Urlop wypoczynkowy – czy trzeba go wykorzystać do końca roku?

Autor: Kadromierz

wpis dodany: 27/12/2019

Przeczytaj w: 2 minuty

ostatnia aktualizacja: 27/12/2019

Jednym z ulubionych zagadnień pracowników jest urlop wypoczynkowy płatny. Nie ma w tym nic dziwnego – któż nie chciałby wypoczywać, a ponadto otrzymywać za ten czas wynagrodzenie? Trzeba jednak pamiętać, by wykorzystać przysługujące dni wolne w odpowiednim czasie. Szczegółowe informacje przedstawiamy poniżej.

Jak napisać podanie o urlop wypoczynkowy?

W każdym roku pracy pracownikowi przysługuje 20 lub 26 dni urlopu, w zależności od jego stażu pracy. Wyjątkiem jest pierwszy rok pracy zawodowej, gdy za każdy przepracowany miesiąc zyskuje się 1/12 rocznego wymiaru urlopu. Warto przy tym pamiętać, by prośbę o urlop skonstruować w taki sposób, żeby było możliwe skorzystanie choć raz w roku z nieprzerwanego wypoczynku przez 14 dni, niezależnie czy będą to dni robocze, czy wolne.

kiedy urlop wypoczynkowy płatny nie może zostać wykorzystany?

Istnieją sytuacje, w których pracownik nie jest w stanie wykorzystać całej przysługującej mu puli urlopu wypoczynkowego. Ma to miejsce np. wtedy, gdy dana osoba zachoruje lub ulegnie wypadkowi i musi udać się na dłuższe zwolnienie lekarskie, a po jej powrocie nie ma wystarczającej liczby dni pracy, by mogła ona wykorzystać przysługujący jej urlop. Niekiedy zdarza się też, że pracownik nie chce w ciągu roku realizować zbyt wielu urlopów, gdyż walczy o lepszy wynik (np. w branży produkcyjnej bądź sprzedażowej). W takiej sytuacji dni wolne „przechodzą” na kolejny rok kalendarzowy.

Podanie o udzielenie urlopu za poprzedni rok

Jeżeli chcemy uzupełnić wzór wniosku urlopowego, dotyczący dni wolnych przysługujących za poprzedni rok, powinniśmy zaznaczyć to w druku. Trzeba pamiętać o tym, że zaległy urlop wypoczynkowy winien być udzielony do 30 września kolejnego roku, tj. urlop za rok 2019 do 30 września 2020 roku itd. Nie musi to być jednoznaczne z realizacją urlopu do tego czasu. Zaległe wolne, rozpoczęte 29 września, może więc trwać np. do 9 października.

Kiedy urlop podlega przedawnieniu?

Prawo do zaległego urlopu wypoczynkowego, jako jedno z możliwych roszczeń pracowniczych, przedawnia się po upływie 3 lat. Pracownik nie może więc po tym czasie żądać uregulowania go przez pracodawcę. Pracodawca z kolei może jednak takiego urlopu udzielić – będzie to wówczas wyraz dobrej woli, a nie konieczność wynikająca z przepisów prawa.

Pieniądze zamiast urlopu?

Niektórzy pracownicy chcieliby się dowiedzieć, jak napisać wniosek o urlop w taki sposób by, zamiast dni wolnych otrzymać ekwiwalent pieniężny. Standardowo takie rozwiązanie nie jest jednak dostępne – urlop trzeba bezwzględnie wykorzystać. Wyjątkiem będzie jedynie sytuacja, w której umowa o pracę zostaje rozwiązana bądź ulega wygaśnięciu, a strony nie planują jej przedłużania bądź zawierania kolejnej. Wtedy możliwe jest wypłacenie ekwiwalentu. Warto przy tym pamiętać, że pracodawca ma też możliwość „zmuszenia” pracownika do wykorzystania przysługującego mu urlopu, jeżeli ten pozostaje w okresie wypowiedzenia umowy o pracę.

Zainteresowaliśmy Cię?
Wpisz swój adres e-mail i wypróbuj Kadromierz