Podstawowy system czasu pracy

Podstawowy system czasu pracy – czym jest i jakie są jego zasady?

Autor: Wiktoria Markiewicz

wpis dodany: 17/04/2024

Przeczytaj w: 3 minuty

ostatnia aktualizacja: 17/04/2024

Podstawowy system czasu pracy to jeden z najbardziej rozpowszechnionych modeli organizacji czasu pracy w przedsiębiorstwach. Stosowany jest zwłaszcza tam, gdzie praca wymaga regularności i przewidywalności. Jednak nie jest to tylko praca od poniedziałku do piątku o stałych godzinach. System ten umożliwia także elastyczność pod względem dni oraz godzin rozpoczynania i kończenia pracy. W tym artykule przyjrzymy się bliżej zasadom funkcjonowania podstawowego systemu czasu pracy oraz przeanalizujemy przypisy Kodeksu pracy.

Zasady podstawowego systemu czasu pracy

Czym jest podstawowy system pracy?

Podstawowy system czasu pracy to najbardziej tradycyjny system stosowany w przedsiębiorstwach. Jeśli w zakładzie pracy lub w umowach pracowników, nie został podany system czasu pracy, wówczas uznaje się, że przyjęty został właśnie system podstawowy. Stosowany jest najczęściej w przypadku pracy o stałych godzinach dziennych i stałych dniach tygodnia np. poniedziałek – piątek. Jednak nie tylko. W systemie podstawowym pracownicy mogą pracować m.in. na zmiany bądź w ruchomym czasie pracy.

Według tego systemu warunki pracy opierają się na kilku zasadach:

 • dzienny czas pracy nie może przekraczać 8 godzin,
 • tygodniowy czas pracy nie może przekraczać przeciętnie 40 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy,
 • okres rozliczeniowy nie może wynosić więcej niż 4 miesiące (chyba że jest to uzasadnione przyczynami obiektywnymi lub technicznymi bądź dotyczącymi organizacji pracy).

Okres rozliczeniowy w podstawowym systemie czasu pracy

W podstawowym systemie czasu pracy okres rozliczeniowy nie może przekraczać 4 miesięcy. Wyjątek stanowią sytuacje, w których jest to uzasadnione przyczynami obiektywnymi lub technicznymi bądź dotyczącymi organizacji pracy. Wówczas dopuszczalne jest przedłużenie okresu rozliczeniowego do maksymalnie 12 miesięcy. Należy jednak przestrzegać ogólnych zasad dotyczących ochrony bezpieczeństwa i zdrowia pracowników.

Podstawowy system czasu pracy a nadgodziny

Praca, która wykonywana jest przez pracownika ponad normę czasu pracy, stanowi pracę w godzinach nadliczbowych. Nie może ona przekraczać 8 godzin w tygodniu. Oznacza to, że łączny tygodniowy limit czasu pracy łącznie z nadgodzinami nie może przekraczać przeciętnie 48 godzin w przyjętym okresie rozliczeniowym.

Należy jednak pamiętać, że praca w nadgodzinach dopuszczalna jest tylko w przypadku:

 • konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii;
 • szczególnych potrzeb pracodawcy.

Ponadto, liczba godzin nadliczbowych przepracowanych spowodowanej szczególnymi potrzebami pracodawcy nie może przekroczyć 150 godzin w roku kalendarzowym dla jednego pracownika.

Oprócz tego należy przestrzegać zasad doby pracowniczej oraz odpoczynków dziennych (11h) i tygodniowych (35h).

Praca w sobotę w podstawowym systemie czasu pracy

Wydawać by się mogło, że praca w podstawowym systemie pracy to wyłącznie praca od poniedziałku do piątku. Jednak nic bardziej mylnego. W systemie tym obowiązuje praca w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy, ale nigdzie nie jest wskazane w Kodeksie pracy, jakie to mają być dni. To od specyfiki zakładu pracy zależy, które dni są dniami roboczymi. Jeśli dane przedsiębiorstwo funkcjonuje od poniedziałku do soboty i takie informacje znajdują się w przepisach wewnątrzzakładowych np. w regulaminie pracy czy układzie zbiorowym, to grafik pracy może być planowany na sobotę. To samo dotyczy niedzieli – tutaj też nie ma żadnych ograniczeń, jeśli taka jest polityka firmy.

