Regulamin pracy – dlaczego jest tak istotny

Autor: Kadromierz

wpis dodany: 20/03/2020

Przeczytaj w: < 1 minut

ostatnia aktualizacja: 17/10/2023

W regulaminie pracy określone są zasady funkcjonowania danego zakładu pracy, w tym prawa i obowiązki obu stron – pracodawcy i pracowników. Ten akt normatywny musi być stworzony w każdym zakładzie, w którym pracuje co najmniej 50 osób oraz który nie jest objęty zbiorowym układem pracy. Co warto wiedzieć na temat tego dokumentu? Przekonajmy się!

Co powinien zawierać regulamin pracy?

Jak wskazuje kodeks pracy, w regulaminie pracy powinny się znaleźć informacje na temat:

 • organizacji pracy
 • wyposażenia pracowników w materiały i narzędzia
 • przysługujących pracownikom środków ochrony indywidualnej
 • roboczym obuwiu i odzieży
 • warunków przebywania na terenie zakładu pracy w czasie pracy oraz po jego upływie
 • pory nocnej
 • miejsca, czasu i terminu wypłaty wynagrodzenia
 • prac wzbronionych kobietom oraz pracownikom młodocianym
 • obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej
 • sposobu informowania zatrudnionych na temat ryzyka zawodowego na danym stanowisku
 • sposobu potwierdzania przez pracowników obecności w pracy oraz zgłaszania nieobecności
 • stanowisk i rodzajów prac dozwolonych młodocianym pracownikom w ramach przygotowania zawodowego

Wiemy więc, co powinien zawierać regulamin pracy, a czy są jakieś rzeczy, których zawierać nie powinien? Do takich z pewnością będzie należeć sfera życia prywatnego pracownika. Dokument nie może więc obejmować wytycznych dotyczących postępowania osoby zatrudnionej w czasie wolnym.

Regulamin wynagradzania – co powinien zawierać?

W regulaminie wynagradzania powinny znaleźć się zapisy dotyczące zarówno zasadniczej płacy, jak i wszelkiego rodzaju dodatków, premii itp. Dokument musi jasno opisywać te zagadnienia, tak by na podstawie jego lektury można było łatwo określić, ile pieniędzy otrzyma dany pracownik przy spełnieniu przez niego określonych warunków. Czy to wszystko, co obejmuje regulamin wynagradzania? Co powinien zawierać dokument oprócz powyższych informacji? Istotną pozycją będzie wykaz wynagrodzeń za czas, w którym pracownik nie wykonuje pracy z przyczyn od siebie niezależnych, choć pozostaje w gotowości. Mając na myśli przyszłość swoją i swojej rodziny, warto też zwrócić uwagę na punkty związane z nagrodami jubileuszowymi, a także odprawami rentowymi, emerytalnymi czy pośmiertnymi.

Dowiedz się, co zawiera regulamin pracy w Twoim zakładzie!
Oceń ten wpis
Zainteresowaliśmy Cię?
Wpisz swój adres e-mail i wypróbuj Kadromierz

14-dniowy darmowy okres próbny. Testujesz plan Premium. Nie wymagamy karty.