Czym jest staż pracy?

Staż pracy pracownika to łączna długość poszczególnych okresów, kiedy pozostawał on zatrudniony. Oprócz faktycznego świadczenia pracy, do stażu wliczają się także np. lata, w których dana osoba pobierała naukę. Dlaczego warto sięgnąć po kalkulator stażu pracy? Można się dzięki niemu dowiedzieć, ile dni urlopu nam przysługuje lub czy nabyliśmy już prawo do emerytury.

Jak ukończenie szkoły wpływa na staż pracy?

Każdy kalkulator stażu urlopowego uwzględnia w pierwszej kolejności to, na jakim szczeblu pracownik ukończył swoją edukację. Spójrz na poniższe zestawienie i sprawdź, ile lat stażu pracy przysługuje Ci za dotychczasową naukę!

 • Do 3 lat – zasadnicza lub inna równorzędna szkoła zawodowa. Wlicza się liczbę lat przewidzianą programem nauczania.
 • Do 5 lat – średnia szkoła zawodowa, jw.
 • 4 lata – średnia szkoła ogólnokształcąca.
 • 5 lat – średnia szkoła zawodowa dla absolwentów zasadniczych lub równorzędnych szkół zawodowych.
 • 6 lat – szkoła policealna.
 • 8 lat – szkoła wyższa (również licencjat).

UWAGA: do wyliczenia stażu pracy bierze się pod uwagę tylko jeden z etapów edukacji – ten najkorzystniejszy dla pracownika. Jeżeli ktoś ukończył liceum ogólnokształcące, a następnie studia wyższe, nie sumuje się ich (4+8=12), lecz bierze się pod uwagę 8 lat. Warunkiem jest jednak uzyskanie dyplomu – samo absolutorium nie zwiększa lat stażu.

Ile dni urlopu przysługuje w zależności od stażu?

Osoby, których staż pracy jest krótszy niż 10 lat, mają do dyspozycji 20 dni urlopu wypoczynkowego w ciągu każdego roku kalendarzowego. Po przekroczeniu owych 10 lat zyskuje się dodatkowe 6 dni, a więc wypoczywać można łącznie aż 26 dni każdego roku. Warto przy tym pamiętać, że jeżeli korzysta się z urlopów częściowych, najlepiej aby jeden z nich dawał 14 dni nieprzerwanego wypoczynku.

Co jeszcze uwzględnia kalkulator stażu?

Edukacja i świadczenie pracy to nie jedyne czynniki, które wpływają na długość stażu pracy. Uwzględnia się bowiem również:

 • okresy pobierania zasiłku dla bezrobotnych (bycie bezrobotnym bez prawa do zasiłku nie jest natomiast brane pod uwagę)
 • prowadzenie gospodarstwa rolnego bądź wykonywanie pracy w gospodarstwie rolnym należącym do współmałżonka
 • czynną służbę wojskową
 • bycie żołnierzem zawodowym
 • służbę w policji
 • urlop bezpłatny
 • pracę nakładczą
 • pracę za granicą
 • urlop szkoleniowy, gdy pracownik bez skierowania od pracodawcy decyduje się podnieść kwalifikacje zawodowe.

Czego nie wlicza się do stażu pracy?

Warto znać różnice pomiędzy popularnymi formami zatrudnienia – umową o pracę, umową zlecenie i umową o dzieło. Tylko ta pierwsza tworzy staż pracy pracownika, natomiast dwie pozostałe nie są do niego wliczane. Jeżeli więc pracuje się na etacie i jednocześnie dorabia na zleceniu lub umowie o dzieło, zyskuje się tyle samo stażu pracy, co osoba zatrudniona tylko na umowie o pracę. Gdy natomiast całą aktywność zawodową prowadzimy w oparciu o umowę zlecenie, musimy zdawać sobie sprawę, że nie generuje ona stażu pracy. Jeżeli więc dana osoba ukończy szkołę wyższą (8 lat stażu), po czym będzie przez 2 lata wykonywać obowiązki w oparciu o umowę zlecenie i następnie podpisze umowę o pracę, przysługiwać będzie jej 20 dni urlopu. Dopiero po przepracowaniu kolejnych 2 lat na etacie wymiar urlopu wypoczynkowego zwiększy się do 26 dni.

comments powered by Disqus