Równoważny czas pracy – wszystko, co musisz wiedzieć. Sprawdź, co musisz wiedzieć na ten temat równoważnego czasu pracy!

Równoważny czas pracy – wszystko, co musisz wiedzieć

Autor: Patrycja Kamińska

wpis dodany: 12/01/2024

Przeczytaj w: 2 minuty

ostatnia aktualizacja: 23/04/2024

Wprowadzenie równoważnego czasu pracy pozwala na elastyczne zarządzanie personelem, np. w sezonie zwiększonego ruchu. Dzięki niemu pracownik jednego dnia może pracować dłużej i skończyć pracę szybciej dnia następnego lub skorzystać ze zwiększonej liczby dni wolnych od pracy. Chcesz wprowadzić system równoważnego czasu pracy w swojej firmie? Sprawdź, co musisz wiedzieć na ten temat!

Czas pracy w systemie równoważnym. 12 h – standardowo czas pracy w systemie równoważnym może wynieść max. 12 h, 16h – w przypadku pracy przy dozorze urządzeń, 24h – przy pilnowaniu mienia, ochronie ludzi oraz dla pracowników zakładowych straży pożarnych.

Ile godzin pracy w równoważnym systemie czasu pracy?

Czas pracy w systemie równoważnym może wynieść do 12 (a w niektórych przypadkach – nawet do 24) godzin na dobę. Nie powinien przekraczać przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy. Okres rozliczeniowy trwa maksymalnie do 4 miesięcy.

Jeśli pracujesz 12 godzin jednego dnia, Twój przedłużony dobowy wymiar czasu pracy powinien być równoważony krótszym dobowym wymiarem czasu pracy w kolejnych dniach lub dniami wolnymi od pracy.

Czy można pracować po 16 godzin w równoważnym systemie czasu pracy?

Tak, mimo że równoważny system czasu pracy zakłada wydłużenie dobowego wymiaru pracy do maksymalnie 12 godzin, może on wzrosnąć do 16 godzin w danym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 1 miesiąca. Jest to możliwe jedynie przy pracy polegającej na dozorze urządzeń lub związanej z częściowym pozostawaniem w pogotowiu do pracy.

Czy można pracować 24 godziny w równoważnym systemie czasu pracy?

Tak, dobowy wymiar czasu pracy może wynieść 24 godziny w równoważnym systemie czasu pracy w wypadku pracy:

 • przy pilnowaniu mienia,
 • przy ochronie ludzi,
 • dla pracowników zakładowych straży pożarnych.

Wówczas okres rozliczeniowy również wynosi 1 miesiąc.

Oczywiście zmiany 24-godzinne nie mogą występować jedna po drugiej. Jeśli w Twojej firmie występuje przedłużenie dobowego wymiaru czasu, pamiętaj o minimalnych okresach odpoczynku pracownika

Sprawdź, ile powinna wynosić przerwa między zmianami.

Równoważny system pracy – ile wynosi okres rozliczeniowy?

równoważnym systemie czasu pracy obowiązuje 1-miesięczny okres rozliczeniowy. Można go zwiększyć do maksymalnie 4 miesięcy w przypadku pracy zależnej od warunków atmosferycznych, a w innych uzasadnionych sytuacjach – do 3 miesięcy.

O czym pamiętać podczas układania grafiku pracy? 8-godzinny dzień pracy, przeciętnie 5-dniowy wymiar czasu pracy, co najmniej 1 wolna niedziela w okresie rozliczeniowym, odpoczynek dobowy i tygodniowy.

Równoważny system czasu pracy a odpoczynek pracownika

Mimo że równoważny system czasu pracy pozwala na nieco inne zarządzanie czasem pracy, wymaga on zachowania prawa do nieprzerwanego odpoczynku tygodniowego (35 godzin) oraz dobowego (11 godzin) pomiędzy końcem jednej zmiany a początkiem drugiej.

Przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy od 16 do 24 godzin wymaga zwiększenia odpoczynku między zmianami. Powinien on odpowiadać co najmniej liczbie przepracowanych godzin

Pracownik powinien mieć zapewnioną również liczbę dni wolnych od pracy, która odpowiada co najmniej liczbie niedziel, świąt i innych dni wolnych od pracy z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy.

