Wynagrodzenie urlopowe po długiej chorobie – przedsiębiorco, sprawdź o czym pamiętać

Wysokość wynagrodzenia za czas spędzony na urlopie wypoczynkowym nie budzi żadnych wątpliwości, gdy pracownik zarabia stałą pensję. Jeżeli natomiast otrzymuje on co miesiąc inne kwoty, uzależnione...

4 sposoby na poprawienie wydajności Twoich pracowników.

Twoi pracownicy są sercem twojego biznesu (działalności) – to od nich zależy wydajność Twojej firmy. Zdarza się, że pracownicy odchodzą z różnych powodów. Zatrzymanie doświadczonych pracowników w...

Godziny ponadwymiarowe – co dzięki nim zyskasz?

Godziny ponadwymiarowe to takie, które wykraczają ponad normę czasu pracy określoną w umowie między pracodawcą a pracownikiem. Nie należy ich mylić z godzinami nadliczbowymi, które z...

Jak rozliczyć dobę pracowniczą?

Od godziny 00:00 do 24:00 – tak potocznie rozumiemy dobę, jednak regulacje dotyczące doby pracowniczej określają ją zupełnie inaczej. Jak należy ją liczyć oraz co...

7 sposobów na ochronę przed koronawirusem w gastronomii

W dniu 31 grudnia 2019 r. zgłoszono pierwsze przypadki choroby koronawirusowej (COVID-19) pochodzące z Wuhan w Chinach. Od tego czasu ogniska choroby są odnotowywane na całym...

Praca w niedziele i święto – sprawdź, jaka rekompensata Ci przysługuje

Niedziele oraz święta dla większości są czasem odpoczynku. Praca w te dni jest jednak dopuszczona w wyjątkowych sytuacjach, a także w branżach, które ze względu na...

Regulamin pracy – dlaczego jest tak istotny

W regulaminie pracy określone są zasady funkcjonowania danego zakładu pracy, w tym prawa i obowiązki obu stron – pracodawcy i pracowników. Ten akt normatywny musi być stworzony...

Pierwsza pomoc w pracy

Znajomość zasad udzielania pierwszej pomocy to cenna kompetencja, ponieważ w sytuacjach zagrożenia życia liczy się każda sekunda. Dodatkowo na każdym z nas spoczywa obowiązek udzielania pierwszej...