Praca w niedziele i święta

Praca w niedziele i święto – sprawdź, jaka rekompensata Ci przysługuje

Autor: Kadromierz

wpis dodany: 23/03/2020

Przeczytaj w: 3 minuty

ostatnia aktualizacja: 16/11/2023

Niedziele i święta dla większości są czasem odpoczynku. Praca w te dni jest jednak dopuszczona w wyjątkowych sytuacjach, a także w branżach, które ze względu na swoją specyfikę „muszą” działać np. w niedzielę. Z poniższego tekstu dowiesz się, które to sytuacje i branże oraz ile wolnego za pracę w niedzielę i święta Ci przysługuje.

Kiedy praca w niedziele i święta jest dopuszczalna

 

Kiedy praca w niedziele i święta jest dopuszczalna?

Zgodnie z Kodeksem pracy, praca w niedziele i święta jest dozwolona w przypadkach, które zostały szczegółowo określone w przepisach. Przyjrzyjmy się, jakie są te sytuacje i branże:

 1. Praca w sytuacji konieczności prowadzenia akcji ratowniczej: Jeżeli praca w niedzielę lub święto jest niezbędna do ochrony życia, lub zdrowia ludzkiego, środowiska naturalnego lub mienia, lub w celu usunięcia awarii, pracownik może być zobowiązany do pracy w tych dniach.
 2. Praca w ruchu ciągłym i zmianowa: W niektórych branżach, takich jak transport, komunikacja czy zakłady produkcyjne, praca w niedziele i święta jest nieunikniona ze względu na charakter pracy w systemie ciągłym lub zmianowym.
 3. Prace niezbędne do remontów: Jeżeli wykonanie niezbędnych remontów wymaga pracy w niedzielę lub święto, pracownik może zostać zaangażowany w te działania.
 4. Praca w branżach o charakterze ratowniczym: Pracownicy zatrudnieni w zakładowych służbach ratowniczych, takich jak straż pożarna czy służby ratownicze, mogą być zobowiązani do pracy w niedziele i święta ze względu na pilną potrzebę ochrony osób lub mienia.
 5. Praca w rolnictwie i hodowli: Ze względu na charakter pracy w tych branżach, praca w niedziele i święta jest nieunikniona, szczególnie w przypadku potrzeby zapewnienia odpowiedniej opieki nad zwierzętami lub uprawami.
 6. Prace zaspokajające codzienne potrzeby ludności: W niektórych branżach, takich jak gastronomia czy zakłady świadczące usługi dla ludności, praca w niedziele i święta jest niezbędna ze względu na codzienne potrzeby i użyteczność społeczną.
 7. Praca w systemie czasu pracy obejmującym piątki, soboty, niedziele i święta: W niektórych branżach można ustalić system czasu pracy, który obejmuje tylko te dni tygodnia. Pracownicy zatrudnieni w tych branżach mogą być zobowiązani do pracy w niedziele i święta ze względu na specyfikę ich pracy.

Warto jednak zaznaczyć, że istnieją pewne ograniczenia i przepisy dotyczące pracy w niedziele i święta, które należy przestrzegać. Ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta wprowadza zakaz świadczenia pracy związanej z handlem w określone dni. Pracodawcy powinni być świadomi tych ograniczeń i przestrzegać obowiązujących przepisów.

Godziny nadliczbowe w niedzielę – kiedy mamy z nimi do czynienia?

Warto zwrócić uwagę, że praca w niedzielę nie spowoduje powstania godzin nadliczbowych, jeżeli dopilnowane zostanie udzielenie dnia wolnego w inny dzień, przypadający nie wcześniej i nie później niż 6 dni od pracy w niedzielę. W przypadku dni świątecznych wolne jako rekompensata powinno zostać udzielone do końca danego okresu rozliczeniowego. Dopiero, jeżeli nie jest możliwe wykorzystanie dnia wolnego przez pracownika w podanych terminach, będzie można mówić o nadgodzinach w niedzielę. Praca w ten dzień zwiększy bowiem obowiązującą normę tygodniową czasu pracy.

