Pracownicy hali produkcyjnej w fartuchach i czepkach na głowie

Czterobrygadowy system pracy

Autor: Marta Łuszczyńska

wpis dodany: 20/05/2022

Przeczytaj w: 2 minuty

ostatnia aktualizacja: 13/11/2022

Praca 4-brygadowa to system organizacji pracy w ruchu ciągłym. Polega na wzajemnym zastępowaniu się pracowników na tym samym stanowisku pracy. Dzięki temu o każdej porze dnia i nocy jest ono obsadzone, co sprawdza się wszędzie tam, gdzie ze względu na produkcję czy warunki technologiczne praca nie może być przerwana. W zakładzie pracy wykorzystującym taki system zatrudnieni są dzieleni na 4 brygady, a każda z nich działa w ramach jednego grafiku. Dowiedz się, jak to wygląda w praktyce.

Mężczyzna pracujący na hali w kasku i okulrach ochronnych

Na czym polega system czterobrygadowy pracy zmianowej?

W skrócie można powiedzieć, że jest to taki system, w którym pracownicy są podzieleni na 4 grupy tj. brygady, z których każda ma swój harmonogram pracy zwykle na 3 zmiany: poranną np. 6:00-14:00, popołudniową np. 14:00-20:00 i nocną np. 22:00-6:00. Gdy trzy grupy wymieniają się na danym stanowisku pracy w ciągu doby, czwarta w tym czasie odpoczywa w ramach dni wolnych. Po kilku dniach takiej formuły pracy i odpoczynku następują zmiany.

Czterobrygadowa praca to co innego niż system czterozmianowy, bo praca jest wykonywana w sposób ciągły. Brygady nie mogą pracować na 4 zmiany, ponieważ żadna by wtedy nie odpoczywała i nie zostałyby zachowane normy czasu pracy. Pracownicy zaczynają pracę o różnych porach, tak, by każdego dnia o każdej godzinie stanowisko było obsadzone natomiast, muszą być zachowane na grafiku dodatkowe dni wolne.

Do 2003 roku w Kodeksie Pracy istniało pojęcie czterobrygadówki. Dziś zastosowanie mają przepisy z art. 138 § 1 KP dotyczące pracy w ruchu ciągłym.

Sprawdź, ile powinna wynosić przerwa między zmianami.

Czterobrygadówka a praca w niedzielę i święta

Pracownicy pracują w podstawowym systemie czasu pracy, tj. 8 godzin dziennie, przeciętnie 5 dni pracy, 40 godzin tygodniowo. Czterobrygadowa organizacja czasu pracy dopuszcza pracę w niedzielę i święta. W zamian za to zatrudnionym przysługuje dzień wolny od pracy w terminie sześciu dni poprzedzających lub następujących po pracującej niedzieli w przyjętym okresie rozliczeniowym. W tym systemie wynosi on maksymalnie cztery tygodnie. Pracownik może być zobowiązany do pracy przez 172 godzin, czyli:

(4 tyg. x 40 godz.) + 12 godz. = 172 godz.

Z tytułu przekroczenia czasu pracy o 12 godzin przysługuje wynagrodzenie tak jak za nadgodziny.

Wynagrodzenie w systemie zmianowym

Wiele firm praktykujących ten rodzaj pracy zmianowej oferuje pracownikom dodatek do wynagrodzenia. Nie jest to jednak obowiązkiem pracodawcy. Ma to służyć raczej jako rekompensata za pracę przy tak nieregularnym systemie organizacji czasu pracy.

Tam, gdzie nie wypłaca się dodatku do pensji, osoby pracujące w porze nocnej mogą liczyć na dodatek w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę, które w 2022 roku wynosi 3010 zł brutto.

Sprawdź, jakie są korzyści z pracy wielozmianowej.

Załóż darmowe konto w Kadromierzu.
Zainteresowaliśmy Cię?
Wpisz swój adres e-mail i wypróbuj Kadromierz