Grafik pracy na pół etatu – o czym trzeba pamiętać?

Zatrudnienie pracownika na niepełną część etatu, np. 1/2 to rozwiązanie niosące pewne korzyści dla obu stron. Trzeba jednak pamiętać, by odpowiednio ułożyć grafik pracy. Na stacji paliw będzie to wyglądało całkiem inaczej niż np. w restauracji czy hotelu.

Grafik pracy na pół etatu – o czym trzeba pamiętać?

Pierwszym działaniem będzie obliczenie proporcji, za pomocą której można obniżyć wymiar pracy w danym okresie. Trzeba w tym celu sięgnąć do art. 130 kodeksu pracy, a więc:

  • pomnożyć liczbę tygodni w danym okresie rozliczeniowym przez 40
  • do otrzymanego wyniku dodać iloczyn 8 godzin i liczby dni do końcu okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku
  • uwzględnić święta wolne od pracy w okresie rozliczeniowym i za każde z nich odjąć 8 godzin od wymiaru czasu pracy.

Dla osób pracujących w niepełnym wymiarze najłatwiejsze będzie przyjęcie miesięcznego okresu rozliczeniowego. Łatwiej wówczas dokonać wszystkie obliczenia.

Jak skonstruować umowę?

W umowie o pracę trzeba zawrzeć odpowiednie zapisy, a będą to m.in.: rozkład czasu pracy oraz dopuszczalna liczba godzin do przepracowania ponad wymiar czasu pracy. To od ustaleń między stronami i stosownych zapisów w umowie oraz harmonogramie będzie zależało, kiedy dla pracownika zatrudnionego na 1/2 etatu w danym dniu pracy rozpoczynają się godziny nadliczbowe. Dla jednego pracownika standardową sytuacją będzie przepracowanie 8 godzin jednego dnia, by następnego mieć wolne. Inny natomiast już po przekroczeniu 5 godzin pracy w danym dniu zyska uprawnienia do dodatku za godziny nadliczbowe.

Grafik pracy w gastronomii na pół etatu

Bardzo korzystnym rozwiązaniem dla branży gastronomicznej jest zatrudnianie pracowników na pół etatu. Chwalą je sobie również sami zatrudnieni, zwłaszcza jeżeli łączą pracę z nauką lub prowadzeniem gospodarstwa domowego i opieką nad dziećmi. Pracodawca może korzystać z ich pracy w określone dni, kiedy odnotowuje znacznie większy ruch w swoim lokalu, a w innych okresach zmniejszać liczbę personelu obecnego na danej zmianie.

Grafik pracy w ruchu ciągłym dla zatrudnionych na część etatu

Należy pamiętać o tym, że choć wymiar czasu pracy jest inny dla osoby zatrudnionej na 1/2 etatu niż dla pracujących na pełen etat, to normy czasu pracy pozostają jednakowe dla wszystkich pracowników. Jeżeli tylko przestrzegane są przepisy dotyczące odpoczynku dobowego, pracownik może więc przez kilka dni pracować tak, jak gdyby był zatrudniony na pełen etat, a w kolejnych dniach nie przychodzić do pracy. Często taki układ jest korzystny dla niego, gdyż codzienne dojazdy do pracy na 4 godziny byłyby znacznie mniej opłacalne ekonomicznie niż przyjazd np. 2 razy w tygodniu i praca po 10 godzin. Dotyczy to zwłaszcza osób mieszkających daleko od miejsca pracy.

comments powered by Disqus