Praca w niedziele i święto – sprawdź, jaka rekompensata Ci przysługuje

Autor: Kadromierz

wpis dodany: 23/03/2020

Przeczytaj w: 2 minuty

ostatnia aktualizacja: 14/11/2022

Niedziele oraz święta dla większości są czasem odpoczynku. Praca w te dni jest jednak dopuszczona w wyjątkowych sytuacjach, a także w branżach, które ze względu na swoją specyfikę „muszą” działać np. w niedzielę. Z poniższego tekstu dowiesz się, które to sytuacje i branże oraz jaka rekompensata przysługuje za pracę w niedziele i święta (również w przypadku nadgodzin).

Godziny nadliczbowe w niedzielę – kiedy są dopuszczalne?

W Kodeksie pracy wyszczególnione zostały sytuacje i branże, w których dopuszcza się pracę w niedziele i święta. Są to m.in.:

 • konieczność przeprowadzenia akcji ratunkowej dla ochrony zdrowia i życia ludzkiego, środowiska naturalnego oraz mienia, a także w celu usunięcia awarii
 • niezbędne remonty, praca w ruchu ciągłym, zmianowa
 • komunikacja i transport
 • służby ratownicze, zakładowe straże pożarne
 • hodowla i rolnictwo
 • ochrona osób lub mienia
 • prace zaspakajające codzienne potrzeby ludności, m.in. usługi i gastronomia
 • system czasu pracy obejmujący jedynie piątki, soboty, niedziele i święta

Godziny nadliczbowe w niedzielę – kiedy mamy z nimi do czynienia?

Warto zwrócić uwagę, że praca w niedzielę nie spowoduje powstania godzin nadliczbowych, jeżeli pracownikowi zostanie udzielony dzień wolny w inny dzień, przypadający nie wcześniej i nie później niż 6 dni od pracy w niedzielę. W przypadku dni świątecznych wolne jako rekompensata powinno zostać udzielone do końca danego okresu rozliczeniowego. Dopiero, jeżeli w podanych terminach pracownik nie odbierze dnia wolnego, będzie można mówić o nadgodzinach w niedzielę. Praca w ten dzień zwiększy bowiem obowiązującą normę tygodniową czasu pracy.

Nadgodziny w niedziele – co przysługuje w zamian?

W opisanej powyżej sytuacji tzn. jeżeli pracownik pracuje w niedzielę i nie odbiera wolnego w inny dzień, przysługuje mu dodatek w wysokości 100 proc. zasadniczego wynagrodzenia, a więc można powiedzieć, że zarobki z tego dnia ulegają podwojeniu.

Praca w niedzielę poniżej 8 godzin

Warto pamiętać, że praca w dni ustawowo wolne daje dodatkowe przywileje, nie tylko jeśli odnotujemy nadgodziny w niedzielę, ale także gdybyśmy w ten dzień pracowali np. przez 3 godziny. Formalnie nawet 1 godzina pracy w niedzielę daje pracownikowi prawo do odebrania wolnego w inny dzień. Warunkiem jest jednak to, by praca odbywała się między godz. 06:00 w niedzielę lub święto oraz godziną 06:00 dnia następnego.

Nadgodziny w niedziele przy odebranym dniu wolnym

Niekiedy zdarza się, że pracownik jest obecny w pracy w niedzielę oraz pracuje w godzinach nadliczbowych, np. praca łącznie trwa 10 godzin. W takiej sytuacji należy mu się dzień wolny w któryś z dni powszednich, a także wynagrodzenie zasadnicze oraz dodatek za godziny wykraczające ponad 8-godzinną normę. W podanym przykładzie będzie to dotyczyło dwóch godzin.

Które dni są wolne od pracy?

W polskim systemie prawnym funkcjonują następujące dni wolne od pracy:

 • styczeń: 01.01, 06.01
 • pierwszy i drugi dzień Wielkiej Nocy (święta ruchome)
 • maj: 01.05, 03.05
 • Zielone Świątki (święto ruchome)
 • Boże Ciało (święto ruchome)
 • sierpień: 15.08
 • listopad: 01.11, 11.11
Zainteresowaliśmy Cię?
Wpisz swój adres e-mail i wypróbuj Kadromierz

14-dniowy darmowy okres próbny. Testujesz plan Premium. Nie wymagamy karty.