Kiedy można wprowadzić system równoważnego czasu pracy?

Możesz wprowadzić równoważny czas pracy w swoim zakładzie pracy, jeżeli jest to uzasadnione rodzajem pracy lub czynnikami dotyczącymi organizacji pracy. Można go bez problemu łączyć z pracą zmianową, weekendową czy indywidualnym rozkładem czasu pracy. Jest zatem idealnym rozwiązaniem m.in. dla gastronomii czy handlu, ale także dla zakładowych służb ratowniczych czy ochrony mienia.

Kto nie może pracować w systemie równoważnym? Pracownicy na stanowiskach pracy, na których normy najwyższych dopuszczalnych stężeń lub natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia są przekraczane, pracownice w ciąży, pracownicy młodociani, osoby z niepełnosprawnościami, opiekunowie dzieci do lat 4, a od kwietnia 2023 roku – do lat 8.

Kto nie może pracować w systemie równoważnym?

Kodeks pracy wyszczególnia osoby, których dobowy wymiar czasu pracy nie może przekroczyć 8 godzin na dobę. Wśród nich wymienić można:

 • pracowników na stanowiskach pracy, na których normy najwyższych dopuszczalnych stężeń lub natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia są przekraczane,
 • pracownice w ciąży,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • pracowników młodocianych,
 • pracowników opiekujących się dziećmi do 8 roku życia.

Jak wprowadzić równoważny system czasu pracy?

Aby zmienić system czasu pracy na równoważny, musisz zamieścić taką informację w przepisach wewnątrzzakładowych. Taki zapis może znaleźć się w:

 • układzie zbiorowym pracy,
 • regulaminie pracy,
 • obwieszczeniu (jeśli zakład pracy nie jest objęty układem zbiorowym pracy).

Ustalenia regulaminu pracy lub innych przepisów powinny zawierać informacje dotyczące:

 • liczby osób objętych równoważnym systemem czasu pracy,
 • liczby godzin w poszczególnych dniach pracy,
 • czasu równoważenia przekroczeń dobowego wymiaru czasu pracy,
 • przyjętych okresów rozliczeniowych czasu pracy.

Jak ułożyć grafik pracy w równoważnym systemie czasu pracy?

Równoważny system czasu pracy idzie w parze z obowiązkiem utworzenia harmonogramu. Powinieneś/powinnaś ułożyć grafik pracy na okres nie krótszy niż 1 miesiąc i przekazać go do wiadomości pracowników zatrudnionych w Twojej firmie co najmniej tydzień przed rozpoczęciem jego obowiązywania.

Ułożenie grafiku zgodnego z Kodeksem pracy w przypadku tego systemu czasu pracy bywa szczególnie uciążliwe. Aby Twoje planowanie czasu pracy było efektywne, sięgnij po dedykowane temu narzędzia. Jednym z nich jest aplikacja Kadromierz.

Jak zaplanować grafik pracy w Kadromierzu?

Grafik pracy umożliwia dopasowanie tworzenia harmonogramu pracy do własnych preferencji. Możesz określić, ilu pracowników potrzebujesz na zmianie – w zależności od dnia, tygodnia czy np. przewidywanej pogody. Masz możliwość ustalenia grafiku automatycznie zaplanowanego dla wielu lokalizacji oraz pracowników.

Niezależnie od wybranego systemu czasu pracy program automatycznie sprawdza zgodność z przepisami Kodeksu pracy, dzięki czemu nie musisz się martwić o ewentualne przekroczenie np. normy dobowej czy odpoczynku tygodniowego.

Sprawdź, co potrafi nasza aplikacja i załóż darmowe konto.

Grafik online

3.9/5 - (30 opinie)
Zainteresowaliśmy Cię?
Wpisz swój adres e-mail i wypróbuj Kadromierz

14-dniowy darmowy okres próbny. Testujesz plan Premium. Nie wymagamy karty.