Tabela wynagrodzeń pracowników medycznych 2023

Autor: Bartłomiej Golisz

wpis dodany: 28/09/2022

Przeczytaj w: 2 minuty

ostatnia aktualizacja: 08/01/2024

W czerwcu 2022 r. Sejm przyjął ustawę przewidującą podniesienie współczynników pracy osób zatrudnionych w ochronie zdrowia oraz w podmiotach leczniczych. W związku z tym od 1 lipca 2022 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego grup zawodowych pracowników medycznych. Dowiedz się, ile obecnie wynoszą pensje w sektorze opieki zdrowotnej oraz które grupy zawodowe otrzymały największe podwyżki.

Prognoza dotycząca wydatków na wynagrodzenia pracowników medycznych

Pracownik wykonujący zawód medyczny — definicja

Definicję pracowników medycznych można znaleźć w Ustawie o działalności leczniczej. Zgodnie z nią do tej grupy zawodowej należą osoby, które mają uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych. Są to zatem absolwenci studiów na kierunkach medycznych takich jak m.in.: kierunek lekarski, pielęgniarstwo, położnictwo czy ratownictwo medyczne, a także osoby, które ukończyły odpowiedni kurs kwalifikujący do pracy jako np. opiekun medyczny lub psychoterapeuta.

Ile wynosi najniższa krajowa w 2023 roku? Sprawdź!

Jakie zmiany wprowadziła nowelizacja ustawy?

Łączna suma wydatków po stronie NFZ oraz budżetu państwa w związku z podwyżkami w lipcu wyniesie około 2,3 mld zł w drugim kwartale 2023 roku. Najważniejsze zmiany, które znalazły się w akcie prawnym z zeszłego roku to:

 • Nowy sposób określania przynależności do poszczególnych grup zawodowych pracowników medycznych. Po wprowadzonych zmianach odbywa się to na podstawie kwalifikacji wymaganych na określonym stanowisku.
 • Nałożenie na pracodawców obowiązku umieszczania w umowach o pracę informacji, do jakiej grupy zawodowej przynależy dany pracownik medyczny.
 • Zmiany w wysokościach współczynników pracy dla poszczególnych grup zawodowych.
  • Współczynniki pracy to wartości stałe przypisane do poszczególnych zawodów medycznych. Stosuje się je w celu ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego  w sektorze ochrony zdrowia.
 • Podwyżki pensji dla pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, którzy wykonują inne prace, niż te związane działalnością podstawową jednostki. Wzrost wynagrodzeń ma odpowiadać średniemu wzrostowi wynagrodzenia pracowników medycznych w danym podmiocie.

Sprawdź, jak się zmienił dodatek za pracę w nocy!

Grupy zawodowe objęte podwyżką wynagrodzeń

Wykaz grup zawodowych objętych podwyżką wynagrodzeń wraz z kryteriami przynależności oraz wartościami współczynników pracy wygląda następująco (Dz.U. 2022, poz. 1352):

 1. Lekarz albo lekarz dentysta ze specjalizacją — współczynnik 1,45;
 2. Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, psycholog kliniczny, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony z wymaganym wyższym wykształceniem na poziomie magisterskim i specjalizacji, pielęgniarka z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa albo położna z tytułem magister położnictwa z wymaganą specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa lub w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia — współczynnik 1,29;
 3. Lekarz albo lekarz dentysta, bez specjalizacji — współczynnik 1,19;
 4. Stażysta — współczynnik 0,95;
 5. Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, pielęgniarka, położna, technik elektroradiolog, psycholog, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony z wymaganym wyższym wykształceniem na poziomie magisterskim; pielęgniarka, położna z wymaganym wyższym wykształcenie, (studia I stopnia) i specjalizacją, albo pielęgniarka, położna ze średnim wykształceniem i specjalizacją — współczynnik 1,02;
 6. Fizjoterapeuta, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny, technik elektroradiolog, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1-5 z wymaganym wyższym wykształceniem na poziomie studiów I stopnia; fizjoterapeuta, ratownik medyczny, technik analityki medycznej, technik elektroradiolog z wymaganym średnim wykształceniem albo pielęgniarka, albo położna z wymaganym średnim wykształceniem, która nie posiada tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia — współczynnik 0,94;
 7. Inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1-6 wymagający średniego wykształcenia oraz opiekun medyczny — współczynnik 0,86;
 8. Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem wyższym — współczynnik 1;
 9. Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem średnim — współczynnik 0,78;
 10. Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem poniżej średniego — 0,65;

Ile wyniosły podwyżki w ochronie zdrowia?

Na mocy rozporządzenia najniższe wynagrodzenia zasadnicze pracowników medycznych wzrosły średnio od 17 do 41%. Po wprowadzonych zmianach tabela wynagrodzeń w sektorze ochrony zdrowia wygląda następująco:

Grupy zawodowe
Wynagrodzenie brutto przed 1 lipca 2023 r.
Wynagrodzenie brutto po 1 lipca 2023 r.
lekarzy ze specjalizacją I stopnia
8.210 zł
9.201 zł
lekarzy ze specjalizacją II stopnia
8.210 zł
9.201 zł
farmaceutów, fizjoterapeutów, diagnostów laboratoryjnych, pielęgniarek i położnych ze specjalizacją
7.304 zł
8 186,53 zł
farmaceutów, fizjoterapeutów, diagnostów laboratoryjnych, pielęgniarek i położnych bez specjalizacji
5.775 zł
5 965,38 zł
opiekunów medycznych
4.870 zł
5 457,69 zł
sanitariuszy i salowych
3.049 zł
4.125 zł
Grafika przedstawiająca tablet i laptopa.
5/5 - (4 opinie)
Zainteresowaliśmy Cię?
Wpisz swój adres e-mail i wypróbuj Kadromierz

14-dniowy darmowy okres próbny. Testujesz plan Premium. Nie wymagamy karty.