Należy przy tym pamiętać, że praca w sobotę lub w niedzielę musi być zrekompensowana innym dniem wolnym od pracy z zachowaniem odpoczynków dobowych i tygodniowych oraz doby pracowniczej.

Ruchomy czas pracy w systemie podstawowym

Jedną z możliwości organizacji czasu pracy w systemie podstawowym jest ruchomy czas pracy. Przepisy jego stosowania zostały przedstawione w art. 140 Kodeksu pracy i umożliwiają stosowanie:

 • różnych godzin rozpoczynania pracy w dniach, które zgodnie z tym rozkładem są dla pracowników dniami pracy;
 • przedziału czasu, w którym pracownik decyduje o godzinie rozpoczęcia pracy w dniu, który zgodnie z tym rozkładem jest dla pracownika dniem pracy.

W związku z tym praca w tej organizacji czasu pracy w systemie podstawowym obejmuje 8 godzin dziennie, ale odbywa się o różnych porach rozpoczynania lub zakończenia pracy. Wówczas ponowne wykonywanie pracy w tej samej dobie pracowniczej nie stanowi godzin nadliczbowych. Konieczne natomiast jest przestrzeganie odpoczynku dobowego i tygodniowego.

Ustalenie ruchomego czasu pracy może odbyć się z inicjatywy pracodawcy w sposób określony w art. 150 § 3 Kodeksu pracy, a także na pisemny wniosek pracownika.

Indywidualny rozkład czasu pracy w systemie podstawowym

Pracodawca może ustalić indywidualny rozkład czasu pracy dla pracownika w ramach podstawowego systemu czasu pracy. Może to jednak nastąpić wyłącznie na pisemny wniosek pracownika.

Sprawdź, czym jest indywidualny rozkład czasu pracy i jak złożyć wniosek.

Podstawowy system czasu pracy – harmonogram

Układając harmonogram czasu pracy w podstawowym systemie, należy przestrzegać wszystkich wymienionych poniższych zasad m.in.:

 • 8 godzin pracy dziennie,
 • przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy,
 • maksymalnie 4-miesięczny okres rozliczeniowy,
 • 11-godzinny odpoczynek dobowy między zmianami,
 • 35-godzinny odpoczynek tygodniowy.

Praca może odbywać się zarówno w stałym rozkładzie czasu pracy, jak i w trybie zmianowym oraz w ruchomym rozkładzie czasu pracy – zgodnie z poniższymi przykładami.

 • Stały rozkład czasu pracy w systemie podstawowym – np. 8:00–16:00 od poniedziałku do piątku,
 • Zmianowy rozkład czasu pracy w systemie podstawowym – np. I zmiana – 6:00–14:00 i 14:00 – 22:00 – druga zmiana,
 • Ruchomy rozkład czasu pracy w systemie podstawowym (np. poniedziałek – 8:00–16:00, wtorek 12:00–20:00, itp.).

Aby skutecznie ułożyć grafik pracy w systemie podstawowym, warto skorzystać z programu Kadromierz. Umożliwi Ci on skonfigurowanie danych o warunkach zatrudnienia poszczególnych pracowników m.in. systemu czasu pracy, rozkładu czasu pracy, wymiaru etatu, a na podstawie wprowadzonych danych zweryfikuje zgodność z Kodeksem pracy.

Oprócz tego narzędzie ma wiele innych przydatnych opcji, takich jak: tworzenie grafiku pracy zgodnie z zapotrzebowaniem lokalu w danych godzinach, wymiana zmian między pracownikami, składanie wniosków urlopowych, rejestracja czasu pracyewidencja czasu pracy.

Grafika przedstawiająca tablet i laptopa.

5/5 - (3 opinie)
Zainteresowaliśmy Cię?
Wpisz swój adres e-mail i wypróbuj Kadromierz

14-dniowy darmowy okres próbny. Testujesz plan Premium. Nie wymagamy karty.