Czwórka młodych osób rozmawia ze sobą i uśmiecha się.

Zerowy PIT dla młodych – co musisz wiedzieć w 2022 roku?

Autor: Patrycja Kamińska

wpis dodany: 02/12/2021

Przeczytaj w: 2 minuty

ostatnia aktualizacja: 02/12/2021

W drugiej połowie roku 2019 weszły w życie przepisy zwalniające osoby przed 26 rokiem życia z podatku od wynagrodzeń. Ulga nie obejmuje jednak wszystkich przychodów, natomiast kwota wolna od podatku nie może przekroczyć określonego progu. Na czym polega zerowy PIT dla młodych? Zobacz, co musisz wiedzieć o zwolnieniu od podatku PIT w 2022 roku.

Na biurku leży kalkulator, lupa oraz wniosek.

Na czym polega PIT dla młodych?

Zerowy PIT dla młodych umożliwia pracownikom zwolnienie z podatku dochodowego. Ulgą obejmuje wynagrodzenie uzyskane ze stosunku pracy, pracy nakładczej, stosunku służbowego, spółdzielczego stosunku pracy oraz w przypadku umów zlecenia. Od 2021 roku wliczają się także przychody z tytułu odbywania praktyki absolwenckiej i stażu uczniowskiego. PIT dla młodych jest skierowany dla osób, które nie ukończyły 26 roku życia, niezależnie od liczby umów czy płatników. Obecnie, aby z niego skorzystać, pracownicy nie muszą składać oświadczeń, ponieważ zwolnienie stosowane jest automatyczne.

Kiedy traci się prawo do zerowego podatku dochodowego?

Pracownik traci prawo do ulgi z końcem dnia, w którym przypadają jego 26. urodziny. Oznacza to, że jeśli wypłata przypada po ukończeniu 26 roku życia, uzyskane przychody będą mniejsze o zaliczkę na poczet podatku.

Jedna osoba podaje drugiej czek z wypłatą.

Próg podatkowy a PIT dla młodych

Do tej pory kwota wolna od podatku dochodowego dla młodych pokrywała się z pierwszym progiem podatkowym. Wynosił on 85 528 zł w roku podatkowym. Wchodzący w życie wraz z początkiem 2022 roku Polski Ład przewiduje podniesienie wysokości pierwszego progu podatkowego do 120 tys., natomiast wysokość limitu w przypadku PIT-u dla młodych pozostaje niezmienna.

Zatem pracownicy do 26 roku życia skorzystają z zerowego PIT-u jedynie do osiągnięcia kwoty 85 528 zł, natomiast nadwyżka będzie opodatkowana na zasadach ogólnych.

Maksymalne wynagrodzenie miesięczne, które można uzyskać, nie przekraczając podanego progu, wynosi 7127 zł brutto miesięcznie, jeśli okres świadczenia pracy obejmuje jeden rok podatkowy. W przypadku krótszych okresów pracy, kwota miesięczna może być dużo wyższa. Limit ten jest łączny dla wszystkich zawartych umów o pracę czy zlecenie.

Na biurku leży laptop, kalkulator i wniosek. Osoba liczy na kalkulatorze, w ręce trzyma długopis.

Ulga dla młodych – jak rozliczyć PIT roczny?

W przypadku przychodów uzyskanych w 2021 roku objętych ulgą dla młodych roczna deklaracja PIT zostanie złożona automatycznie. Pozostali podatnicy będą musieli rozliczyć podatek dochodowy zgodnie z osiągniętym progiem podatkowym. PIT najłatwiej rozliczyć za pomocą strony rządowej Twój e-PIT.

Deklarację muszą wypełnić osoby:

  • mające nadpłatę podatku i chcące ubiegać się o jego zwrot,
  • których część przychodów nie jest objęta ulgą dla młodych,
  • mające obowiązek doliczenia do dochodu/podatku uprzednio dokonanych obliczeń, do których utracili prawo.
Na biurku leży wniosek o ubezpieczenie zdrowotne, kalkulator, monety oraz skarbonka.

PIT dla młodych a inne składki

Skorzystanie z PIT-u dla młodych nie zwalnia z obowiązku płacenia składek. W przypadku osób objętych ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym, konieczne jest odprowadzenie składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), jak również składki zdrowotnej do Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ).

Kiedy nie trzeba odprowadzać składek?

Umowa zlecenie daje możliwość zdecydowania pracownikowi czy chce on opłacać ubezpieczenie zdrowotne. Prawo tego nie wymaga.

W przypadku ubezpieczenia społecznego, osoby zatrudnione w oparciu o umowę zlecenie, umowę agencyjną lub umowę o świadczenie usług, nie muszą opłacać składek, jeśli są:

  • uczniami szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych,
  • studentami (do 26. roku życia).

Na podstawie powyższych informacji można zatem wywnioskować, że student, który nie ukończył 26 roku życia, zatrudniony na umowie zlecenie, korzysta jednocześnie z ulgi dla młodych, jak również nie ma obowiązku opłacania składki zdrowotnej czy ubezpieczenia społecznego.

Kobieta siedzi przy biurku przy laptopie, uśmiecha się. Ma na sobie białą koszulę i okulary.

Zerowy PIT a działalność gospodarcza

Ulga dla młodych nie obejmuje osób, które uzyskują przychody wyłącznie z prowadzenia własnej działalności gospodarczej, nawet jeśli nie mają skończonych jeszcze 26 lat.

Prowadząc działalność gospodarczą, można pracować również w innej firmie na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenie. Wówczas wyłącznie ta część wynagrodzenia, uzyskana u innego pracodawcy, będzie brana pod uwagę w przypadku zwolnienia podatkowego.

Mężczyzna i kobieta siedzą przy stole, dokonują obliczeń.

Wspólne rozliczanie małżonków a PIT zerowy

Ministerstwo Finansów wyjaśniło kwestię limitu dochodów w przypadku wspólnego rozliczania zeznania PIT małżonków. Limit w wysokości 85 528 zł jest indywidualny, zarówno w przypadku podatnika, jak i jego małżonka. Jeśli jeden z małżonków przekroczy ustalony próg, nadwyżki nie można wliczyć w poczet limitu drugiego małżonka.

Zainteresowaliśmy Cię?
Wpisz swój adres e-mail i wypróbuj Kadromierz