Obowiązki pracodawcy przy wynagrodzeniu

Autor: Kadromierz

wpis dodany: 18/02/2019

Przeczytaj w: 2 minuty

ostatnia aktualizacja: 17/10/2023

Kodeks pracy precyzyjnie reguluje niemal wszystkie kwestie związane z zatrudnianiem pracowników, więc nie mogło w nim zabraknąć zapisów dotyczących wypłaty wynagrodzenia. Obowiązki pracodawcy w tym zakresie można znaleźć w rozdziale Ia, począwszy od art. 78.

Podstawowe obowiązki pracodawcy przy wynagrodzeniu

W myśl wskazanych przepisów, wynagrodzenie ma odpowiadać rodzajowi wykonywanej pracy oraz kwalifikacjom potrzebnym do jej podjęcia. Uwzględnić trzeba też ilość i jakość pracy. Obowiązki pracodawcy obejmują więc ustalenie wysokości i zasad przyznawania wynagrodzenia za pracę – zarówno w części zasadniczej, jak i w przypadku dodatkowych (zmiennych) składników.

Pracodawca ma za zadanie zaoferować pracownikowi wynagrodzenie nie mniejsze niż aktualnie obowiązująca stawka płacy minimalnej. W 2019 r. jest to 2250 zł brutto.

Obowiązki pracodawcy – do kiedy przelew wynagrodzenia?

Jeden z podstawowych przepisów dotyczących wynagrodzenia za pracę mówi, że powinno ono być wypłacane pracownikowi przynajmniej raz w miesiącu, w terminie stałym i wcześniej precyzyjnie określonym. Wypłata jest dokonywana z dołu, a więc pracownik otrzymuje pieniądze za przepracowany miesiąc po jego upłynięciu, np. w sierpniu dostaje wynagrodzenie za lipiec. Kodeks pracy dokładnie określa, że powinno się to stać „nie później […] niż w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego”. Jeżeli określony dzień wypłaty przypada na dzień wolny od pracy, wypłaty należy dokonać dzień wcześniej.

Wypłata wynagrodzenia – czy tylko w formie pieniężnej?

Obowiązki pracodawcy wobec pracownika można spełnić nie tylko poprzez wypłatę wynagrodzenia w formie pieniężnej, choć to ona zazwyczaj dominuje. Pracodawca może częściowo przekazać wynagrodzenie w innej formie, jeżeli jest ona dopuszczona przez przepisy prawa pracy bądź układ zbiorowy pracy.

Od początku 2019 r. wprowadzono do kodeksu nowy zapis, w myśl którego wypłata wynagrodzenia ma być dokonywana na rachunek płatniczy wskazany przez pracownika. Pozostaje mu też prawo do otrzymywania wynagrodzenia do rąk własnych, jeżeli złoży stosowny wniosek w tej sprawie.

Wynagrodzenie za przestój z winy pracodawcy

Jeżeli pracownik pozostawał gotowy do pracy, ale jej wykonanie w danym okresie nie było możliwe z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, wówczas pracownikowi należy się za ten okres wynagrodzenie. Obowiązki pracodawcy to w takiej sytuacji m.in. wyliczenie i wypłata 60 proc. kwoty należnej za normalną pracę. Wynagrodzenie to nie jest należne, jeżeli przestój wystąpił z winy pracownika.

Obowiązki pracodawcy – wypłata wynagrodzenia a potrącenia

Pracodawca w określonych sytuacjach musi dokonać potrąceń z wynagrodzenia pracownika. Dotyczy to m.in. kwot egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych, dotyczących świadczeń alimentacyjnych bądź innych należności. W przypadku świadczeń alimentacyjnych zajęte może zostać 3/5 wynagrodzenia, a w innych sytuacjach – połowa całej sumy.

Oceń ten wpis
Zainteresowaliśmy Cię?
Wpisz swój adres e-mail i wypróbuj Kadromierz

14-dniowy darmowy okres próbny. Testujesz plan Premium. Nie wymagamy karty.