Urlop macierzyński – komu przysługuje, ile trwa

Autor: Kadromierz

6 maja 2019

Przeczytaj w: 2 minuty

Urlop macierzyński jest udzielany matkom po urodzeniu dziecka, by mogły one odzyskać siły oraz zająć się pociechą. W niektórych sytuacjach można z niego skorzystać także przed porodem lub odstąpić jego część ojcu dziecka. Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje na ten temat.

Ile trwa urlop macierzyński?

Długość tego urlopu jest uzależniona od liczby urodzonych dzieci (przy danym porodzie, a nie w ogóle). Gdy na świat przyjdzie jedna pociecha, mama otrzyma 20 tygodni urlopu. Jeżeli dzieci będzie dwoje, urlop wyniesie 31 tygodni. W przypadku urodzenia trojaczków jest to już 33 tygodnie, czworaczków – 35 tygodni, a matka piątki lub więcej dzieci dysponuje aż 37 tygodniami urlopu macierzyńskiego. Jest on udzielany także osobom, które zaadoptowały lub przysposobiły dziecko i wtedy nazywa się go urlopem na warunkach urlopu macierzyńskiego.

Korzystanie z urlopu można rozpocząć już przed planowaną datą porodu – w tym okresie pracownicy przysługuje jednak nie więcej niż 6 tygodni wolnego. Planując powiększenie rodziny, warto pamiętać o tym, komu przysługuje urlop macierzyński. Uprawnienia do niego posiadają jedynie osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Inaczej jest w przypadku zasiłku macierzyńskiego, o którym piszemy w jednym z kolejnych akapitów.

Ile urlopu macierzyńskiego można odstąpić ojcu dziecka?

Obowiązkowo kobieta musi wykorzystać 14 tygodni urlopu. Następnie pozostałą część może przekazać ojcu dziecka, pod warunkiem, że jest on objęty stosownym ubezpieczeniem społecznym. Wówczas to on sprawuje opiekę nad dzieckiem, a matka wraca do pracy.

Wniosek w tej sprawie należy przedłożyć pracodawcy najpóźniej na 7 dni przed planowaną datą powrotu do pracy.

Zasiłek podczas urlopu macierzyńskiego

Wiedząc już o tym, ile trwa macierzyński, warto zainteresować się także wysokością przysługujących matkom świadczeń. Uprawnienia do otrzymania zasiłku macierzyńskiego posiadają m.in. osoby:

  • zatrudnione na podstawie umowy o pracę,
  • prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą,
  • pracujące na podstawie umowy zlecenia, agencyjnej lub o świadczenie usług,
  • zrzeszone w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych.

Niezbędnym warunkiem jest bycie objętym ubezpieczeniem chorobowym (obowiązkowym lub dobrowolnym). W okresie urlopu macierzyńskiego, ojcowskiego lub urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, zasiłek macierzyński wynosi 100 proc. podstawy wymiaru. W późniejszym okresie – gdy przechodzi się na urlop rodzicielski – kwota ta ulega zmianie, ale to temat na osobny artykuł. Warto poza tym pamiętać, że zasiłek macierzyński może otrzymać tylko jedno z rodziców – matka lub ojciec. Świadczenie to nie ulega „podwojeniu”.

Zainteresowaliśmy Cię?
Wpisz swój adres e-mail i wypróbuj Kadromierz