Wczasy pod gruszą – kiedy przysługują i na jakich warunkach?

Autor: Wiktoria Markiewicz

wpis dodany: 22/01/2024

Przeczytaj w: 3 minuty

ostatnia aktualizacja: 22/01/2024

Wczasy pod gruszą to nic innego jak świadczenie wypłacane z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w ramach dofinansowania wypoczynku. Nie przysługują one jednak każdemu. Nie każdy pracodawca ma obowiązek je wypłacać i nie każdy pracownik ma prawo do tego świadczenia. Zatem jakie są warunki wczasów pod gruszą, komu przysługuje to świadczenie socjalne i ile wynosi dofinansowanie? To wszystko wyjaśnimy w tym artykule.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Czym są wczasy pod gruszą?

Wczasy pod gruszą są formą wsparcia finansowego dla pracowników w gorszej sytuacji materialnej lub życiowej. Przysługują pracownikom ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS).

Fundusz ten jest obowiązkowy dla pracodawców:

 • prowadzących działalność w formie jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, bez względu na liczbę zatrudnionych pracowników,
 • zatrudniających ponad 50 osób na umowę o pracę,
 • zatrudniających co najmniej 20 pracowników i mniej niż 50, ale tylko jeśli został złożony wniosek zakładowej organizacji związkowej.

Według art. 2 ust. 5 ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych dofinansowanie wczasów pod gruszą przysługuje dla:

 • pracowników i ich rodziny,
 • zatrudnionych emerytów i rencistów,
 • byłych pracowników i ich rodziny,
 • innych osób, którym pracodawca przyznał w regulaminie ZFŚS prawo korzystania ze świadczeń socjalnych finansowanych z Funduszu;

Każda firma tworząca ZFŚS sama decyduje, komu oraz jakie wsparcie dokładnie zaoferuje pracownikom w ramach Funduszu.

Co istotne, pojęcie wczasów pod gruszą jest często mylone ze świadczeniem urlopowym. Należy zatem pamiętać, że są to dwa różne pojęcia, których warunki są zupełnie inne.

Warunki otrzymania dofinansowania na wczasy pod gruszą 2024

Aby skorzystać z dofinansowania na wczasy pod gruszą ze środków ZFŚS, pracownik musi spełniać określone kryteria. Kwestie te regulowane są przez wewnętrzny regulamin ZFSŚ, który określa, na jakich zasadach środki mogą być przyznawane. Wewnętrzny regulamin musi jednak opierać się na ustawie o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych z dnia 4 marca 1994 roku.

Według ustawy przyznanie świadczenia oraz wysokość dopłat z funduszu powinno odbywać się na podstawie:

 • sytuacji życiowej pracownika, w tym sytuacji zdrowotnej,
 • sytuacji rodzinnej pracownika,
 • sytuacji materialna pracownika.

Oprócz powyższych warunków otrzymania dofinansowania na wczasy pod gruszą pracodawcy często biorą pod uwagę także:

 • staż pracy,
 • korzystanie z tego świadczenia w przeszłości.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – regulamin

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych powstaje po to, aby wspierać finansowo pracowników, którzy są w złej sytuacji materialnej lub życiowej. Jednak, aby pieniądze były rozdzielane sprawiedliwie, konieczne jest stworzenie regulaminu ZFŚS, który informuje, na jakich warunkach następuje przyznanie świadczenia.

Regulamin ZFŚS powinien zawierać m.in. takie informacje jak:

 • kto jest uprawniony do świadczenia np. jakie jest kryterium dochodowe,
 • ile wynosi kwota dofinansowania,
 • jaka jest częstotliwość wypłat świadczenia,
 • ile dni nieprzerwanego urlopu pracownicy powinni wykorzystać pracownicy, aby mogli otrzymać dofinansowanie do wypoczynku.

Sprawdź, od kiedy przysługuje 26 dni urlopu.

Wczasy pod gruszą – kwota netto

Kwota netto dofinansowania na wczasy pod gruszą zależy od wielu czynników, takich jak polityka firmy, stan środków w ZFŚS oraz indywidualna sytuacja pracownika. Nie istnieją żadne minimalne czy maksymalne kwoty wypłacane pracownikom. Pewne jest jedynie to, że pracodawca nie może wypłacić wszystkim takiej samej kwoty. Musi ona zostać przyznana np. na podstawie zarobków pracowników czy kwoty przypadającej na jedną osobę w gospodarstwie domowym. W związku z tym pracownicy z najgorszą sytuacją finansową otrzymają największe wsparcie finansowe. Jeśli np. dobrze zarabiasz i nie masz problemu z finansowaniem wakacji, wczasy pod gruszą nie będą przysługiwały Tobie.

Sprawdź, czym jest urlop z powodu siły wyższej.

Ile dni przysługuje na wczasy pod gruszą?

Liczba dni, na które pracownik może otrzymać świadczenie na wczasy pod gruszą, również jest zróżnicowana i zależy od regulaminu ZFŚS obowiązującego w danej firmie. Zwykle jest to od kilku do kilkunastu dni w ciągu roku kalendarzowego. Nie ma natomiast znaczenia, kiedy pracownik udaje się na urlop wypoczynkowy. Wczasy pod gruszą przysługują pracownikowi udającemu się zarówno na urlop letni, jak i zimowy. Ponadto nie jest ważne także miejsce spędzenia urlopu – czy będzie to wyjazd na wycieczkę, czy odpoczynek w zaciszu domowym. Co jednak ważne, z dofinansowania można skorzystać wyłącznie raz w roku.

Niestety, wiele osób myśli, że dofinansowanie na wczasy pod gruszą przysługuje wyłącznie na urlop nie krótszy niż 10 dni roboczych (czyli 14 dni kalendarzowych). To błąd. Wynika to z mylnego rozumienia art. 3. ust. 4 ustawy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, który opisuje świadczenie urlopowe. Wczasy pod gruszą i świadczenia urlopowe to dwa różne pojęcia, dlatego nie należy ich mylić. W przypadku świadczenia urlopowego faktycznie minimalny czas wypoczynku stanowi 10 dni roboczych, lecz dla wczasów pod gruszą pracodawca sam wyznacza zasady w regulaminie, w tym także czas wypoczynku.

 

Zobacz nasze nowoczesne narzędzie do zarządzania czasem pracy. Elektroniczne wnioski urlopowe, rejestracja i ewidencja czasu pracy oraz grafiki pracy online w jednym wielofunkcyjnym systemie -sprawdź i skorzystaj z darmowej wersji próbnej.

Grafika przedstawiająca tablet i laptopa.

4.4/5 - (17 opinie)
Zainteresowaliśmy Cię?
Wpisz swój adres e-mail i wypróbuj Kadromierz

14-dniowy darmowy okres próbny. Testujesz plan Premium. Nie wymagamy karty.