Nadgodziny w niedziele – co przysługuje w zamian?

Zgodnie z Kodeksem pracy, pracownikom wykonującym pracę w niedziele i święta przysługuje odpowiednia rekompensata. Pracodawcy mają obowiązek zapewnić pracownikom inny dzień wolny od pracy za pracę w niedzielę lub święto. Zgodnie z przepisami, pracownik powinien mieć możliwość skorzystania z tego dnia wolnego w ciągu 6 dni poprzedzających lub następujących po niedzieli, lub święcie. Jeżeli jednak nie jest możliwe udzielenie pracownikowi dnia wolnego w odpowiednim terminie, dzień wolny powinien być wyznaczony do końca okresu rozliczeniowego.

Jeżeli pracownikowi nie zostanie udzielony inny dzień wolny za pracę w niedzielę lub święto, przysługuje mu dodatek do wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych. Zgodnie z przepisami, dodatek ten wynosi 100% zasadniczego wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w niedzielę lub święto.

W przypadku, gdy pracownik pracuje mniej niż 8 godzin w niedzielę lub święto, przysługuje mu odpowiednia rekompensata. Pracownik ma prawo do dnia wolnego za pracę w niedzielę od pracy lub święto, nawet jeżeli pracuje tylko kilka godzin w tym dniu. W takiej sytuacji warunkiem jest, że praca musi odbywać się między godziną 6:00 w niedzielę lub święto a godziną 6:00 dnia następnego.

Praca w niedzielę poniżej 8 godzin

Warto pamiętać, że praca w dni ustawowo wolne daje dodatkowe przywileje, nie, tylko jeśli odnotujemy nadgodziny w niedzielę, ale także, gdybyśmy w ten dzień pracowali np. przez 3 godziny. Formalnie nawet 1 godzina pracy w niedzielę daje pracownikowi prawo do odebrania dnia wolnego w inny dzień. Warunkiem jest jednak to, by praca odbywała się między godz. 06:00 w niedzielę lub święto oraz godziną 06:00 dnia następnego, chyba że u danego pracodawcy została ustalona inna godzina.

Nadgodziny w niedziele a odebrany dzień wolny

Niekiedy zdarza się, że pracownik jest obecny w pracy w niedzielę oraz pracuje w godzinach nadliczbowych, np. praca łącznie trwa 10 godzin. W takiej sytuacji należy mu się dzień wolny w któryś z dni powszednich, a także wynagrodzenie zasadnicze oraz dodatek za godziny wykraczające ponad 8-godzinną normę. W podanym przykładzie będzie to dotyczyło dwóch godzin.

 

Które dni są wolne od pracy?

Zgodnie z polskim Kodeksem pracy, niedziele i święta są dniami wolnymi od pracy dla większości pracowników. W ciągu roku istnieje kilkanaście dni ustawowo wolnych od pracy, które każdy pracownik ma prawo odnotować w swoim kalendarzu. Wśród tych dni znajdują się między innymi:

 • Nowy Rok,
 • Święto Trzech Króli,
 • Wielkanoc (pierwszy i drugi dzień),
 • Święto Pracy,
 • Święto Konstytucji Trzeciego Maja,
 • Zielone Świątki,
 • Boże Ciało,
 • Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,
 • Święto Wojska Polskiego,
 • Wszystkich Świętych,
 • Święto Niepodległości,
 • pierwszy dzień Bożego Narodzenia,
 • drugi dzień Bożego Narodzenia.

Pracodawcy są zobowiązani do zapewnienia pracownikom możliwości skorzystania z tych dni jako dni wolnych od pracy. Niemniej jednak, istnieją pewne sytuacje i branże, w których praca w niedziele i święta jest dopuszczalna, a pracownicy mają prawo do odpowiedniej rekompensaty.

Grafika przedstawiająca tablet i laptopa.
Zainteresowaliśmy Cię?
Wpisz swój adres e-mail i wypróbuj Kadromierz

14-dniowy darmowy okres próbny. Testujesz plan Premium. Nie wymagamy karty.