Z jakim wyprzedzeniem należy wręczać grafik pracy pracownikom?

Funkcjonowanie każdej firmy uzależnione jest od szeregu czynników, wśród których duże znaczenie ma odpowiednie planowanie poszczególnych aktywności. W tym celu układany jest grafik pracy. Do kiedy należy go przedstawić pracownikom? Jakie obowiązki w tym zakresie leżą po stronie pracodawcy?

Zatrudniając zespół ludzi, należy uwzględnić zapotrzebowanie na ich pracę w różnych okresach – dotyczy to zwłaszcza szeroko pojętego handlu, ale także i działalności produkcyjnej czy sektora usług. Grafik pracy na miesiąc lub na dłuższy okres jest przydatny nie tylko właścicielowi przedsiębiorstwa, ale również i samym pracownikom. Otrzymując stosowny harmonogram na nadchodzące tygodnie, są oni w stanie rozplanować aktywności pozazawodowe – zadbać o zorganizowanie opieki nad dziećmi, przewidzieć czas na odpoczynek, załatwienie spraw urzędowych czy np. wizytę u dentysty.

Grafik pracy – na ile wcześniej należy go wręczyć pracownikom?

Jak mówi kodeks pracy, dokładnie w artykule 129., paragrafie 3., rozkład czasu pracy – zwany potocznie grafikiem – musi zostać wręczony pracownikowi najpóźniej na 1 tydzień przed rozpoczęciem okresu, którego ów rozkład dotyczy. W świetle przepisów niedopuszczalna jest więc sytuacja, w której pracownik poznaje swój grafik pracy na kolejny tydzień dopiero w piątek popołudniu.

Harmonogram pracy – z jakim wyprzedzeniem i w jakiej formie?

Wspomniany harmonogram można przedstawić pracownikom zarówno w tradycyjnej formie papierowej, jak i w postaci elektronicznej. To drugie rozwiązanie zdecydowanie zyskuje w ostatnich latach na popularności – osoby zatrudnione mogą poznać grafik pracy w każdej chwili, jeżeli tylko dysponują dostępem do Internetu.

Kiedy grafik w pracy nie musi być sporządzany?

Istnieją wyjątki od wyżej opisanych reguł, kiedy to pracodawca nie musi sporządzać i wręczać zatrudnionym rozkładu czasu pracy. Ma to miejsce, gdy:

  • harmonogram pracy danego pracownika jest jasno określony w jego umowie o pracę, w regulaminie danego zakładu pracy czy w kodeksie pracy
  • pracownika obowiązuje zadaniowy system pracy
  • pracownik ma ustalony indywidualny rozkład czasu pracy (na pisemny wniosek)
  • pracownik decyduje o godzinie rozpoczęcia pracy w danym dniu na podst. art. 1401 kodeksu pracy.

Ile wynoszą okresy nieprzerwanego odpoczynku?

Co do zasady, każdemu pracownikowi przysługuje przynajmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego oraz 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku raz w tygodniu. Jeżeli jednak osoba zatrudniona „przechodzi” na inną zmianę, mieszczącą się w ustalonym rozkładzie czasu pracy, okres ten może ulec skróceniu. Nie może on jednak trwać mniej niż 24 godziny.

Jak widać na powyższym przykładzie, pracodawca musi pamiętać nie tylko o tym, z jakim wyprzedzeniem grafik pracy powinien trafić do pracowników, ale także i o szeregu przepisów regulujących czas i warunki pracy. By nie dopuścić się żadnej pomyłki, warto skorzystać z dedykowanej aplikacji, automatycznie wykrywającej konflikty z kodeksem pracy oraz „biorącej pod uwagę” preferencje poszczególnych pracowników.

comments powered by Disqus