Grafik pracy – jak powinien wyglądać, aby był zgodny z Kodeksem Pracy

W kodeksie pracy można znaleźć mnóstwo regulacji dotyczących czasu pracy, przerw czy nadgodzin. Dlatego też nawet najlepszy szablon na grafik pracy nie zastąpi znajomości poszczególnych paragrafów. W artykule przedstawiamy ważne reguły, które powinna „mieć w małym palcu” każda osoba układająca grafik.

Zanim zatwierdzimy grafik pracy do wydruku lub prześlemy go pracownikom w formie elektronicznej, powinniśmy wykonać wszystkie poniższe działania.

  • Zadbać o odpowiedni wymiar czasu pracy. Trzeba uwzględnić zarówno pełne tygodnie, jak i dni „wystające”. Od nich należy odjąć święta przypadające w danym okresie rozliczeniowym na dni inne niż niedziela.
  • Pamiętać o „dobie pracowniczej”. Pracownik powinien w danym dniu rozpoczynać pracę nie wcześniej niż w dniu poprzednim. Zasada ta nie ma zastosowania w przypadku ruchomego czasu pracy.
  • Przeliczyć proporcje dla osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze, np. na 1/2 bądź 3/4 etatu. Tabela na grafik pracy w Excelu nie „zrobi tego sama”, a nasza aplikacja – jak najbardziej.
  • Zapewnić pracownikowi odpowiednią ilość odpoczynku dobowego. Wg aktualnych przepisów przerwa między pracą w kolejnych dniach powinna wynieść nie mniej niż 11 godzin. Wyjątkiem od tej zasady będzie konieczność prowadzenia akcji ratowniczej przez pracowników.
  • Zaplanować obowiązkowy odpoczynek tygodniowy. W każdym tygodniu pracownik powinien mieć 35 godzin nieprzerwanego czasu wolnego. Wyjątek od tej reguły stanowi sytuacja, gdy przechodzi on na kolejną zmianę w nadchodzącym tygodniu. Np. przez ostatnie dni pracował „na popołudnie”, a teraz czeka go praca na pierwszej zmianie.
  • Zwrócić uwagę na planowane przez pracowników urlopy. Szczególnie w mniejszych firmach brak jednego bądź kilku pracowników może spowodować, że konieczne będzie tymczasowe przeorganizowanie pracy lub osobiste uczestnictwo właściciela. Podczas udzielania urlopów należy pamiętać, że pracownikowi przysługuje raz w roku przynajmniej 14 dni nieprzerwanego odpoczynku od pracy.
  • Pamiętać o zasadzie 5-dniowego tygodnia pracy. Jeżeli z jakiegoś powodu, np. braków kadrowych związanych z chorobami części pracowników, wydaje się konieczne zastosowanie 6-dniowego tygodnia pracy dla pozostałych, należy im to jak najszybciej zrekompensować, najlepiej w kolejnym tygodniu, i ustawić w nim 4 dni pracy.
  • Przewidzieć przynajmniej jedną wolną niedzielę w miesiącu. Pracownik, w którego normie czasu pracy znajdują się niedziele, powinien mieć wolny przynajmniej raz w miesiącu ten dzień tygodnia.
  • Przekazać grafik pracy (Excel, inna forma elektroniczna lub papierowa) każdemu z pracowników przynajmniej na 7 dni przed rozpoczęciem danego okresu pracy.

Zapraszamy do bezpłatnego wypróbowania naszego systemu przez okres 14 dni.

Wypróbuj za darmo

comments powered by Disqus