Najważniejsze zmiany w kodeksie pracy w 2019 r.

Autor: Kadromierz

wpis dodany: 04/02/2019

Przeczytaj w: 2 minuty

ostatnia aktualizacja: 04/02/2019

Każdy rok przynosi mniejsze bądź większe zmiany w przepisach dotyczących prawa pracy. Nie inaczej jest w obecnym – 2019 roku, a najważniejsze modyfikacje przedstawiamy poniżej. Dotyczą one m.in. sposobu gromadzenia i przechowywania danych osobowych czy formy wypłaty wynagrodzenia.

Kodeks pracy 2019 – forma przechowywania dokumentów

Nowa odsłona kodeksu pracy przewiduje dwie formy przechowywania dokumentów. Mogą one nadal mieć postać papierową lub pracodawca może je zdigitalizować, a więc przenieść na nośniki elektroniczne. W tym wypadku nie wystarczy jednak samo zeskanowanie lub sfotografowanie dokumentów, ale potrzebne będzie też opatrzenie ich bezpiecznym podpisem elektronicznym lub pieczęcią elektroniczną. Przepisy przewidują, że obie formy prowadzenia dokumentacji mają być traktowane równoważnie. Pracodawcy będą więc mogli także „przejść” z dokumentów elektronicznych na papierowe. W tym celu należy je wydrukować, a następnie potwierdzić ich zgodność z oryginałami (elektronicznymi) poprzez złożenie podpisów.

Wypłata wynagrodzenia na konto wg nowego kodeksu pracy

Nowo wprowadzone przepisy czynią przelew na konto bankowe pracownika domyślnym sposobem wypłaty wynagrodzenia. Dotychczas taką rolę pełniło przekazania środków do rąk własnych, a w przypadku przelewu pracownik musiał wcześniej podpisać specjalną zgodę. Teraz będzie niejako „na odwrót”. To wniosek pracownika pozwoli mu otrzymywać wypłatę w gotówce, a domyślnie środki będą trafiały na jego konto bankowe.

Nowa część akt osobowych w dokumentacji pracowniczej

Opisane wcześniej zmiany to nie jedyne, jakie wprowadza najnowszy kodeks pracy. 2019 r. to rok, w którym pojawia się nowa część akt osobowych, gromadzonych przez pracodawcę. Wprowadzono część D, w której znajdą się dokumenty dotyczące odpowiedzialności porządkowej pracownika. Dzięki temu po zatarciu się kar łatwiej będzie usuwać informacje o nich z dokumentacji pracownika.

Śmierć przedsiębiorcy a zarząd sukcesyjny

Przy okazji omawiania zmian w kodeksie pracy w 2019 r. warto wspomnieć też o wcześniejszych regulacjach, które weszły w życie z dn. 25.11.2018 r., a które dotyczą zarządu sukcesyjnego. Dotychczas w dniu śmierci przedsiębiorcy wygasały wszystkie umowy o pracę, zawarte przez niego z pracownikami. Obecnie natomiast zatrudnieni mogą kontynuować pracę, jeżeli ustanowiony zostanie zarząd sukcesyjny i jeżeli ów zarząd zadecyduje o tym, by nadal korzystać z ich usług.

Wymagany czas przechowywania dokumentów pracowniczych

W punkcie 9a artykułu 94 k.p. określony jest czas, przez który pracodawca ma obowiązek przechowywać dokumentację pracowniczą. Wynosi on 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym wygasł lub został rozwiązany stosunek pracy. Ustawodawca przewiduje jednak wyjątki od tej reguły. Czas będzie dłuższy, jeżeli dla danej branży funkcjonują odrębne przepisy. Wprowadzone zmiany związane są z przesyłaniem informacji przez pracodawców do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, które to dane posłużą w przyszłości do wyliczenia emerytur bądź innych świadczeń.

Oceń ten wpis
Zainteresowaliśmy Cię?
Wpisz swój adres e-mail i wypróbuj Kadromierz

14-dniowy darmowy okres próbny. Testujesz plan Premium. Nie wymagamy karty.