa,
 • niezdolność do pracy wystąpiła w czasie ciąży pracownicy,
 • niezdolność do pracy jest wynikiem poddania się badaniom dla kandydatów na dawców narządów, tkanek i komórek lub jest wynikiem wzięcia udziału w tego typu zabiegach.

Jak wyliczyć wynagrodzenie chorobowe w zależności od wieku pracownika

Moment, w którym osoba zatrudniona nabywa uprawnienia do zasiłku chorobowego, jest różny w zależności od wieku. Pracownicy poniżej 50. roku życia otrzymują zasiłek chorobowy od 34. dnia zwolnienia lekarskiego. Osoby powyżej 50. roku życia mogą natomiast skorzystać z tego od 15 dnia zwolnienia.

Komu nie przysługuje zasiłek chorobowy?

Oprócz wiedzy o tym, jak wyliczyć zasiłek chorobowy, warto pamiętać o sytuacjach, w których ten nie przysługuje. Będą to np. następujące sytuacje:

 • pracownik znajduje się w okresie urlopu bezpłatnego lub wychowawczego,
 • pracownik odbywa karę pozbawienia wolności lub jest w areszcie,
 • niezdolność do pracy jest skutkiem popełnienia wykroczenia lub przestępstwa w sposób umyślny,
 • niezdolność do pracy została spowodowana przez nadużycie alkoholu (zasiłek w tej sytuacji nie przysługuje przez pierwsze 5 dni niezdolności),
 • pracownik nie przepracował określonego okresu wyczekiwania,
 • osoba niezdolna do pracy ma prawo do renty, zasiłku dla bezrobotnych, emerytury lub podobnych świadczeń,
 • pracownik w czasie zwolnienia podejmuje pracę.

Ile wynosi okres wyczekiwania?

Zanim zajmiemy się tym, jak wyliczyć chorobowe, musimy uwzględnić okres wyczekiwania, określony przez przepisy. Jest to początkowy czas podlegania ubezpieczeniu, gdy nie ma się jeszcze uprawnień do zasiłku. W przypadku ubezpieczenia obowiązkowego jest to 30 dni, a jeżeli „zapiszemy się” do ubezpieczenia dobrowolnie, będzie to 90 dni. Również i od tych ogólnych zasad są pewne odstępstwa, które opiszemy w jednym z kolejnych artykułów.

Oceń ten wpis
Zainteresowaliśmy Cię?
Wpisz swój adres e-mail i wypróbuj Kadromierz

14-dniowy darmowy okres próbny. Testujesz plan Premium. Nie wymagamy karty.