Jak zmieni się dodatek za pracę w nocy w 2024 roku?

Autor: Oktawia Przęczka

wpis dodany: 29/04/2024

Przeczytaj w: 2 minuty

ostatnia aktualizacja: 15/05/2024

Jeśli w Twoim zakładzie pracy rozkład czasu pracy obejmuje porę nocną, pracownikowi wykonującemu pracę w tym czasie przysługuje dodatek do wynagrodzenia. Jego wysokość różni się w zależności od miesiąca w danym roku kalendarzowym. Jest ona uzależniona od aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę. Zobacz, ile wynosi dodatek za pracę w nocy w 2024 roku.

Dodatek za pracę w porze nocnej – komu przysługuje?

Każdemu pracownikowi zatrudnionemu na umowę o pracę przysługują prawa i obowiązki określone na mocy Kodeksu pracy. Te związane z pracą w porze nocnej zostały opisane w artykule 151 § 1. Według nich pora nocna obejmuje 8 godzin między 21:00 a 7:00.

Dodatek za pracę w porze nocnej dotyczy pracowników:

 • wykonujących pracę przez co najmniej 3 godziny nocne w ciągu doby pracowniczej,
 • których rozkład czasu pracy obejmuje co najmniej 1/4 czasu pracy w danym okresie rozliczeniowym i przypada w porze nocnej.

Niezależnie od tego, czy pracownicy pracują w porze nocnej stale, czy też sporadycznie, każdemu pracownikowi za pracę w porze nocnej przysługuje dodatek, jeśli spełnia powyższe wytyczne.

Praca w godzinach nocnych – ile wynosi dodatek?

Kodeks pracy określa, że dodatek za każdą godzinę pracy w nocy wynosi 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku na podstawie odrębnych przepisów. Wysokość minimalnego wynagrodzenia od stycznia 2024 roku wynosi 4242 zł, a od lipca – 4300 zł.

Jeśli pracownik stale wykonuje pracę w porze nocnej poza zakładem pracy, to dodatek nocny może zostać zastąpiony ryczałtem. Zgodnie z art. 151 § 2 Kodeksu pracy, wysokość tego dodatku odpowiada przewidywanemu wymiarowi pracy w porze nocnej.

Praca w porze nocnej a zatrudnienie na część etatu

Nawet jeśli jesteś zatrudniony(-a) na część etatu, otrzymujesz dodatek nocny w tej samej wysokości co pracownicy pełnoetatowi. Co więcej, jeśli praca w porze nocnej stanowi jednocześnie pracę w godzinach nadliczbowych, to oprócz dodatku za pracę w godzinach nocnych przysługuje Ci również dodatek z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych w wysokości 100%.

Komu przysługuje dodatek za pracę w nocy?

Ile wynosi dodatek nocny 2024?

Wysokość dodatku nocnego możemy obliczyć za pomocą równania: wysokość minimalnego wynagrodzenia 2024 dzielimy przez godziny pracy w danym miesiącu i mnożymy razy wysokość dodatku nocnego.

Przykład

W lutym 2024 roku minimalne wynagrodzenie wynosiło 4242 zł brutto. Aby obliczyć stawkę godzinową, wystarczy podzielić minimalne wynagrodzenie przez wymiar czasu pracy w lutym (168 godzin) i pomnożyć przez 20%.

4242 zł / 168 godz. x 20% = 5,05 zł brutto.

To oczywiście minimalna wysokość dodatku za pracę w porze nocnej. Pracodawca może ją dowolnie zawyżać.

Dodatek nocny (stawka za godzinę pracy brutto) w poszczególnych miesiącach 2024 roku

 • Styczeń – 168 godzin – 5,05 zł
 • Luty – 168 godzin – 5,05 zł,
 • Marzec – 168 godziny – 5,05 zł
 • Kwiecień – 168 godziny – 5,05 zł
 • Maj – 160 godzin – 5,30 zł,
 • Czerwiec – 160 godzin – 5,30 zł,

Od lipca stawka minimalnego wynagrodzenia za pracę wzrośnie do 4300 zł brutto, co będzie wiązać się również ze wzrostem dodatku nocnego:

 • Lipiec – 184 godziny – 4,67 zł
 • Sierpień – 168 godzin – 5,11 zł
 • Wrzesień – 168 godzin – 5,11 zł
 • Październik – 184 godzin – 4,67 zł
 • Listopad – 152 godzin – 5,65 zł
 • Grudzień – 160 godziny – 5,37 zł

Kto nie może pracować w porze nocnej?

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy w porze nocnej nie mogą pracować:

 • osoby młodociane,
 • kobiety w ciąży,
 • pracownicy, którzy sprawują opiekę nad dzieckiem do ukończenia przez nie 8. roku życia (chyba że pracownik wyrazi na to zgodę),
 • pracownicy niepełnosprawni (chyba że lekarz sprawujący opiekę nad pacjentem wyrazi na to zgodę).

Kto nie może pracować w porze nocnej?

Praca nocna a godziny nadliczbowe

Pracownik może pracować w godzinach nadliczbowych przypadających na porę nocną, jeśli wykonuje:

 • prace szczególnie niebezpieczne,
 • prace związane z dużym wysiłkiem fizycznym lub umysłowym.

Kodeks pracy nie określa jednak wykazu tych prac. Sporządzeniem takiej listy powinien zająć się pracodawca w porozumieniu z zakładową organizacją związkową. Jeśli w Twoim zakładzie pracy nie występuje organizacja związkowa, można ją zastąpić przedstawicielami pracowników wybranymi w trybie przyjętym u danego pracodawcy, oraz po zasięgnięciu opinii lekarza sprawującego profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, uwzględniając konieczność zapewnienia bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia pracowników.

Powyższe przepisy nie dotyczą:

 • pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy;
 • przypadków konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii.

Obowiązek informowania o pracy w porze nocnej

Pracodawca ma obowiązek poinformowania właściwego okręgowego inspektora pracy o zatrudnianiu pracowników pracujących w porze nocnej. Powinno się to odbyć na pisemny wniosek pracownika.

Grafika przedstawiająca tablet i laptopa.

5/5 - (1 opinie)
Zainteresowaliśmy Cię?
Wpisz swój adres e-mail i wypróbuj Kadromierz

14-dniowy darmowy okres próbny. Testujesz plan Premium. Nie wymagamy karty.