Grafik pracy – jak tworzyć go zgodnie z przepisami?

Zarządzanie zespołem pracowników wiąże się z wieloma wyzwaniami. Jednym z nich jest układanie grafiku pracy, który nie tylko uwzględni wszelkie postulaty zatrudnionych, co do urlopów, ale również będzie zgodny z obecnie obowiązującymi przepisami prawnymi. O czym warto pamiętać i jak stworzyć odpowiedni grafik?

Grafik pracy. jest niezbędnym narzędziem, jeżeli chodzi o usprawnienie funkcjonowania firmy – szczególnie tej, której praca odbywa się w nienormowanych godzinach. W głównej mierze to dzięki niemu możliwe jest rozplanowanie dni i godzin pracy dla konkretnych pracowników tak, aby była ona efektywna. Przydatne jest to wtedy, gdy przedsiębiorstwo prowadzi system zmianowy, w którym praca nie zatrzymuje się ani na chwilę.Każdy pracodawca powinien przede wszystkim pamiętać o tym, by zatrudniane przez niego osoby miały stały wgląd w przygotowany grafik. Może być on przekazywany na różne sposoby – zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej – z uwzględnieniem czasu, w którym pracownik będzie mógł zapoznać się z jego rozkładem. Istotne jest także, by obejmował on pełny okres rozliczeniowy. Jeżeli okaże się to niemożliwe, comiesięczny grafik pracy powinien być przekazywany pracownikom minimum tydzień przed wejściem w życie.Zmiana tak przygotowanego harmonogramu może odbywać się wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach, jak choroba pracownika czy jego niezdolność do wykonywania obowiązków. Zabronione są również wszelkie manipulacje, związane z redukcją nadgodzin. Ustalając grafik dla grupy pracowników, musimy także pamiętać o kilku bardzo istotnych zasadach, które są regulowane przez Kodeks pracy.

Tworzenie grafiku pracy – co jest istotne w świetle prawa?

W Kodeksie pracy znajdują się wszelkie normy, które pracodawca powinien wziąć pod uwagę, podczas tworzenia grafiku pracy. Określa on również wymiar czasu pracy, to znaczy nie można przekroczyć 40 godzin tygodniowo (przy założeniu, iż odbywa się ona przez 5 dni po 8 godzin). Tworzący harmonogram powinien wziąć pod uwagę przede wszystkim: system czasu pracy, który obowiązuje w firmie, wymiar czasu pracy dla każdego zatrudnionego, dobę pracowniczą, jak również odpoczynek, jaki należy się pracownikowi.Ponadto istotne stają się zaplanowane i zgłoszone przez pracownika urlopy. Pracodawca nie może zapomnieć także o dniach wolnych – zarówno tych ustawowych, jak i ustanowionych przepisami (np. minimum jednej wolnej niedzieli w miesiącu).

Jak przygotować harmonogram pracy?

Jeżeli chodzi o tworzenie grafiku pracy, pierwszym krokiem powinno być zweryfikowanie ilości godzin, jaką poszczególni pracownicy muszą przepracować w nadchodzącym okresie rozliczeniowym. Aby tego dokonać, należy wziąć pod uwagę wymiar pracy każdego z nich. Następnym posunięciem powinno być rozplanowanie godzin pracy tak, aby uwzględniały one odpoczynek dobowy (minimum 11 godzin) i tygodniowy (minimum 35 godzin). Istotne jest także uwzględnienie doby pracowniczej oraz wszelkich urlopów i dni wolnych od pracy.Z tego względu wygodnym rozwiązaniem wydaje się sięgnięcie po gotowe wzory grafików. Można uzyskać je, korzystając ze specjalnie przygotowanego programu, który nie tylko ułatwia zadanie, ale również pozwala na szybsze wprowadzanie ewentualnych poprawek, czy bezproblemowe udostępnienie grafiku pracy zatrudnionym pracownikom.

Zainteresowaliśmy Cię?

Wpisz swój adres e-mail i wypróbuj Kadromierz

Planowanie grafiku pracy
nie musi być skomplikowane!

Poznaj najlepszy system do tworzenia grafików i ewidencji czasu pracy.