6 powodów dla których warto zainstalować system Rejestracji Czasu Pracy

Autor: Kadromierz

wpis dodany: 16/04/2018

Przeczytaj w: 2 minuty

ostatnia aktualizacja: 06/12/2023

Prowadzenie przedsiębiorstwa jest sztuką szukania najlepszych rozwiązań. Kreatywność i innowacyjność w optymalizacji kosztów daje przewagę nad konkurencją. Jednakże sama technologia, czy wartościowa idea nie poprowadzi Twojej firmy do sukcesu. To pracownik, w oparciu o dostarczone mu narzędzia, będzie rzeczywistym motorem twojego przedsiębiorstwa. Optymalizacja czasu pracy oraz budowanie wysokiego morale powinny więc byś wysoko wśród celów zarządzania zasobami ludzkimi. System automatycznej Rejestracji Czasu Pracy (RCP) jest rozwiązaniem, które pomoże w osiąganiu tych celów.

6 powodów, dla których uważamy, że warto zainstalować system RCP w swojej firmie:

Spóźnienia

Z wyliczeń Work Service S.A. na podstawie danych GUS koszt 15-minutowego jednorazowego spóźnienia, wszystkich pracowników przyznających się do nieprzychodzenia do pracy na czas, wynosi ponad 27,9 mln złotych.

Tam, gdzie wynagrodzenie wyliczane jest na podstawie stawki godzinowej, rzetelna rejestracja przepracowanego czasu, bezpośrednio przekłada się na redukcję kosztów pracowniczych. W pozostałych przypadkach koszty spóźnień są często ukryte w listach płac. System RCP może mieć pozytywny wpływ na tę kwestię, poprzez zdyscyplinowanie pracowników.

Jasne i sprawiedliwe zasady wynagradzania

Według teorii niesprawiedliwości J. S. Adamsa podstawową potrzebą pracowników jest sprawiedliwa ocena ich wysiłku wkładanego w wykonywaną pracę, wyrażająca się odpowiednim wynagradzaniem.

Pracodawca ma obowiązek rozliczyć każdą minutę pracy nadliczbowej. Pracownicy, którzy mają pewność, że każda nadliczbowa minuta zostanie sprawiedliwie wynagrodzona, chętniej angażują się w ponad wymiarowe zadania. Również rzadziej myślą o zmianie pracy.

Dostęp do karty ewidencji czasu pracy online

„Informacje, jakie powinna zawierać ewidencja czasu pracy, zostały określone w § 8 pkt 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie zakresu prowadzenia… (Dz. U. z 1996 r. nr 62, poz. 286 ze zm.), jednak powołane rozporządzenie ani inne przepisy prawa pracy nie określają wzoru ewidencji czasu pracy. Może więc przykładowo być prowadzona w formie elektronicznej z możliwością uzyskania wydruku na życzenie osoby uprawnionej do dokonywania kontroli.” Gazeta Podatkowa nr 38 (1392) z dnia 11.05.2017

System RCP umożliwia dostęp do ewidencji czasu pracy online. Kadromierz pilnuje, by wszystkie dane były zbierane oraz generowane do wydruków zgodnie z obowiązującymi przepisami. Czyli brak zmartwień, bezpośredni dostęp oraz gwarantowana oszczędność papieru.

Grafika informacyjna dotycząca instalowania systemu RCP

Dokładne i szybkie rozliczenie z pracownikiem

Przy „papierowym” systemie ewidencji w 20-osobowej firmie czas potrzebny na miesięczne rozliczenie wynosi średnio: 3 godziny 30 min zakładając, że nie ma błędów.

Niech komputery wykonają pracę zamiast Ciebie, kalkulator lub arkusz kalkulacyjny. Ręcznie przeliczanie i wprowadzanie danych zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia pomyłki. System Rejestracji Czasu Pracy Kadromierz automatycznie generuje listę płac na podstawie zebranych obecności.

Możliwość przewidywania kosztów pracowniczych

Wiedza o tym, ile wydajesz na każdego pracownika, pomoże Ci poprawić wyniki biznesowe na cztery kluczowe sposoby:

  • Będzie prawidłowo wyceniał ich czasz.
  • Będziesz wyceniać swoje produkty i usługi w sposób bardziej opłacalny.
  • Pomożesz swojemu personelowi zrozumieć całą wartość dostarczonego pakietu kompensacyjnego.
  • Możesz zaplanować dokładne koszty, które ponosisz. Niezależnie od tego, czy liczba Twoich pracowników będzie rosnąć, kurczyć się czy pozostawać na tym samym poziomie.

Grafika informacyjna o systemie RCP

Raportowanie, statystyki, archiwum

System Rejestracji Czasu Pracy (RCP) gromadzi zebrane dane i archiwizuje. Dzięki analizie statystyk będziesz miał pełniejszą wiedzę na temat rzeczywistego funkcjonowania swojej firmy oraz poszczególnych pracowników. Raporty dla inwestorów lub akcjonariuszy łatwo uzupełnisz o wykresy generowane z systemu RCP.

W Kadromierzu podstawowe statystyki są dostępne na bieżąco, a wszystkie dane bezpiecznie archiwizowane w chmurze.

Przekonaj się sam o korzyściach systemu RCP dla Twojej firmy.

Uruchom system do rejestracji czasu pracy w kilka minut i wypróbuj Kadromierz podczas darmowego 14-dniowego okresu próbnego.

Grafika przedstawiająca tablet i laptopa.

Oceń ten wpis
Zainteresowaliśmy Cię?
Wpisz swój adres e-mail i wypróbuj Kadromierz

14-dniowy darmowy okres próbny. Testujesz plan Premium. Nie wymagamy karty.