Minimalna krajowa 2024 – ile wynosi?

Autor: Patrycja Kamińska

wpis dodany: 09/01/2024

Przeczytaj w: 3 minuty

ostatnia aktualizacja: 10/05/2024

4242 zł brutto, a następnie 4300 zł brutto – tyle wyniesie minimalna krajowa 2024. Podobnie jak rok wcześniej pierwsza podwyżka będzie miała miejsce w styczniu, a druga w lipcu. Sprawdź, co warto wiedzieć na temat minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2024 roku.

Grafika blogowa o płacy minimalnej 2024.

Ile wyniesie rekordowa płaca minimalna 2024?

Od 1 stycznia 2024 r. będziemy mogli zaobserwować dynamiczny wzrost płacy minimalnej. Pracownicy dostaną aż o 642 zł więcej w porównaniu do wcześniejszego roku. Według rządu proponowana kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę pozwoli zachować siłę nabywczą pracowników zarabiających najniższą krajową.

Minimalne wynagrodzenie za pracę wyniesie:

 • 4242 zł brutto – od 1 stycznia 2024 roku,
 • 4300 zł brutto – od 1 lipca 2024 roku.

Pamiętaj jednak, że podane stawki to kwoty brutto. Pracodawca przelewa na Twoje konto bankowe kwotę netto, czyli faktyczną stawkę, którą zarabiasz „na rękę”.

Sprawdź, 3000 zł brutto, ile to jest netto.

Najniższa krajowa 2024 netto – sprawdź, ile zarobisz „na rękę”

Aby obliczyć, ile rzeczywiście zarobisz na rękę, musisz odjąć od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto:

 • składki na ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe),
 • składkę zdrowotną,
 • zaliczkę na podatek dochodowy (PIT).

W 2024 roku może dojść do zwiększenia kwoty wolnej od podatku z 30 tys. zł do 60 tys. zł. Na ten moment nie wiadomo jeszcze, czy ta zmiana wejdzie w życie. Jednak jeśli tak by się stało, roczna pensja osoby zarabiającej najniższą krajową mieściłaby się w tej kwocie, co oznaczałoby wyższe zarobki „na rękę”.

Pensja minimalna netto od 1 stycznia 2024 r.

Aby obliczyć minimalne wynagrodzenie za pracę netto, od kwoty 4242 zł musisz odjąć następujące koszty pracownika:

 • ubezpieczenie emerytalne – 414,02 zł,
 • ubezpieczenie rentowe – 63,63 zł,
 • ubezpieczenie chorobowe – 103,93 zł,
 • ubezpieczenie zdrowotne – 329,44 zł,
 • zaliczka na podatek PIT – 109 zł.

Po odjęciu tych kosztów minimalne wynagrodzenie za pracę od 1 stycznia 2024 r. wyniesie 3 221,98 zł.

Pensja minimalna netto – od 1 lipca 2024 r.

W lipcu wraz ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę wynoszącego 4300 zł brutto wzrośnie także wysokość składek. Wyniosą one:

 • ubezpieczenie emerytalne – 419,68 zł,
 • ubezpieczenie rentowe – 64,50 zł,
 • ubezpieczenie chorobowe – 105,35 zł,
 • ubezpieczenie zdrowotne – 333,94 zł,
 • zaliczka na podatek PIT – 115 zł.

Po odjęciu tych kosztów minimalne wynagrodzenie za pracę od 1 lipca 2024 r. wyniesie 3 261,53 zł.

Najniższa krajowa 2024 na godzinę – płaca minimalna dla określonych umów cywilnoprawnych

Rozporządzenie w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej obowiązuje także osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia. Ze względu na specyfikę pracy zleceniobiorców obowiązują jednak stawki godzinowe, które wyniosą:

 • 27,70 zł brutto – od 1 stycznia 2024 roku,
 • 28,10 zł brutto – od 1 lipca 2024 roku.

Warto pamiętać, że w przepisy mówiące o minimalnym wynagrodzeniu za pracę nie dotyczą zatrudnionych na podstawie umowy o dzieło.

Aby obliczyć wynagrodzenie na umowie zlecenia, musisz pomnożyć stawkę godzinową przez liczbę godzin przepracowaną w danym miesiącu. Pamiętaj, że wymiar czasu pracy różni się w zależności od miesiąca.

Przykład:

Jeśli w styczniu 2024 roku przepracujesz pełny wymiar pracy, czyli 168 godzin, to Twoja pensja brutto wyniesie 4 653,60 zł.

Ile wyniesie minimalna stawka godzinowa netto na umowie zlecenia?

W przypadku umowy zlecenia obliczanie minimalnego wynagrodzenia netto nieco się komplikuje. Na końcową kwotę mają wpływ czynniki takie jak:

 • czy płacisz ZUS u innego pracodawcy,
 • czy masz status studenta,
 • czy masz mniej niż 26 lat,
 • czy opłacasz dobrowolne ubezpieczenie chorobowe.

Przykład

W styczniu 2024 roku Twoja pensja brutto wyniesie 4 653,60 zł. Jeśli na wszystkie powyższe pytania odpowiesz przecząco, zarobisz „na rękę” 3 361,95 zł.

W sytuacji, gdy płacisz ZUS u innego pracodawcy (np. jesteś zatrudniony u niego na podstawie umowy o pracę), nie odprowadzasz już dodatkowo składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Wówczas Twoja pensja netto wynosi 3 787,78 zł.

Jeśli masz mniej niż 26 lat i status studenta, nie płacisz zaliczki na podatek dochodowy ani składek ZUS. Wówczas Twoja pensja netto wynosi tyle, co kwota brutto, czyli 4 653,60 zł.

Masz mniej niż 26 lat? Sprawdź, czym jest zerowy PIT dla młodych.

Dlaczego płaca minimalna 2024 wzrośnie dwukrotnie?

W 2024 roku ponownie będziemy mieli do czynienia z dwukrotnym wzrostem płacy minimalnej. Czemu tak się dzieje? Odpowiedź na to pytanie znajdziemy w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Zgodnie z treścią art. 3, jeśli w kolejnym roku prognozowany wskaźnik cen wyniesie co najmniej 105%, wówczas ustala się dwa terminy zmiany wysokości

W 2024 roku prognozowany wskaźnik cen ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” wyniesie 106,6%. W 2023 prognoza wynosiła blisko 110%.

Grafika przedstawiająca tablet i laptopa.

4.2/5 - (32 opinie)
Zainteresowaliśmy Cię?
Wpisz swój adres e-mail i wypróbuj Kadromierz

14-dniowy darmowy okres próbny. Testujesz plan Premium. Nie wymagamy karty.