SPRAWDŹ JAK MOŻESZ ROZLICZAĆ I ZATRUDNIAĆ CUDZOZIEMCÓW W 2021 ROKU!

Sprawdź, jak możesz rozliczać i zatrudniać cudzoziemców w 2021 roku!

Nie da się ukryć, że zatrudnianie w szeregi firmy cudzoziemców jest znacznie trudniejsze, aniżeli przyjmowanie do pracy osób posiadających polskie obywatelstwo. Oprócz formalności związanych z umową niezbędne jest bowiem, by zatrudniany posiadał odpowiednie dokumenty – w tym tytuł pobytowy uprawniający do wykonywania pracy i zezwolenie na pracę na polskim rynku. O czym jeszcze należy pamiętać?

Zatrudnianie cudzoziemców w 2021 roku

Chcąc dowiedzieć się, W przypadku nawiązywania współpracy z cudzoziemcem, jednym z głównych aspektów determinujących przebieg procesu zatrudnienia, jest jego narodowość. Najmniej komplikacji występuje w przypadku zatrudniania osoby pochodzącej z kraju Unii Europejskiej. W przypadku pochodzenia z innego państwa niż państwo członkowskie mogą wystąpić problemy z uzyskaniem zezwolenia na pracę w Polsce. Jednak w każdej z powyższych sytuacji obowiązuje szereg przepisów prawnych, których muszą przestrzegać obydwie strony.

Zatrudnianie cudzoziemców w 2021 roku

W przypadku zatrudniania osoby pochodzącej z terenów Unii Europejskiej większość ograniczeń z tytułu podejmowania pracy jest niwelowana poprzez wewnątrzwspólnotowe akty prawne. Pracownik pochodzący z któregoś z państw członkowskich powinien być traktowany tak samo, jak obywatel Polski – odnosi się to zarówno do zakresu płacy, jak i warunków zatrudnienia. Co więcej, nie musi on posiadać zgody, by rozpocząć pracę na terenie naszego kraju.

Zatrudnianie cudzoziemca spoza UE

Odmienna sytuacja ma miejsce w przypadku chęci zatrudnienia osoby spoza krajów członkowskich. Wtedy to niezbędne jest zezwolenie, wydawane przez wojewodę, dedykowanego miejscu, w którym funkcjonuje firma. Cudzoziemiec podejmujący pracę w pierwszej kolejności jest zobligowany do zalegalizowania pobytu na terenie Polski, a następnie do złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie pracy.

Z początkiem grudnia 2020 roku w życie weszła nowelizacja, która rozszerzyła cudzoziemcom dostęp do polskiego rynku pracy. O zezwolenie na jej wykonywanie mogą ubiegać się osoby, które przebywają na terenie naszego kraju na podstawie wiz humanitarnych czy wiz wydanych w ramach programu „Poland. Business Harbour”. Ponadto konieczność zgody na podjęcie pracy nie obowiązuje lekarzy, dentystów, pielęgniarek, położnych oraz pracowników medycznych, posiadających prawo do wykonywania zawodu.

Rozliczanie cudzoziemców w 2021 roku

Zatrudnienie cudzoziemca wiąże się z koniecznością opłacania przez pracodawcę składek ZUS – nie są one bowiem uzależnione od posiadanego obywatelstwa, miejsca zamieszkania/pobytu czy długości świadczenia pracy. Ponadto dochody uzyskane przez cudzoziemca, podejmującego się pracy u polskiego pracodawcy, również podlegają opodatkowaniu w Polsce. Reguły tej procedury w żaden sposób nie różnią się więc od sytuacji, w której to zatrudniany jest polski pracownik.

Zainteresowaliśmy Cię?
Wpisz swój adres e-mail i wypróbuj Kadromierz

Planowanie grafiku pracy
nie musi być skomplikowane!

Poznaj najlepszy system do tworzenia grafików i ewidencji czasu pracy.