Praca na pół etatu – ile godzin i jaki grafik?

Praca na pół etatu – ile godzin i jaki grafik? Sprawdź!

Autor: Kadromierz

wpis dodany: 10/12/2023

Przeczytaj w: 2 minuty

ostatnia aktualizacja: 24/04/2024

Zgodnie z art. 129 Kodeksu pracy wymiar czasu pracy nie może przekroczyć 8 godzin dziennie w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy. Przepisy dopuszczają także zatrudnienie w niepełnym wymiarze godzin, a do najbardziej popularnych należą: 1/4, 1/2 czy 3/4 etatu. Zatrudnienie pracownika na niepełny etat to rozwiązanie niosące pewne korzyści dla obu stron.

Jak obliczyć wymiar czasu pracy niepełnoetatowca? 1. Pomnóż normę tygodniową (40 h) przez liczbę pełnych tygodni, które wchodzą w skład danego okresu rozliczeniowego (np. jednego miesiąca). 2. Do otrzymanego wyniku dodaj iloczyn normy dobowej (8 h) i liczby dni (pon-pt), które pozostały do końca okresu rozliczeniowego. 3. Od otrzymanego wyniku odejmij liczbę świąt, które przypadają w danym okresie rozliczeniowym i wypadają w dniu innym niż niedziela. 4. Na koniec pomnóż otrzymaną liczbę przez wysokość etatu (np.1/2 etatu).

Praca na pół etatu – ile to godzin?

Chcąc obliczyć dla pracowników zatrudnionych na pół etatu, należy sięgnąć do art. 130 Kodeksu pracy. Aby obliczyć wymiar czasu pracy trzeba:

  • pomnożyć liczbę tygodni w przyjętym okresie rozliczeniowym przez 40,
  • do otrzymanej liczby godzin dodać iloczyn 8 godz. i liczby dni do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku,
  • uwzględnić święta wolne od pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym i za każde z nich odjąć 8 godz. od wymiaru czasu pracy.

Dla osób pracujących w niepełnym wymiarze najłatwiejsze będzie przyjęcie miesięcznego okresu rozliczeniowego. Łatwiej wówczas dokonać wszystkie obliczenia.

Obliczanie czasu pracy pracownika zatrudnionego na pół etatu

W przypadku pracy na część etatu otrzymany wynik należy pomnożyć przez zawarty w umowie.

Przykładowo:

Wymiar czasu pracy obowiązujący w styczniu 2024 roku wynosi 168 godzin, zatem w przypadku poszczególnych etatów będzie to:

1/4 etatu – 1/4 × 168 godz. = 42 godz.

1/2 etatu – 1/2 × 152 godz. = 84 godz.

3/4 etatu – 3/4 × 152 godz. = 126 godz.

Grafik pracy na pół etatu

Układając grafik pracy na pół etatu, pod uwagę należy wziąć te same kwestie, co w przypadku pełnego wymiaru czasu pracy, czyli:

  • dobę pracowniczą – 24 godziny, które liczy się od początku zmiany;
  • odpoczynek dobowy – 11 godzin odpoczynku pomiędzy kolejnymi zmianami;
  • odpoczynek tygodniowy – 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku tygodniowo;
  • pięciodniowy wymiar czasu pracy;
  • dni wolne od pracy;
  • urlopy pracownicze;
  • czynniki wewnętrzne (zgłaszane nieobecności, zwolnienia lekarskie, szkolenia, godziny nadliczbowe czy przerwy w pracy).

Zastanawiasz się, jak ułożyć grafik pracy zgodny z obowiązującymi przepisami? Sprawdź!

O czym pamiętać podczas układania grafiku pracy? 8-godzinny dzień pracy, przeciętnie 5-dniowy wymiar czasu pracy, co najmniej 1 wolna niedziela w okresie rozliczeniowym, odpoczynek dobowy i tygodniowy.

Ile godzin pracy przypada dziennie?

W przypadku 1/2 wymiaru czasu pracy pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę może pracować 5 dni w tygodniu po 4 godziny dziennie, natomiast nie jest to jedyna opcja. Ostatecznie liczba przepracowanych godzin nie może przekroczyć 8 na dobę, a iloczyn godzin pracy i liczby dni pracy w danym tygodniu powinien odpowiadać wysokości etatu. Od rozkładu czasu pracy zależy również m.in. liczba dni, jaką pracownik otrzyma w danym roku.

Jeżeli tylko przestrzegane są przepisy dotyczące odpoczynku dobowego, pracownik może przez kilka dni pracować tak, jak gdyby był zatrudniony na pełen etat, a w kolejnych dniach nie przychodzić do pracy. Często taki układ jest korzystny dla niego, gdyż codzienne dojazdy do pracy na 4 godziny byłyby znacznie mniej opłacalne ekonomicznie niż przyjazd np. 3 razy w tygodniu. Dotyczy to zwłaszcza osób mieszkających daleko od miejsca pracy.

Dowiedz się, na czym polega odszkodowanie za zwolnienie pracownika w okresie ochronnym.

Umowa pracownika zatrudnionego na część etatu

W umowie o pracę trzeba zawrzeć odpowiednie zapisy, a będą to m.in.: rozkład czasu pracy oraz dopuszczalna liczba godzin do przepracowania ponad wymiar czasu pracy. To od ustaleń między stronami i stosownych zapisów w umowie oraz harmonogramie będzie zależało, kiedy dla pracownika zatrudnionego na pół etatu w danym dniu pracy rozpoczynają się godziny nadliczbowe. Dla jednego pracownika standardową sytuacją będzie przepracowanie 8 godzin jednego dnia, by następnego mieć wolne. W zależności od wymiaru czasu pracy przekroczenie uprawnia pracownika do otrzymania dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych.

Wymiar urlopu przy niepełnym wymiarze czasu pracy

Wymiar urlopu dla osoby zatrudnionej na pół etatu można policzyć, mnożąc wymiar etatu przez pełny wymiar urlopu określony na podstawie przepracowanych lat. Osobom na niepełnym etacie urlopu udziela się wolnego tylko za te dni, w które pracują.

Warto pamiętać o tym, że urlop rozliczany jest godzinowo. Oznacza to, że dając, pracownikowi wolne zakładamy, że jego dzień urlopowy odpowiada 8 godzinom. Co ważne, niepełny dzień urlopu zaokrągla się do pełnego dnia w górę.

Grafik pracy w gastronomii na pół etatu

Bardzo korzystnym rozwiązaniem dla branży gastronomicznej jest zatrudnianie pracowników na pół etatu. Chwalą je sobie również sami zatrudnieni, zwłaszcza jeżeli łączą pracę z nauką lub prowadzeniem gospodarstwa domowego i opieką nad dziećmi. Jeśli pracodawca zatrudnia pracownika, może korzystać z jego pracy w określone dni, kiedy odnotowuje znacznie większy ruch w swoim lokalu, a w innych okresach zmniejszać liczbę personelu obecnego na danej zmianie.

W tym artykule poznasz skróty w grafiku pracy.

Automatyczny grafik pracy na pół etatu

Układanie grafiku bywa kłopotliwe, zwłaszcza jeśli określony w umowie wymiar czasu pracy nie jest jednakowy dla wszystkich pracowników zatrudnionych w firmie. Z pomocą przychodzi automatyczny grafik pracy dostępny w aplikacji Kadromierz. Jest to intuicyjna funkcjonalność, która ułatwia rozliczanie czasu pracy zarówno managerom, jak i pracownikom. Dzięki temu mają oni pewność, że oprócz normalnego wynagrodzenia pracownik otrzyma adekwatne do przepracowanych godzin dodatki.

Nowoczesny grafik pracy to efektywniejszy zespół i mniejsze koszty. Planuj grafik, twórz ewidencję i rejestruj czas pracy w jednym systemie. Usprawnij planowanie czasu pracy w swojej firmie za pomocą automatycznego grafiku pracy.

4.7/5 - (7 opinie)
Zainteresowaliśmy Cię?
Wpisz swój adres e-mail i wypróbuj Kadromierz

14-dniowy darmowy okres próbny. Testujesz plan Premium. Nie wymagamy karty.